Basispakke

5375 kr
 • Stillingsannonse i 30 dager
 • Statjobb tar jobben med å legge ut, oppdatere og ta av annonsen
 • Bedriftsprofil i 1 år
 • Muligheten for å legge ut en artikkel i kvartalet om virksomhet i et år

Klippekort

1350 Kr
 • 4 stillingsannonser i løpet av 1 år
 • Annonsene kan ligge ute i 30 dager
 • Statjobb tar jobben med å legge ut, oppdatere og ta av annonsene
 • Bedriftsprofil i 1 år
 • Muligheten for å legge ut en artikkel i måneden om virksomhet i 1 år

Årsavtale

27500 kr
 • Fritt antall stillingsannonser i løpet av 1 år
 • Annonsene kan ligge ute i 30 dager
 • Statjobb tar jobben med å legge ut, oppdatere og ta av annonsene
 • Bedriftsprofil i 1 år
 • Muligheten for å legge fritt antall artikler om virksomhet i avtaleperioden
Uploading