Vitenskapelig assistent

 • Forskning, utdanning og vitenskap
 • 3 uker siden
 • Oslo

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Forsvaret
Stillingstittel: Vitenskapelig assistent
Frist: 20.05.2024
Ansettelsesform: Engasjement

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Njord Wegge
Stillingstittel: Professor og prosjektleder
Telefon: 90 56 25 78

Bli kjent med Forsvaret

Ved Krigsskolen på Linderud har vi en ledig midlertidig 30% stilling som vitenskapelig assistent til»Arctic Defence» prosjektet.Den vitenskapelige assistenten (forkortet vit ass) er knyttet til Landmaktseksjonen på Krigsskolen/ FHS og skal som hovedsak avlaste og hjelpe forskningsleder med administrative og faglige oppgaver knyttet til Arctic Defence forskningsprosjektet som har en foreløpig tidshorisont på 2024 – 2028. Stillingen er finansiert av prosjektmidler og er avhengig av årlig prosjektfinansiering for å opprettholdes. Stillingen er i utgangspunktet dimensjonert til 30%, men kan justeres opp eller ned avhengig av økonomisk tildeling og behov i prosjektet.Oppstart etter nærmere avtale, tentativt 1. august 2024.

Krigsskolen leverer undervisning til høgskolens akkrediterte studier på bachelornivå, samt videregående befalsutdanning. Krigsskolen utdanner lederetil Hæren og tilbyr utdanningimilitære studier og ledelse,med fordypningi landmakt,bygg- og anleggsteknikk og militær geomatikk. På Krigsskolen finnes det flere aktive forskningsmiljø, blant annet innen feltene sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis, militærhistorie/ politisk historie, militær strategi, landmakt og landmilitær ledelse.

Forsvarets høgskole er en akkreditert høgskole som tilbyr blant annet bachelor- og masterstudium i militære studier, og har ansvar for høyere utdanning i Forsvarets. Kjerneaktivitetene for Forsvarets høgskole er undervisning, forskning, utvikling og formidling. Forsvarets høgskole er organisert i avdelingene Fagstaben, Driftsstaben, Institutt for forsvarsstudier, Stabsskolen, Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Språk og etterretningsskolen, Cyberingeniørskolen, og Befalsskolen.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til faglige arrangement ved Forsvarets høgskole og hos nasjonale og internasjonale partnere, herunder administrativt arbeid knyttet til bestilling av reiser og konferansefasiliteter samt utbetaling av honorarer mm
 • Assistere med koordineringen av komplekse forskningsprosjekter
 • Bidra med korrekturlesning, herunder kontrollere referanselister i publikasjoner
 • Bidra i søknader om prosjektmidler
 • Bidra i formidling av forskningsresultater, herunder vedlikeholde og oppdatere relevante nettsider
 • Bidra med egen fagkompetanse til publikasjoner, seminarer, workshoper og andre forsknings og informasjonsaktiviteter

Kvalifikasjoner

 • Meget gode resultater fra videregående skole, samt 30 studiepoeng på høyskole eller universitetsnivå
 • Førstegangstjeneste, fortrinnsvis fra Nord-Norge
 • Svært gode ferdigheter i norsk og engelsk
 • God teknisk innsikt
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Den som ansettes må kunne autoriseres for BEGRENSET ved tiltredelse

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra sikkerhetspolitiske organisasjoner, herunder tillitsverv og administrativ erfaring

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ
 • Gode samarbeidsevner
 • Ryddig og strukturert

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et hyggelig og dynamisk forskningsmiljø
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ(med forbehold om godkjent lønn) som vitenskapelig assistent kode 1018, lønnstrinn. 56–62 (for tiden kr 548 600 – 604 900 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. Annen lønnsplassering kan vurderes for særlig kvalifiserte kandidater. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Annen relevant informasjon

 • Med søknaden skal det vedlegges CV, attester, vitnemål, ev. publikasjonsliste og referanser

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Krigsskolen utdanner yrkesoffiserer til Hæren og legger stor vekt på å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Lederutvikling er kjernen i all utdanning og virksomheten er fundert på Forsvarets verdigrunnlag og våre kjerneverdier; respekt, ansvar og mot.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret. https://www.forsvaret.no/jobb

Sektor: Offentlig
Sted: Utfartsveien 2, 0593 Oslo
Bransje: Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon: Annet
Arbeidsspråk: Norsk

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading