Vil du være med på å bygge opp Norges kanskje mest spennende fagmiljø innen datautnyttelse og analyse?

 • Helse og omsorg, IT, Konsulent og rådgivning, Bank, finans og forsikring
 • 2 uker siden
 • Oslo

Job Information

 • icon
  No. of Openings 1 opening

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Sykehuspartner HF
Stillingstittel: Seniorkonsulent – Prosjektleder, Data og analyse
Frist: Snarest
Ansettelsesform: Fast

Bli kjent med Sykehuspartner

Behovet for analyse, rapportering og annen datautnyttelse er stort i Helse Sør-Øst, og behovet vil øke ytterligere i tiden fremover. Dette er bl.a. belyst i Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst. Med bakgrunn i dette har Sykehuspartner behov for å øke kapasiteten til å lede utviklingsprosjekter.  

Avdeling Data og analyse har ledig stilling som prosjektleder for utvikling av analyse- og rapporteringsløsninger. Stillingen inngår i et team av prosjektledere som sammen med utviklere i avdelingen skal bygge regionale analyseløsninger for Helse Sør-Øst innen virksomhetsstyring og medisin- og helsefag.

Helse Sør-Øst lanserte i 2022 en regional data- og analyseplattform som skal brukes til å utvikle analyse- og rapporteringsløsninger med utgangspunkt i helseforetakenes felles behov, og på en slik måte at alle helseforetakene kan ta i bruk løsningene.

Prosjektlederen vil få ansvar for å sikre at Sykehuspartner leverer på avtalte behov gjennom å planlegge og gjennomføre prosjekter i samarbeid med helseforetak, utviklere og andre fagmiljø i Sykehuspartner. Prosjektlederen vil ha ansvar for kommunikasjon med helseforetakene for sine prosjekter og skal samarbeide tett med et høyt kompetent miljø i Sykehuspartner.

Arbeidssted er Sykehusparteners lokaler på Skøyen. Søknader blir vurdert fortløpende

Sykehuspartner HF er underlagt sikkerhetsloven. Det er pr. i dag ikke et krav om sikkerhetsklarering for denne stillingen, men et slikt krav kan bli stilt på et senere tidspunkt.

Arbeidsoppgaver

 • Ta ansvar for at prosjektleveranser er tydelig avtalt med kunden og alle interne ressurser i Sykehuspartner
 • Ta ansvar for planlegging av prosjektene og bidra aktivt til en smidig og løsningsorientert gjennomføring av aktivitetene i henhold til avtalte leveranser
 • Holde oversikt over interessenter og sikre at alle interessenter har tilgang på transparent og ryddig informasjon om fremdrift i prosjektene
 • Løpende vurdere risiko knyttet til prosjektleveransene
 • Holde oversikt over ressursbehov i egen prosjektportefølje og bidra til å vurdere samlet ressursbehov for alle prosjektene avdelingen har ansvar for
 • Bidra til å øke avdelingens kompetanse og evne til å levere innhold på den regionale data- og analyseplattformen
 • Bidra i arbeid med å forbedre og forenkle arbeidsprosessene i avdelingen og utvikle organisasjonen

Kvalifikasjoner

 • Interesse for å etablere og videreutvikle analyse- og rapporteringsløsninger
 • Interesse og gjerne noe erfaring med prosjektarbeid
 • Utdanning på mastergradsnivå. Eksempler på relevante utdanninger: Sivilingeniør, Siviløkonom, Master i Informatikk/Statistikk/Matematikk/Samfunnsøkonomi
 • Meget god fremstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig
 • 2-3 års arbeidserfaring, gjerne fra konsulentbransjen

Personlige egenskaper

 • Du er løsningsorientert og har en sterk gjennomføringsevne
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet, og evner å ha flere baller i luften samtidig
 • Du er god til å skape relasjoner
 • Du evner å gjøre deg kjent med og aktivt involvere organisasjonene du jobber sammen med
 • Du har meget gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Et sterkt faglig miljø
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver i en bransje med et viktig samfunnsoppdrag
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger med delvis hjemmekontor etter avtale

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Om arbeidsgiveren

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1700 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV , nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Sektor: Offentlig
Sted: Hoffsveien 1D, 0275 Oslo
Bransje: IT, Helse og omsorg, Konsulent og rådgivning, Bank, finans og forsikring
Stillingsfunksjon: IT drift og vedlikehold / Drift/Operations, Prosjektledelse, Rådgivning

Nøkkelord

Virksomhetsstyring, Analyse, Ledelsesinformasjon

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading