Vil du være med å avdekke og forebygge digital spionasje mot Norge?

  • 2 uker siden
  • Oslo

Jobb informasjon

  • icon
    Antall stillinger 2 stilling(er)

Jobb beskrivelse

Arbeidsgiver: PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
Stillingstittel: Cyberanalytiker
Frist: 04.10.2022
Ansettelsesform: Fast

Bli kjent med Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Seksjon for kontraetterretning i PST har to ledige stillinger som flerkildeanalytikere innen cyberområdet rettet mot digital spionasje og nettverksoperasjoner. Seksjonen har ansvaret for å forebygge og forhindre ulovlig etterretningsaktivitet i Norge.

PSTs årlige trusselvurdering skriver vi at flere lands etterretningstjenester opererer på norsk jord, men at russiske og kinesiske tjenester utgjør den største trusselen. Seksjonen arbeider med både fysiske og digitale trusler. Denne stillingen er en del av miljøet som arbeider med digitale trusler og nettverksoperasjoner, men vil også samarbeide med analytikere innenfor seksjonens andre ansvarsområder

Arbeidsoppgaver

Som flerkildeanalytiker vil du være sentral i å utvikle beslutningsstøtte til seksjonens arbeid mot statlige aktører. Du vil være en viktig ressurs for å avdekke og forebygge ulovlig etterretning knyttet til digital spionasje og nettverksoperasjoner mot Norge.

Hovedarbeidsoppgavene dine vil være å systematisere og strukturere informasjon og utarbeide flerkildeanalyser. Andre viktige arbeidsoppgaver er formidling av produkter, utvikling av analysefaget, saksbehandling og kommunikasjon med samarbeidspartnere. Arbeidshverdagen hos oss er preget av tidvis høyt tempo, komplekse problemstillinger og godt samarbeid.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har høyere utdanning på minimum bachelornivå, for eksempel innen teknologi, samfunnsfag, humaniora, politi, eller fra Forsvaret. Du har enten utdanning innen etterretning og analyse, eller du kan vise til relevant praktisk erfaring innenfor analyse. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og beherske engelsk skriftlig og muntlig.

Du må selvfølgelig være interessert i teknologi og cyberfeltet, og du har god teknisk forståelse. Arbeidsgiver vil legge til rette for faglig utvikling.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er nysgjerrig, strukturert og kreativ. Du evner å angripe komplekse problemstillinger med pågangsmot, og du har høy personlig og faglig integritet.

Du vil jobbe både selvstendig og i team, og må trives med begge deler.

Personlig egnethet vektlegges særlig, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Som analytiker ved et av PSTs fagområder tilegner man seg kompetanse og erfaring gjennom etterutdanning, kurs, seminar, møter og ikke minst det daglige arbeidet, som er særdeles viktig i PST.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 604 400–728 100 (ltr. 65-75) som rådgiver (SKO 1434) eller seniorrådgiver (SKO 1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste.

Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Sektor: Offentlig
Antall stillinger: 2
Sted: Nydalen, 0421 Oslo
Bransje: Politi og sikkerhet, IT
Stillingsfunksjon: Analyse, Samfunnsviter, Ingeniør

Nøkkelord

Nettverksoperasjoner, Spionasje, Analytiker, PST, Cyber

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling