Vil du spille en nøkkelrolle i prosjektstyringen i Helse-Sør-Øst?

 • Bank, finans og forsikring, IT, Konsulent og rådgivning
 • 1 uke siden
 • Oslo

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Sykehuspartner HF
Stillingstittel: Risikokoordinator portefølje
Frist: 03.06.2024
Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Toril Dyrkorn
Stillingstittel: Seksjonsleder
Telefon: 90 17 55 61

Bli kjent med Sykehuspartner HF

Avdeling Porteføljestyring har ansvaret for porteføljestyringen av alle utviklingsprosjektene innen IKT i Helse Sør-Øst. Det samlede årlige budsjettet er over 2 milliarder kroner. Porteføljen er delt inn i flere delporteføljer og det er definert delporteføljeeier og delporteføljeansvarlig for hver av disse. Riktig prioritering, strategisk retning og styring av prosjektgjennomføringene er viktig for at sykehusene i Helse Sør-Øst skal nå sine strategiske mål. Regional utviklingsplan og delstrategi for teknologiområdet ligger til grunn for prioriteringen av prosjektene. Oppfølging av gevinster og verdiskaping i et lengre livsløp er grunnleggende for at sykehusene får nytte av de investeringene som gjøres.For å sikre en god porteføljestyring er vi avhengig av god kontroll innen fagområdene økonomistyring, arkitekturstyring, kapasitetsstyring, gevinststyring og risikostyring.Vi ønsker nå å styrke og videreutvikle arbeidet vårt innen risikostyring og søker derfor etter en ny medarbeider som vil være ansvarlig for å videreutvikle og følge opp risikostyringsprosessen i prosjektporteføljen og også aktivt støtteprosjektledere og ogrisikokoordinatorer i de pågående prosjektene.

Arbeidsoppgaver

 • Forvalte risikostyringsprosessen i porteføljen
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp risikostyringsaktiviteter
 • Støtte porteføljeledelse og prosjektledere i arbeidet med risikostyring
 • Fasilitere risikoworkshops for å avdekke risiko i prosjektene og delporteføljer
 • Gjennomføre regelmessige Risk Reviews i delporteføljer og alle større prosjekter
 • Gjennomføre kvalitative og kvantitative risikoanalyser
 • Utarbeide sammenstilte risikorapporter fra porteføljen
 • Koordinere risikostyringsarbeidet mellom delporteføljer og deres prosjekter
 • Videreutvikle kompetansen innen risikostyring i porteføljen
 • Bidra til å øke bevisstheten om betydningen av risiko i hele organisasjonen.
 • Tett samarbeid med andre fagmiljø i Sykehuspartner

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, minimum mastergradsnivå
 • Mer enn 10 års erfaring fra IKT-prosjekter
 • Mer enn 5 års erfaring med risikostyring i prosjekter
 • Sertifisering innen prosjektledelse
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Det er også en fordel om du har:

 • Erfaring fra risikostyring i porteføljer med store og komplekse prosjekter
 • Erfaring fra store IKT-prosjekter i helsesektoren
 • Erfaring med foredrag og undervisning i risikostyring
 • Sertifisering innen risikostyring

Personlige egenskaper

 • Strukturert og nøyaktig
 • Faglig trygg og tillitsbyggende
 • Analytisk og god vurderingsevne
 • Lyttende og med gode antenner til å fange opp risiko tidlig
 • Evne til å analysere, aggregere og formidle kompliserte situasjonsbilder
 • Du er selvstendig, men samtidig en relasjonsbygger som skaper resultater i samspill med de rundt deg
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver hos en av Norges største IKT-bedrifter, med et viktig samfunnsoppdrag
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente kollegaer
 • Gode muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging
 • Sentral beliggenhet på Skøyen, med kort vei til offentlige transportmidler
 • Konkurransedyktige betingelser, forsikringsordninger og pensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for delvis bruk av hjemmekontor etter avtale

Om arbeidsgiveren

Sykehuspartner –  vi skal utgjøre en forskjell for pasient og sykehus ved å levere bærekraftige, sikre og moderne digitale tjenester.

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartners mål er å være en effektiv og brukernær leverandør og være en drivkraft for digital transformasjon.

Sykehuspartner har ca 1800 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Sektor: Offentlig
Sted: Hoffsveien 1D, 0275 Oslo
Hjemmekontor: Delvis hjemmekontor
Bransje: Bank, finans og forsikring, IT, Konsulent og rådgivning
Stillingsfunksjon: Prosjektledelse, Kontor og administrasjon, Rådgivning
Arbeidsspråk: Norsk

Nøkkelord

Risikostyring, IKT-prosjekter, Porteføljestyring, Prosjektledelse, Helsesektor

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading