Vil du lede regjeringens og Innovasjon Norges strategiske eksportsatsinger?

 • Annet, Offentlig administrasjon
 • 1 uke siden
 • Oslo

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver : Innovasjon Norge
Stillingstittel: Head of Trade Initiatives
Frist: 31.05.2024
Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Martine Truong Sletne
Stillingstittel: Seniorrådgiver
Telefon: 45 66 28 44
Nettverk: LinkedIn
Kontaktperson: Ida Charlotte Fehn
Stillingstittel: Manager
Telefon: 93 43 77 17
Bli kjent med MeyerHaugen – rekruttering og rådgivning
Regjeringen har varslet en betydelig styrking av eksportarbeidet gjennom reformen «Hele Norge eksporterer». Det er innledningsvis pekt på havvind, grønne maritime løsninger, vareproduksjon, samt design og helse som viktige fokusområder, hvor norske selskaper gjennom en samlet innsats kan ta store posisjoner internasjonalt.
Innovasjon Norge (IN) er Norges offisielle handelsfremmeorganisasjon. Vi er blitt gitt jobben om å lede satsingene gjennom vårt internasjonale apparat i 25 land, med nøkkelpartnere og næringslivet i spissen.
Samtidig har vi, gjennom implementeringen av vår eksportstrategi «Rigget for eksport», et høyt aktivitetsnivå av større eksportsatsinger rettet mot store konkrete markedsmuligheter internasjonalt, særlig innenfor det grønne skiftet. Hovedmålet med satsingene er at norske selskaper vinner kontrakter og tar markedsandeler gjennom målrettet og felles innsats fra næringslivet og støtteapparatet rundt.
Regjeringen har ambisiøse mål om økt verdiskapende eksport for Norge. Økt satsing på eksport og tøffere strategisk prioritering av sektorer og virkemidler skal bidra til dette gjennom de fokusrettede satsingene.
Vi er på utkikk etter en fagsterk leder som skal ta eksportsatsingene til neste nivå. Rollen sitter i ledergruppen i avdelingen for eksport og internasjonal vekst, med hovedansvar å forvalte en omfattende portefølje av større prosjekter på alle verdens kontinenter innenfor sektorer hvor norske selskaper har verdensledende teknologi å tilby. Rollen skal samarbeide tett med næringslivet, utenrikstjenesten, klynger og andre relevante aktører i Team Norway, samt kontorer nasjonalt og internasjonalt for utrulling av strategiske eksportsatsinger.Virker dette spennende, så kan du høre hva Jonathan Sørbye (rekrutterende leder) tenker om rollen i stillingspodcasten her: https://on.soundcloud.com/rbH5NVzBoLWeqSNa6

Rollebeskrivelse:
Rollen skal ha forståelse for hvilke teknologiske konkurransefordeler norske bedrifter har, guide INs rådgivere på hvordan konkurransefordelene kan kommersialiseres, og kobles med større markedsmuligheter globalt. Ansvaret forutsetter evne til å jobbe godt i matrise med resten av organisasjonen, jobbe med kontinuerlig forbedringsarbeid for å standardisere prosesser, øke kvaliteten rundt eksisterende satsinger samt sørge for en sømløs integrasjon av satsingene i det internasjonale apparatet.

 • Gjennom solid ledelse av teamet som jobber med forvaltning av eksportsatsingene, samt matriseledelse av ressurser internasjonalt som jobber innenfor disse, sørge for solid gjennomføring av prosjekter og aktiviteter under satsingene
 • Styre porteføljen av aktiviteter gjennom tilbakemeldinger fra kundeeffektmålinger og aktivt justere porteføljen der dette gir mest effekt for norsk næringsliv
 • Gjennom tett samspill med næringslivet, politisk ledelse i Næringsdepartementet, Innovasjon Norges kontorer internasjonalt og utenrikstjenesten jobbe frem nye eksportsatsinger
 • Forankre eksportsatsingene hos ute- og regionskontorer og være en sterk bestiller til relevante stabsfunksjoner på hovedkontoret
 • Utvikle og iverksette struktur, prosesser og verktøy samt sikre relevant kompetanse og ressurser
 • Etablere god intern og ekstern kommunikasjon og profilering av eksportsatsingene og prosjektene
 • Utarbeide strategi og planer for rekruttering av bedrifter og deres bidrag i eksportsatsingene, samt bidra til å formalisere samarbeid med eksterne partner
 • Etablere rutiner for rapportering, evaluering og effektmålinger

Personlige egenskaper:

 • Høy faglig integritet med klare ambisjoner og solide strategiske evner
 • Høy arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
 • Evne til å etablere gode relasjoner med kunder, oppdragsgivere, samarbeidspartnere og med relevante myndigheter nasjonalt og internasjonalt
 • Pådriver, resultatorientert og strukturert – tar ansvar og får ting gjort
 • Evne til å engasjere og motivere medarbeidere med høy faglig kompetanse
 • Kommuniserer godt skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk
 • Ha erfaring med å få gjennomført større prosjekter og prosesser i en matriseorganisasjon

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Minimum bachelorgrad innen økonomiske eller teknologiske fag, relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt høyt
 • Ledererfaring med personal- og budsjettansvar, inkludert matrise- og endringsledelse
 • Operativ erfaring og dokumenterte resultater fra internasjonal forretningsutvikling
 • Godt kjennskap til norsk næringsliv og relevante bransjeorganisasjoner og nettverk
 • Erfaring med strategi- og programutvikling i komplekse organisasjoner
 • Forståelse for hva som utløser verdiskaping for norsk næringsliv i internasjonale markeder
 • God forståelse for Innovasjon Norges rolle som Norges offisielle handelsfremmeorganisasjon, samt for utenrikstjenestens rolle i næringsfremme internasjonalt

Hvorfor jobbe i Innovasjon Norge?
Stillingen vil gi deg mulighet til å utvikle ditt nasjonale og internasjonale nettverk, både internt med kontorer i alle landets fylker samt i over 20 land verden over. Vi er en dynamisk og innovativ organisasjon som har stort fokus på å tilrettelegge for at alle skal få være den de er og være gode i jobben sin. Vi har fleksitid, mulighet for delvis hjemmekontor og svært gode ordninger for forsikring og innskuddspensjon.
Ytterligere spørsmål kan rettes til Martine Truong Sletne (martine@meyerhaugen.no) eller Ida Charlotte Fehn (ida@meyerhaugen.no) i MeyerHaugen.

Søknadsfrist: 31.05.2024

Innovasjon Norge ønsker medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i søknaden.
Innovasjon Norge vil kunne gjennomføre bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater for å verifisere dokumenter/opplysninger og vurdere sikkerhetsrelaterte forhold. Aktuelle kandidater vil motta ytterligere informasjon om dette. Etter søknadsfristens utløp, vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Opplysninger om deg kan bli gjort offentlige selv om du har kommet med en begrunnet anmodning om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil vi varsle deg og du vil få mulighet til å trekke søknaden.

Om arbeidsgiveren

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i over 20 land verden over har vi som visjon å gi lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge har ca. 700 ansatte. Innovasjon Norge skal kjennes som en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv – med vekt på verdiene; Koblende, Ansvarlig og Nytenkende.

Sektor: Offentlig
Sted: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo
Bransje: Annet, Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon: Ledelse, Annet, Forretningsutvikling og strategi

Nøkkelord

Import & Eksport, Ledelse, Managment, Innovasjon, Strategi

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading