Vil du jobbe med klimakunnskap eller utendørs luftkvalitet?

 • Forskning, utdanning og vitenskap, Offentlig administrasjon
 • 3 dager siden
 • Oslo

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 2 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Miljødirektoratet
Stillingstittel: Rådgiver, seniorrådgiver – To faste stillinger
Frist: 12.04.2023
Ansettelsesform: Fast

Bli kjent med MILJØDIREKTORATET

Om stillingene

Har du lyst til å bidra til utvikling av kunnskapsgrunnlaget for klimaomstilling? Eller har du lyst til å bidra i kommuners og statens arbeid med å bedre utendørs luftkvalitet? Da kan du være den vi ser etter! Vi rekrutterer nå til to ulike stillinger i seksjon for klimakunnskap og luftkvalitet. Hos oss får du mulighet til å bidra på viktige fagområder og samarbeide på tvers av sektorer.

Vi i seksjon for klimakunnskap og luftkvalitet (https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/klimaavdelingen/klimakunnskap-luftkvalitet/) er en av sju seksjoner i klimaavdelingen (https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/klimaavdelingen/), og har ansvar for blant annet lokal luftkvalitet, FNs klimapanel, kortlevde klimadrivere, f-gasser, overvåkningsprogrammer og koordinering av avdelingens arbeid med forskning og utvikling. En gjeng på 15 dyktige, engasjerte og hyggelige kollegaer gleder oss til å ønske nye velkommen. Vi har kontorsted på Helsfyr i Oslo.

Hva skal du gjøreStilling 1: Klimaendringer og -omstilling

Stillingen er primært knyttet til å bidra til utvikling av kunnskapsgrunnlaget for et stort spenn av temaer og tverrfaglige problemstillinger innenfor klimaendringer og klimaomstilling. I denne stillingen skal du blant annet

 • bidra i arbeidet opp mot FNs klimapanel nasjonalt og internasjonalt, og formidle resultater fra panelet
 • løse oppgaver knyttet til kortlevde klimadrivere
 • følge opp overvåkningsprogrammer for klimagasser i atmosfæren
 • koordinere klimaavdelingens arbeid med forskning og utvikling

Stilling 2: Utendørs luftkvalitet 

Stillingen er primært knyttet til vårt ansvar for forvaltning av regelverk og oppfølging av kommuner for god lokal luftkvalitet. Videre utvikler vi et nytt IT-system for luftmålinger, og har behov for en person som kan holde i prosjektet fra seksjonens side. I denne stillingen skal du blant annet

 • veilede kommuner og samarbeide med sektormyndigheter
 • være produkteier for nytt IT-system for luftmålinger
 • videreutvikle det nasjonale målenettverket for luftkvalitet
 • følge opp regelverk for luftkvalitet i Norge, og se dette i sammenheng med relevant EU-regelverk
 • saksbehandling

Det handler også om

I begge stillingene ligger det også oppgaver som å

 • gi råd til, og levere på oppdrag fra, Klima- og miljødepartementet
 • ha kontakt med forskningsmiljøer, forvaltning og myndigheter
 • jobbe med kommunikasjon og formidling
 • løse andre oppgaver innenfor seksjonens og Miljødirektoratets ansvarsområde

Prosjekter og oppgaver løses i stor grad i team og på tvers av seksjoner i klimaavdelingen og direktoratet. I stillingene må du klare å se det store bildet og sammenhengene, og samtidig ha sans for detaljene. For begge stillingene er det aktuelt å lede eller delta i ulike typer drifts- og utviklingsoppgaver i seksjonen, avhengig av kompetanse og erfaring.

Hva kan du

Utdannelse

 • Vi ser etter relevant utdanning på masternivå. Masterstudenter kan søke, men alle eksamener må være bestått før ansettelse. Solid relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.
 • For begge stillingene er meteorologi relevant, men også annen naturvitenskapelig eller tverrfaglig bakgrunn er interessant:
 • Stilling 1: kompetanse om klimasystem, kortlevde klimadrivere, jordsystemet, og om tverrfaglige og tverrsektorielle problemstillinger innenfor klimaendringer og klimaomstilling
 • Stilling 2: kompetanse innenfor teknologiske fag, juridiske fag, samfunnsfag og helsefag

Annen erfaring eller kunnskap

 • du har gjerne erfaring fra offentlig forvaltning
 • du har gjerne erfaring med prosjektledelse eller annet koordineringsarbeid
 • du skriver og snakker godt både på norsk og engelsk
 • Stilling 1: Her er det interessant med kunnskap om det norske forskningssystemet og med nettverk blant norske forskningsaktører.
 • Stilling 2: Her må du ha gode digitale ferdigheter, gjerne også erfaring fra IT-utviklingsprosjekter og kunnskap om luftmålinger. Videre er det interessant om du har god kunnskap om kommunesektoren. Erfaring fra arbeid med nasjonalt og internasjonalt regelverk er en fordel.

Hvem er duEgenskaper
Du har

 • evne til å jobbe tverrfaglig og helhetlig på tvers av sektor- og temaområder
 • god rolle- og forvaltningsforståelse
 • analytiske evner og evne til å ta initiativ og se nye løsninger og muligheter
 • interesse for klima og miljø, politiske prosesser og samfunnsutvikling
 • god evne til selvstendig, nøyaktig og systematisk arbeid, og gode samarbeids- og gjennomføringsevner

Video: https://youtu.be/2EyQbSHHc8s (https://youtu.be/2EyQbSHHc8s)

Vi tilbyr

 • fast stilling med lønn som rådgiver/seniorrådgiver fra kroner 493 700 til kroner 689 100 etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes noe høyere
 • utfordrende arbeidsoppgaver på viktige samfunnsområder
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • godt arbeidsmiljø med et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Har du spørsmål?

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Camilla Schreiner, telefon 97 03 10 83, e-post camilla.schreiner@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til HR seniorrådgiver Yvonne Roualet Thoresen, telefon 98 63 57 20 (til og med 31. mars)

Generelle opplysninger

Du søker på stillingen via Jobbnorge.no. Du skriver søknaden på norsk, og legger ved relevante attester og vitnemål for utdanning tatt i utlandet. Vitnemål for utdanning tatt i Norge må du laste opp fra Vitnemålsportalen.

Vi ønsker også at du besvarer de korte spørsmålene i jobbsøkerplattformen, og oppgir om du er mest interessert i stillingen på klima, luftkvalitet eller begge.

Søkerlistene blir offentlige når søknadsfristen har gått ut. Ønsker du å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, så må du begrunne hvorfor. Vi tar kontakt med deg dersom vi ikke tar ønsket ditt til følge, og du får mulighet til å trekke søknaden din.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi innkaller minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om dette på Statens arbeidsgiverportal (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0). Avkrysningen brukes også til anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.

Mer informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg som søker, kan du finne i personvernerklæringen (https://www.miljodirektoratet.no/personvernerklaring/) vår.

Om arbeidsgiveren

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene i Miljødirektoratet. Vi utvikler og følger opp regelverk, gir råd til Klima- og miljødepartementet, gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser, overvåker og kartlegger arter, fører oppsyn og tilsyn, regulerer nasjonalparker og naturreservat. Noen oppgaver krever at ansatte med ulik fagkompetanse jobber sammen på tvers. På den måten sikrer vi størst mulig faglig tyngde i leveransene våre.

Vi lærer av hverandre og utvikler oss internt. Andre arbeidsoppgaver krever selvstendig jobbing. For å løse samfunnsoppdraget vårt på best mulig måte har vi behov for medarbeidere i alle aldere, med ulike fagkombinasjoner, kompetanse, livserfaringer og perspektiver. Er du kvalifisert til en ledig stilling, så oppfordrer vi deg til å søke!

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO) som er lokalisert 56 steder i landet.

Sektor: Offentlig
Antall stillinger: 2
Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Bransje: Offentlig administrasjon, Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon: Analyse, Koordinering, Saksbehandler
Arbeidsspråk: Norsk

Nøkkelord

klima, luftkvalitet, prosjekt, tverrfaglig, forskning

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading