Vil du jobbe med fordekt innhenting på internett?

  • 5 dager siden
  • Oslo

Jobb informasjon

  • icon
    Antall stillinger 1 stilling(er)

Jobb beskrivelse

Arbeidsgiver: PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
Stillingstittel: Vil du jobbe med fordekt innhenting på internett?
Frist: 08.07.2022
Ansettelsesform: Fast

Innhenting, kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av relevant og rettidig informasjon er en nødvendig betingelse for at PST skal lykkes med samfunnsoppdraget sitt. Innhentingsavdelingen henter inn informasjon slik at PST er i stand til å ta de riktige vurderingene som gjelder landets sikkerhet. I et digitalisert samfunn er det helt avgjørende at PST har evne og kapasitet til å hente inn informasjon fra ulike plattformer på internett.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet innebærer fordekt innhenting av informasjon fra internett og relevante sosiale medier. Arbeidet er målrettet og styrt, informasjonen rapporteres videre i PST etter gjeldende retningslinjer.

Stillingen krever at du til enhver tid er faglig oppdatert på trender og fenomener som angår PST sin portefølje. Det er et stort fokus på fag og metodeutvikling i stillingen.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme, innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg med variert bagrunn, med en oppriktig interesse for bruk av teknologi, sosiale medier og kommunikasjon som arbeidsverktøy. Du må ha evnen og lyst til å kombinere teknologi og kommunikasjon.

Stillingen krever høyere utdanning på minimum bachelornivå, for eksempel fra politihøgskolen, samfunnsvitenskap, språk, kultur, psykologi, teknologi/IT, journalistikk, virtuell etnografi eller lignende. Relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning.

Du må ha erfaring og kunnskap om Russland og/eller nordområdene.

Erfaring med skjulte etterforskningsmetoder vil være en fordel. Erfaring fra etterretningsarbeid, samt inngående kjennskap og forståelse for PSTs mandat og samfunnsrolle er ønskelig.

Stillingen krever meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Du må beherske russisk godt, både muntlig og skriftlig.

Andre språkferdigheter vil være en fordel. Ved søknad, vennligst oppgi hvilket språklig nivå du besitter.

Personlige egenskaper

Du er nysgjerrig, kreativ, initiativrik, strukturert og har god gjennomføringsevne. Du evner å tenke helhetlig og analytisk, samtidig som du har evnen til å sette deg inn i detaljer og jobbe med disse over tid. Vi ser etter deg som samarbeider svært godt med andre og er god til å knytte relasjoner. PST sitt mandat stiller store krav til etisk vurderingsevne og evne til å følge etablere rammebetingelser.

Ansettelse vil være basert på PSTs behov for å sette sammen variert erfaring, tjenestebakgrunn, kombinert med egnethet og samarbeidsevner i komplementære team.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende arbeidshverdag hvor du får muligheten til bidra inn i PST sitt samfunnsoppdrag. Det er gode muligheter for personlig og faglig utvikling i stillingen, nødvendig opplæring og trening vil bli gitt.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr. 553 500-765 600 (ltr. 60-77) som rådgiver/seniorrådgiver (SKO 1434, 1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk.Søkere gjøres oppmerksom på at aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju i august. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste.
Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Sektor: Offentlig
Sted: Nydalen, 0421 Oslo
Bransje: Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon: Sikkerhet, Annet, Rådgivning

Nøkkelord

russisk, internett, sosiale, medier, etterretning

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling