Vil du jobbe med å forhindre radikalisering og gjennomføring av terrorhandlinger i Norge?

  • Politi og sikkerhet
  • forebygging
  • 2 uker siden
  • Oslo

Jobb informasjon

  • icon
    Antall stillinger 2 stilling(er)

Jobb beskrivelse

Arbeidsgiver: PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
Stillingstittel: Etterretnings- og tiltaksrådgiver
Frist: 30.09.2022
Ansettelsesform: Fast

Bli kjent med Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Kontraterroravdelingen i PST skal forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge. Dette er en av PSTs prioriterte oppgaver og er utfordrende, spennende og komplekst.Vi søker nå etter etterretnings- og tiltaksrådgivere som vil jobbe på seksjon for saker og tiltak.

Arbeidsoppgaver

Som etterretnings- og tiltaksrådgiver vil du arbeide med etterretningsarbeid, forebygging og tiltak knyttet til seksjonens forebyggende saker og andre prioriterte områder som omhandler voldelig ekstremisme. Du vil være med å jobbe strukturert i etterretningsstyrte prosesser for å identifisere trusler, gjøre vurderinger basert på innhenting og utføre tiltak for å redusere sårbarheter eller trusler. Dette arbeidet foregår både gjennom våre forebyggende saker og ved deltakelse i våre team med ansvarsområder innenfor forskjellige typer ekstremisme.
Stillingen omfatter også deltakelse i politi- og etterretningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt. Vår nærmeste samarbeidsaktør i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme er politiet og deres radikaliseringskontakter, men jobben vil også ha en stor samhandlingsflate både internt på kontraterroravdelingen og i PST for øvrig.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har politiutdanning. Det er ønskelig med erfaring fra forebyggende tiltaksarbeid eller etterforskning. Erfaring fra etterretningsarbeid og utdanning innen etterretningsfag vil være relevant.

Du må ha god kompetanse i bruk av politiets datasystemer, og gjerne erfaring med gjennomgang av digitale beslag. Du må også ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Jobben som etterretnings- og tiltaksrådgiver krever at du har god vurderingsevne, er systematisk, strukturert, har oversikt, evne til å koordinere og håndtere flere parallelle oppgaver og er interessert i å finne detaljer som kan bidra i en større sammenheng.
Du må søke å finne gode løsninger, være opptatt av å nå mål sammen med andre og bidra til et positivt miljø.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det. Stillingene har seks måneders prøvetid.

Vi tilbyr

Arbeidshverdagen hos oss er preget av godt samhold og stå-på-humør, flerfaglighet, høy kompetanse og utviklingsmuligheter for den enkelte innenfor fagområdet kontraterror. Hos oss får du arbeide i et godt miljø med utfordrende og spennende oppgaver med kompetente kollegaer og gode utviklingsmuligheter.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 604 400–728 100 (ltr. 65-75) i stilling som politioverbetjent (SKO 0287). Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess
Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester må da tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering
på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Sektor: Offentlig
Antall stillinger: 2
Sted: Nydalen, 0421 Oslo
Bransje: Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon: Politi, Rådgivning, Saksbehandler

Nøkkelord

PST, etterretning, kontraterror, forebygging

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling