Vil du forme fremtiden med kode?

 • Offentlig administrasjon, Økonomi og regnskap, IT
 • 1 uke siden
 • Oslo

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 2 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Stillingstittel: Frontendutvikler
Frist: 02.06.2024
Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Elisabeth Fanum
Stillingstittel: fungerende avdelingsdirektør
Mobil: 40 24 48 41
Kontaktperson: Ken Sørevåge
Stillingstittel: seniorrådgiver
Mobil: 93 20 08 87

Bli kjent med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)! Vi styrker nå avdelingen med å søke to frontendutviklere.

Om stillingen

Som utvikler hos oss får du jobbe med forskjellige metoder og rammeverk. I teknologistacken vår finner du blant annet JavaScript, TypeScript, React, Next.js og Livewire. Vi er produktorienterte jobber smidig med fokus på kontinuerlige leveranser (CI/CD). Vi har flere spennende muligheter og søker etter deg som ønsker å være med og forme fremtidens digitale løsninger.

Vil du jobbe med kloke, rause kollegaer som gir støtte og hjelper deg på det du måtte møte av utfordringer? Hos oss jobber vi i team, og du vil aldri stå alene. Vil du jobbe et sted hvor koden som skrives er 100 % samfunnsnyttig? Vil du jobbe i en virksomhet som prioriterer gode brukeropplevelser, effekt og nytte fremfor profitt? Vi jobber med viktige, samfunnsnyttige produkter som påvirker mange.

I IT-divisjonen vil du være en nøkkelperson i utviklingen av våre digitale produkter og tjenester. Du får være med på å forme avdelingen for utvikling og arkitektur, påvirke teknologivalg og arbeide i smidige team sammen med andre fagressurser. I vår produktportefølje finner du blant annet: Doffin, Statsregnskapet, Kudos og Tilskudd.

Les mer om oss og de spennende prosjektene vi jobber med i dag på: https://karriere.dfo.no/lp/IT/6fffd23893a9ffa3

Velkommen til oss!

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og videreutvikling av våre nettbaserte tjenester og produkter
 • Samarbeide tett i smidige team sammen med andre fagressurser og enheter i DFØ
 • Bidra til å dokumentere og holde oversikt over våre nettløsninger
 • Kommunisere og samarbeide med designere

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som: 

 • er utdannet på høyskole eller universitetsnivå, bachelor eller mastergrad innen IT. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • har minimum 2 års relevant arbeidserfaring
 • har erfaring med minst ett frontend rammeverk (f.eks. React, Next.js, Vue.js eller Angular)
 • har god kjennskap til utvikling med TypeScript
 • har god kjennskap til Git eller tilsvarende
 • har erfaring med samarbeid på tvers av fagområder
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det vil være positivt om du har erfaring med en eller flere av punktene under:

 • har erfaring med utvikling av produkter eller tjenester med fokus på brukervennlighet og universell utforming
 • har erfaring med CI/CD (f.eks. Med Github Actions)
 • har erfaring med testing og kvalitetssikring
 • har forståelse for konsepter som byggesystem og transpilering
 • har erfaring med å arbeide i designverktøy (f.eks. Figma eller Miro)
 • har arbeidet med designsystem eller komponentbibliotek

Personlige egenskaper:

 • Du trives med å jobbe både selvstendig og i team
 • Du er teknisk nysgjerrig med evne til å tenke utenfor boksen
 • Du tar initiativ når du ser nye muligheter
 • Du liker å holde deg oppdatert på trender og relevante teknologier og bidra til at vi utnytter muligheter innen teknologi til å skape gode brukeropplevelse

Hos oss får du:

 • en stor mulighet til å bygge samfunnsnyttige tjenester som påvirker mange brukere
 • bruke ny teknologi i arbeidet med dagsaktuelle tjenester som bl.a. Doffin, Kudos og Tilskudd
 • ta del i et stort, sosialt fagmiljø, med dyktige kollegaer moderne og miljøvennlige lokaler med en sterk bærekraftprofil, takhage, løpebane og en rekke spisesteder. Les mer om teknologibygget Økern Portal her: https://okernportal.no/
 • gode muligheter for hjemmekontor når det gir mening og det passer for teamet
 • faglig utvikling. Vi har egne budsjetter for relevante kurs og sertifiseringer
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • betalt overtid eller avspasering av plusstid
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse (SPK) som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger

Les mer om godene du får av å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen: Gode i staten | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no) (arbeidsgiver.dfo.no).

Betingelser

Du vil få stilling som rådgiver med lønn fra kr 646 000 til kr 777 900, eller seniorrådgiver, med lønn fra kr 708 000 til kr 895 500, avhengig av kompetansen og erfaringen din. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid.

Som utvikler i DFØ gis du stor tillit. Vi jobber med systemer med stor verdi for statsforvaltningen. Stillingen krever at du må kunne autoriseres for BEGRENSET etter bestemmelsene i sikkerhetsloven. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål om stillingen, er du velkommen til å ta kontakt med fungerende avdelingsdirektør Elisabeth Fanum, på telefon 402 44 841 eller elisabeth.fanum@dfo.no, eller seniorrådgiver Ken Sørevåge, på telefon 932 00 887 eller ken.sorevage@dfo.no.

Velkommen som søker hos oss i DFØ!

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss. Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Praktisk informasjon om søkeprosessen

Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, les mer her: Jeg har utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no). Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.

Søkerlister:

Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for, og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista.

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 850 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim.

Sektor: Offentlig
Antall stillinger: 2
Sted: Lørenfaret 1c, 0580 Oslo
Hjemmekontor: Delvis hjemmekontor
Bransje: IT, Offentlig administrasjon, Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon: IT utvikling / Front-end, IT utvikling / Full stack utvikler, IT utvikling / Utvikler (generell)

Nøkkelord

produktteam, utviklingsteam, webapplikasjon, DevOps, utvikler

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading