Vil du bli vår nye bygg-koordinator?

 • 1 uke siden
 • Oslo

Jobb informasjon

 • icon
  Antall stillinger 1 stilling(er)

Jobb beskrivelse

Arbeidsgiver: PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
Stillingstittel: Bygg-koordinator
Frist: 07.12.2022
Ansettelsesform: Fast

Bli kjent med Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Ved avdeling for IT, sikkerhet og fellestjenester, seksjon for fellestjenester og avsnitt for materiell og eiendom er det nå en ledig stilling som bygg-koordinator. Du vil bli del av et avsnitt som dekker fagområdene bygg, eiendom, materiell/utstyr og sentralbord. I denne stillingen skal du koordinere vårt driftsteam og bidra aktivt i arbeidsoppgaver knyttet til oppfølging av vedlikehold samt gjennomføre forebyggende og planlagte tiltak for at bygningens funksjon skal opprettholdes.

Vi søker en person som ønsker å bistå driftsteamet og eiendomsforvaltningen med sin kompetanse og arbeidskapasitet. Er du serviceinnstilt, glad i mennesker og liker en arbeidshverdag med høyt tempo? Da kan det være deg vi ser etter!

Arbeidsoppgaver

 • Delta i daglige driftsoppgaver knyttet til eiendomsmassen
 • Planlegge og iverksette tiltak slik at byggene driftes i samsvar med lover, forskrifter, interne retningslinjer og økonomiske rammer
 • Koordinere oppdrag relatert til forvaltning, drift og vedlikehold i samarbeid med driftsteamet
 • Bidra i fag- og prosessansvaret for bygningsmassen og videreutvikle vårt arbeid rundt FDV-dokumentasjon og struktur
 • Bidra i relevante anbuds- og innkjøpsprosesser samt leverandøroppfølging, økonomioppfølging, planlegging og fakturering
 • Være brannvernleder for bygningsmassen og HMS-ansvarlig for eiendommen
 • Følge opp tekniske systemer og deltakelse i driftsprosjekter og prosesser knyttet til bygg/eiendom

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme.

Kvalifikasjoner

Det kreves byggfaglig eller teknisk utdanning på bachelor- eller fagskolenivå. Annen relevant utdanning, som fagbrev innenfor bygg drift, elektrofag, VVS eller eiendomsdrift, kan kompensere for manglende utdanning.

Du har erfaring fra forvaltning, drift, tilsyn og vedlikehold av næringsbygg. Du må ha førerkort klasse B, og det er ønskelig med klasse CI. Du må ha god teknisk forståelse og kjennskap til relevant regelverk, forskrifter og FDV-dokumentasjon samt erfaring fra prosjektarbeid og brannvern knyttet til næringsbygg og eiendomsdrift.

Vi forutsetter at du har gode IT- og Excel-kunnskaper samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Du må ha god sikkerhetsforståelse, og det er en fordel om du har erfaring fra en sikkerhetsorganisasjon.

Personlige egenskaper

Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner i dialog med brukere og andre interne og eksterne aktører. Du er selvstendig og evner å ta nødvendige avgjørelser. I tillegg er du løsningsorientert, praktisk anlagt og fleksibel, hvor du ser alternativer og muligheter fremfor problemer.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og variert stilling i et dynamisk og utfordrende miljø i et avsnitt som er en viktig samarbeidspartner for andre deler av organisasjonen.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 636 700 –728 100 som seniorrådgiver (SKO 1364) eller senioringeniør (SKO 1181). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).
Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Sektor: Offentlig
Sted: Nydalen, 0421 Oslo
Bransje: Politi og sikkerhet, Drift og vedlikeholdstjenester, Eiendom, Bygg og anlegg
Stillingsfunksjon: Håndverker / Bygg/Anleggsleder, Driftsoperatør/vaktmester, Håndverker

Nøkkelord

Drift, Bygg, Anlegg, Eiendom, PST

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading