Vil du bli vår leder for organisasjonsutvikling og samhandling?

 • Medie -og innholdsproduksjon
 • 1 uke siden
 • Oslo

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Olav Peter Hypher
Stillingstittel: Direktør for organisasjon og bærekraft
Telefon: 97 02 09 79
Kontaktperson: Birgitte Refvem
Stillingstittel: Leder internkommunikasjon, arbeidsplassprofilering og bærekraft
Telefon: 98 48 87 40

Bli kjent med NRK – Norsk Rikskringkasting AS

NRK står midt i en periode med betydelige og raske endringer hvor det er avgjørende å tilpasse seg og helst være et skritt foran. Konkurransen i mediebransjen er global og med teknologi som kontinuerlig utvikler seg. I tillegg står NRK også overfor betydelige oppgaver med å flytte til et nytt hovedkontor og skifte ut mye av vår kjerneteknologi.

Dine ansvarsområder og oppgaver

Som leder for avdelingen organisasjonsutvikling og samhandling vil du ha ansvar for at NRK er en god arbeidsplass i kontinuerlig utvikling. Avdelingen skal ivareta en strategisk HR-funksjon som støtter hele organisasjonen, med fagansvar for organisasjonsdesign og kompetanse- og lederutvikling. I tillegg omfavner avdelingen områdene mobilitet, målprosesser, samhandlingsverktøy, arbeidsplassutforming og arbeidsformer.

Hos oss organiserer vi arbeidet i tverrfaglige team som jobber innenfor definerte tjenesteområder. Som leder av flere slike tjenesteområder vil dine oppgaver blant annet være:

 • utvikle strategiske mål for organisasjonsutvikling og samhandling innenfor et OKR-rammeverk
 • identifisere og prioritere behov og oppgaver og følge opp resultatene
 • sette sammen tverrfaglige team og støtte teamene i deres arbeid
 • ha personalansvar for om lag 10-15 medarbeidere og utvikle deres kompetanse

Du vil være del av organisasjonsdivisjonens ledergruppe og rapportere til direktør for Organisasjon og Bærekraft i NRKs toppledelse

Ønsket bakgrunn og kompetanse

 • Strategisk og operativ ledererfaring
 • Erfaring fra arbeid med OKR-metodikk eller lignende
 • Erfaring fra organisasjonsdesign i en stor og kompleks virksomhet
 • Erfaring med leder- og kompetanseutvikling
 • Erfaring og kompetanse innen smidige arbeidsformer, organisering og samarbeidsmodeller.
 • Evne til å forstå og ta i bruk muligheter i ny teknologi

Personlige egenskaper

For å lykkes og trives som leder i NRK og Organisasjonsdivisjonen er du:

 • en god lagspiller og nettverksbygger som har god organisasjonsforståelse, er tydelig i din kommunikasjon og samarbeider godt med de fleste
 • en som evner å tenke analytisk og helhetlig, samtidig som du klarer å dukke ned i detaljene.
 • strukturert og flink til å planlegge og prioritere oppgaver, og har stor gjennomføringskraft i endringer
 • en som utvikler mennesker gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning
 • opptatt av læring og deler kunnskap, erfaringer og informasjon for å nå mål sammen

Vi tilbyr

 • Et unikt og viktig samfunnsoppdrag
 • Mulighet til å utvikle deg og jobbe tverrfaglig i et av Norges største mediehus, med over 100 yrkesgrupper fordelt på 50 lokasjoner i hele Norge
 • Mulighet til å jobbe med de mest kreative produksjonsmiljøene i Norge, og bidra til at disse blir enda mer effektive og fremtidsrettet
 • Mange som vil hjelpe deg til å lykkes og trives. Vi setter av tid og ressurser til faglig fordypning og utvikling, slik at du selv skal få mulighet til å tilegne deg kompetanse som du mener er nyttig for jobben og karrieren din
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et bredt spekter av velferdsgoder, aktivitetstilbud etc.

I NRK ønsker vi ledere som kjenner seg igjen i og motiveres av våre verdier; åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget, trenger vi ansatte med forskjellig erfaring og bakgrunn. Vi vet at mangfold skaper bedre resultater, og som en del av NRKs mangfoldige organisasjon vil du bidra til at NRK skaper godt og viktig innhold som samler og engasjerer alle som bor i Norge.

For denne stillingen gjennomfører vi bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og annen dokumentasjon. Bakgrunnssjekken blir gjennomført av et eksternt firma, etter samtykke fra søkeren. Aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

I stedet for søknadsbrev ønsker vi at du skriver om din motivasjon for å søke og svarer på noen spørsmål knyttet til stillingen.

Om arbeidsgiveren

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge.  Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.
Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?
NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Sektor: Offentlig
Sted: Bjørnstjerne Bjørnsonsplass 1, 0340 Oslo
Bransje: Medie- og innholdsproduksjon
Stillingsfunksjon: Ledelse, HR, personal og rekruttering
Arbeidsspråk: Norsk

Nøkkelord

Organisasjonsutvikling, Samhandling, Organisasjonsdesign, Kompetanseutvikling, Ledelse

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading