Vil du bli etterforsknings- og påtaleavdelingens nye støttespiller?

 • Juridiske tjenester, Offentlig administrasjon, Politi og sikkerhet
 • 2 uker siden
 • Oslo

Job Information

 • icon
  No. of Openings 1 opening

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
Stillingstittel: Rådgiver
Frist: 30.01.2023
Ansettelsesform: Fast

Bli kjent med Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Vil du jobbe i et faglig kompetent og spennende arbeidsmiljø i PST? Ved etterforsknings påtaleavdelingen er det nå ledig en stilling som rådgiver. Avdelingen har ansvar for etterforskning av alle sakstyper innenfor PSTs ansvarsområde, herunder terror, ulovlig etterretningsvirksomhet og politisk motivert vold og trusler. Rådgiveren vil være en viktig del av støtteapparatet til avdelingen og skal bidra til at vi leverer høy kvalitet på etterforskningen og innenfor gitte tidsrammer.

Arbeidsoppgaver

 • administrative oppgaver som redigering, oppdatering, praktisk forberedelse og etterarbeid knyttet til avdelingens straffesaker
 • utarbeidelse av digitale utdrag til partene i en straffesak
 • oppdatering og utvikling av nye digitale løsninger knyttet til straffesaksbehandling

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme.

Kvalifikasjoner

 • minimum treårig høyskole/universitetsutdanning på bachelornivå innen rettsvitenskap, statsvitenskap eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • god IT-kunnskap og systemforståelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • kjennskap til straffesaksbehandlingssystemet BL er en fordel
 • kjennskap til justissektoren er en fordel

Personlige egenskaper

Vi søker en engasjert, positiv, serviceinnstilt og initiativrik person. Du arbeider selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsegenskaper. Du jobber strukturert og nøyaktig og er løsningsorientert.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Du vil ha varierte arbeidsoppgaver i et hyggelig og tidvis hektisk arbeidsmiljø. Du vil få gode utviklingsmuligheter gjennom relevant videreutdanning og kursing, både internt og eksternt. Sist, men ikke minst vil du få muligheten til å bidra til vårt viktige og spennende samfunnsoppdrag.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 553 500–626 300 som rådgiver (SKO 1434). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert.

Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Sektor: Offentlig
Sted: Nydalen, 0421 Oslo
Bransje: Politi og sikkerhet, Offentlig administrasjon, Juridiske tjenester
Stillingsfunksjon: Kontor og administrasjon, Samfunnsviter, Jurist

Nøkkelord

Etterforskning, Påtale, PST, Administrasjon, Rettsvitenskap

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading