Vil du bidra til å skape morgendagens analyse- og etterretningssystem?

  • 2 uker siden
  • Oslo

Jobb informasjon

  • icon
    Antall stillinger 1 stilling(er)

Jobb beskrivelse

Arbeidsgiver: PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
Stillingstittel: Systemspesialist
Frist: 10.10.2022
Ansettelsesform: Fast

Bli kjent med Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Vi søker en initiativrik og relasjonsorientert medarbeider til avsnittet med ansvar for forvaltning av analyse- og etterretningssystemene i PST. Avsnittet hører til seksjonen som har ansvar for mottak, vurdering, formidling og oppfølging av informasjon til PST. Vi har som målsetting å avklare tips, trusler og bekymringsmeldinger så raskt som mulig. Avsnittet har blant annet ansvar for å drifte og videreutvikle PSTs etterretningssystemer.

Høres dette spennende ut, og er du klar for en utfordrende stilling i en hektisk og spennende arbeidshverdag? Da er du kanskje medarbeideren vi leter etter!

Arbeidsoppgaver

Som systemspesialist skal du delta i arbeidet med å implementere, drifte og videreutvikle PSTs analyse- og etterretningssystemer i samsvar med PSTs etterretningsprosesser og etterretnings- og tiltaksdoktrine. Ved hjelp av digitale verktøy vil du bidra til å etablere gode arbeidsprosesser som sikrer god beslutningsstøtte og etterretning til organisasjonen. Du vil også koordinere og kvalitetssikre informasjonsforvaltningen knyttet til PSTs etterretningssystemer.

Som systemspesialist bidrar du til at PST håndterer de alvorligste truslene mot landet. Samfunnet har høye forventninger til PSTs håndtering av trusler, og vi trenger ansatte som kan videreutvikle dette arbeidet sammen med eksterne leverandører.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg med relevant høyere utdanning fra høyskole og/eller universitet. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. For å være aktuell for stillingen kreves det høy etterretningsfaglig kompetanse, og erfaring fra analysearbeid er en fordel. God innsikt i PSTs samfunnsoppdrag og kjennskap til de viktigste samfunnsaktørene PST samhandler med, er forventet i stillingen.

God forståelse og interesse for teknologi er sentralt for stillingen. Du må ha evne og lyst til å kombinere teknologi og innovasjon for å løse oppgavene som ligger til avsnittet. Du må ha god kjennskap til hvordan etterretningssystemer er bygd opp og fungerer, samt god forståelse for lovmessige muligheter og begrensninger.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er initiativrik, relasjonsorientert og som evner å skape tillit. Du har en positiv innstilling som bidrar til å motivere de rundt deg slik at avsnittet og seksjonen oppnår de mål som er satt. Avsnittet du tilhører, består av høyt utdannede og kompetente medarbeidere som jobber både selvstendig og i team.

Som systemutvikler utvikler du gode samarbeidsrelasjoner til eksterne aktører og interne kompetansemiljøer, som er viktig for avsnittets leveranser.
Du har god etterretningsfaglig forståelse og evner å identifisere og prioritere i et aktivt utviklingsmiljø. I tillegg  har du gjennomføringsevne og bidrar til fremdrift i pågående prosesser.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en utfordrende systemspesialiststilling der du kan bidra til utvikling innen et område i stadig endring. Videre får du en spennende og givende arbeidshverdag sammen med dyktige medarbeidere.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 604 400 -746 900 (ltr. 65 – 76), som rådgiver (SKO 1434) eller seniorrådgiver (SKO 1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%).

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste.
Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Sektor: Offentlig
Sted: Nydalen, 0421 Oslo
Bransje: Politi og sikkerhet, Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon: IT drift og vedlikehold / Drift/Operations, Prosjektledelse, Analyse

Nøkkelord

PST, Etterretning, Systemspesialist, Etterretningsanalyse, Analyse

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling