Vil du bidra til å forhindre spredning av masseødeleggelsesvåpen?

  • 2 uker siden
  • Oslo

Jobb informasjon

  • icon
    Antall stillinger 2 stilling(er)

Jobb beskrivelse

Arbeidsgiver: PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
Stillingstittel: Analytiker
Frist: 04.10.2022
Ansettelsesform: Fast

Bli kjent med Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Teknologi, kunnskap og informasjon er sentrale forutsetninger for å sikre militær evne, politisk innflytelse og økonomisk vekst. En rekke stater er derfor villige til å gå svært langt for å skaffe nødvendig teknologi og kunnskap til sine våpenprogrammer. Dette rammer norsk næringsliv og norske forsknings- og utviklingsmiljøer på forskjellige måter.

Ved vår avdeling for kontraetterretning og ikke-spredning søker vi derfor etter analytikere til arbeidet med å identifisere, vurdere og motvirke enkelte lands forsøk på å skaffe varer, tjenester, teknologi og kunnskap i Norge, til bruk i utviklingen av våpen og våpensystemer, inkludert masseødeleggelsesvåpen.

Arbeidsoppgaver

Som analytiker skal du bearbeide, systematisere og vurdere informasjon vedrørende oppdukkende trusler og presentere dette innenfor rammen av PSTs etterretningsportefølje. Du vil være involvert i ulike typer skriftlige produksjoner. En viktig del av analyseprosessen er formidling, og du må derfor være forberedt på å holde ulike typer briefer og orienteringer.

I hverdagen vil du samarbeide tett med andre analytikere i avdelingen, samt inngå i team/prosjektgrupper med nasjonale partnere. Som analytiker ved avdelingen vil du være tett koblet til det operative arbeidet som PST utfører. Dette innebærer også at ordinært saksbehandlingsarbeid må påregnes.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg med høyere utdanning (minimum bachelorgrad) innen statsvitenskap, økonomi eller internasjonal sikkerhetspolitikk, eller fra politiet eller forsvaret. Om du har utdanning eller relevant praksis fra arbeid med forskning og teknologiutvikling, vil dette tillegges vekt.

Som analytiker må du ha en god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Dette gjelder både på norsk og på engelsk.

Personlige egenskaper

Du er nysgjerrig og i stand til å finne kreative løsninger på problemstillinger. Videre har du evne til å behandle store mengder informasjon på en strukturert måte og å danne gode relasjoner til de rundt deg.

I PST legger vi stor vekt på personlig egnethet, og vi vil vurdere alle søkere ut fra i hvilken grad og på hvilken måte de scorer høyt på verdier som lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet. Du må i tillegg tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det i tillegg at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

For å balansere våre krav til deg, lover vi spennende oppgaver innenfor et etterspurt og viktig fagområde som bidrar til å sikre Norge og norske verdier i en sikkerhetsmessig vanskelig periode. Som analytiker vil vi i tillegg tilby deg kompetanse- og erfaringsutvikling, blant annet gjennom kurs og seminarer. Du vil få mulighet til å utvikle din kompetanse i tråd med PSTs kompetansestrategi.

Vi vil tilby en årslønn i spennet kr 604 400–728 100 (ltr. 65-75) i stillingen som rådgiver (SKO 1434) eller seniorrådgiver (SKO 1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere høyere lønn. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har en god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste.
Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Sektor: Offentlig
Antall stillinger: 2
Sted: Nydalen, 0421 Oslo
Bransje: Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon: Analyse, Samfunnsviter, Økonomi og regnskap

Nøkkelord

eksportkontroll, sanksjoner, finansanalyse, investeringsanalyse, spionasje

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling