Vikariat, Rådgiver forebyggende sikkerhet

 • Forsvar og militær
 • 1 måned siden
 • Viken

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Forsvarets forskningsinstitutt
Stillingstittel: Vikariat, Rådgiver forebyggende sikkerhet
Frist: 30.04.2024
Ansettelsesform: Vikariat

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson Rannveig Hiis-Hauge
Stillingstittel: Sikkerhetsleder
Telefon: 97 98 19 91

Bli kjent med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Vil du være med i FFIs dynamiske sikkerhetsmiljø?

Vi er midt i et spennende utviklingsarbeid hvor vi løfter sikkerhetsarbeidet ved FFI, og her kan du bidra med å forme våre tilnærminger til sikkerhet (beskyttelse mot tilsiktede handlinger). Sikkerhetsenheten har sammensatt og bred sikkerhetsfaglig kompetanse, og samarbeider med egne sikkerhetsfaglige forskere innen cybersikkerhet, risiko og beredskap. FFI er forsvarssektorens eget forskningsinstitutt. FFI har svært dyktige forskere som leverer løsninger som styrker både Norges og NATOs forsvarsevne i dagens sikkerhetspolitiske krevende situasjon. Vi er stolte av FFIs bidrag i å beskytte nasjonale, demokratiske verdier.

Rollen er allsidig, hos oss kan du bidra i flere sikkerhetsfaglige retninger, avhengig av behov, din kompetanse og ditt engasjement. Sikkerhetsenheten jobber på strategisk nivå, og har et helhetlig ansvar for FFIs sikkerhetsarbeid og for å tilrettelegge for god praksis i virksomheten.

Dette er et 12-månders svangerskapsvikariat, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Være oppdatert på myndighetskrav
 • Følge opp tilsyn, avvik og uønskede hendelser, samt bidra i eventuelle interne undersøkelser
 • Forbedre og implementere styringsdokument, veiledere og rutiner
 • Veilede/bistå kjernevirksomheten og driftsenheter i sikkerhetsspørsmål
 • Bidra i intern formidling og opplæring i sikkerhetsfaget
 • Bistå i risikovurderinger og beredskapsarbeid
 • Planlegge og lede oppfølging av FFIs sikkerhetsarbeid gjennom blant annet andrelinjekontroll i henhold til revisjonsmetodikk

Kvalifikasjoner (overskrift)

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Fullført relevant bachelorgrad.
 • Erfaring fra arbeid med forebyggende sikkerhet, informasjonssikkerhet eller tilsvarende sikkerhetsstyring.

Det er en fordel med:

 • Innsikt i sikkerhetsloven
 • Kurs innen revisjonsmetodikk, sikkerhetsstyring, risikostyring, granskningsmetodikk
 • Kompetanse innen flere ulike sikkerhetsfag

Som person er du:

 • Strukturert og systematisk
 • Tar initiativ og jobber selvstendig
 • Høy gjennomføringsevne
 • Løsningsorientert
 • Samarbeider godt med kollegaer på ulike organisatoriske nivå
 • Gode fremstillingsevner skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Ved vurdering av den best kvalifiserte , skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet samt motivasjon for stillingen.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging.

De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste nivå.Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilbyet dynamisk fagmiljø med stor og variert kontaktflate, spennende oppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, tilskuddsordning for trening på treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen ved FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte sjef sikkerhet og beredskap Rannveig Hiis-Hauge, tlf. 97981991 Send elektronisk søknad, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående skole og høyere utdanning, samt attester fra relevant arbeidserfaring, innen 30. april 2024.

Om arbeidsgiveren

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon
direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har ca 850 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som
utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker
fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin,
statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Sektor: Offentlig
Sted: Instituttveien, 2007 Kjeller
Bransje: Forsvar og militær
Stillingsfunksjon: Sikkerhet, Rådgivning
Arbeidsspråk: Norsk

Nøkkelord

Rådgiver, Forebyggende sikkerhet, FFI, Forsvaret

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading