Tjenesteutvikler Pasientjournal og Pasientadministrasjon

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Sykehuspartner HF
Stillingstittel: Rådgiver IKT
Frist: 02.04.2023
Ansettelsesform: Fast

Bli kjent med Sykehuspartner

Seksjonen Kliniske fellesapplikasjoner (KFA) har ansvaret for å forvalte pasientjournalsystemet DIPS og Omilon talegjenkjenning for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Seksjonen består av 4 enheter som til sammen består av ca 60 dyktige medarbeidere med helse og IKT-bakgrunn. Vi er nå sterkt involvert i prosjektet Regional EPJ modernisering. Prosjektet har som hovedformål å innføre DIPS Arena for alle helseforetak i Helse Sør-Øst og samtidig konsolidere DIPS miljøene fra ti separate installasjoner til én.

Vi er nå ute etter en rådgiver til å gå inn i rollen som Tjenesteutvikler for forretningstjenestene Pasientjournal og Pasientadministrasjon. Den største applikasjonstjenesten i disse forretningstjenestene er DIPS. DIPS benyttes som pasientadministrasjon- og pasientjournalsystem av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Som ansatt hos oss vil du være en del av et team med høy faglig kompetanse. Du vil bli tatt godt imot i en enhet med godt samarbeid, mye erfaring og kollegaer som villig deler kompetanse og erfaring for å spille hverandre gode.

Arbeidssted kan være Oslo, Drammen, Porsgrunn, Grimstad eller Fredrikstad. Oppgi i din søknad hvilket arbeidssted som er interessant for deg.

Arbeidsoppgaver

I rollen som Tjenesteutvikler har man et overordnet ansvar for nye behov knyttet til forretningstjenesten. Man håndterer bestillinger som kommer inn fra helseforetakene, og jobber proaktivt med å utforske behov slik at vi kan tilby gode løsninger til kundene våre.

Som Tjenesteutvikler vil man blant annet jobbe med følgende arbeidsoppgaver:

 • Holde i kundedialog rundt nye behov og verifisere at mottatte forespørsler/ bestillinger er i tråd med overordnet målbilde og veikart for kundetjenesten. Verifisere at bestillingene er realistiske og anbefales gjennomført på bakgrunn av faglige vurderinger og føringer for prioriteringer. Håndtere avslag på forespørsler som er i strid med dette.
 • Utarbeide prioritert plan for gjennomføring av nye/endrete behov, som er avstemt ift målbilde og veikart, samt ift realismen i gjennomføringen hensyntatt planlagte SLA oppgraderinger.
 • Utarbeide et årshjul med oversikt over bestillinger og tilhørende økonomiske forhold, SLA-oppgraderinger og andre aktiviteter for forretningstjenesten
 • Håndtere eskaleringer fra Tjenesteansvarlig rundt fremdrift/prioriteringer på nye behov
 • QA og godkjenne tilbud: sikre at alle elementer er med og at disse er verifisert med berørte seksjoner før de sendes ut til kunde, inkludert forankring av økonomiske forhold.
 • Overlevering fra prosjekt: Kvalitetssikre at alle elementer i tjenesten er levert ihht sjekkliste. Anbefale for seksjonsleder å akseptere og signere overtakelse når krav er oppfylt
 • QA på at leverandøravtaler ifb med nye behov dekker de nødvendige forhold for å kunne levere ihht avtale med kunde og anbefale signering av avtalen

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor og/eller masternivå
 • Erfaring med prosjektdeltakelse eller prosjektledelse er en fordel
 • God teknisk forståelseØkonomi-forståelse
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • God kjennskap til ITIL og Service Management/SIAM
 • Innsikt og erfaring med leveranse av IKT-tjenester, leverandør- og kundeoppfølging
 • Særlig relevant erfaring kan kompensere for noen av utdanningskravene

For noen systemtilganger i Sykehuspartner vil det som følge av lovpålegg være krav om fremvisning av pass eller nasjonalt/Europeisk ID-kort

Personlige egenskaper

 • Strukturert og løsningsorientert
 • Like utfordringer og være tilpasningsdyktig
 • Evne å jobbe både selvstendig og i team
 • God evne til å bygge og utvikle nettverk og relasjoner
 • Interesse for teknologi og for tjenestene som leveres
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende oppgaver hos Norges største fellestjenesteleverandør
 • Arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom system, organisasjon og brukere
 • Godt arbeidsmiljø som preges av samarbeid og høy grad av selvstendig ansvar
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger og mulighet for bruk av delvis hjemmekontor etter avtale

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25

Om arbeidsgiveren

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1800 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV , nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Sektor: Offentlig
Sted: Hoffsveien 1D, 0275 Oslo
Flere arbeidssteder: 1607 Fredrikstad, 4879 Grimstad, 3920 Porsgrunn, 3045 Drammen
Bransje: IT, Helse og omsorg, Konsulent og rådgivning
Stillingsfunksjon: IT drift og vedlikehold / Drift/Operations, Rådgivning

Nøkkelord

ehelse, pasientjournal, tjenesteutvikler, ikt

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading