Tjenesteutvikler Nettverkstjenester

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Tjenesteutvikler Nettverkstjenester

Er du vår nye Tjenesteutvikler for Nettverkstjenestene?

Ønsker du en faglig utfordrende og meningsfull arbeidshverdag i en av Nordens største IKT-bedrifter? Da må du lese videre:

Sykehuspartner har ett av Nord-Europas største og mest avansert IKT-Miljøer. Seksjonen Datakommunikasjon har ansvar for drift og utvikling av nettverkene i og mellom alle sykehus i Helse Sør-Øst, inkludert Datasenter nettverksinfrastruktur, WAN, LAN, WIFI og sikkerhet. Nettet består av blant annet ca. 5 000 svitsjer, 600 rutere og 20 000 trådløse aksesspunkter. Helse Sør-Øst står ovenfor store og spennende endringer de kommende årene, og helseforetakene og Sykehuspartner har høye ambisjoner. De neste årene skal Sykehuspartner modernisere eksisterende nettverk ved samtlige sykehus i Helse Sør-Øst, der økt grad av automatisering, programvaredefinert nettverk (IaC og ACI fabric), DevSecOps og tverrfaglig team er sentrale deler av tilnærmingen. Dette er en unik mulighet til å være med på å bygge ny og moderne infrastruktur. Nå søker vi etter en høyt motivert og løsningsorientert tjenesteutvikler for nettverkstjenestene.

Arbeidsoppgaver

I rollen som Tjenesteutvikler vil hovedfokus være på forvaltning, kontinuerlig forbedring og videreutvikling av nettverkstjenestene. Din rolle blir sentral i å prioritere, systematisere og videreutvikle leveransene samt sørge for at forvaltnings- og utviklingsplaner er i tråd med tilgjengelig teknologi, ressurser for forvaltning, og foretakenes behov.

 • Koordinere, planlegge, lede og følge opp leveranser til helseforetakene
 • Relasjonsbygging og oppsøkende kommunikasjon med helseforetakene for å avdekke behov, ønsker og funksjon
 • Oppfølging av tjeneste- og utstyrsleverandører for å kvalitetssikre leveranser
 • Tett samarbeid med fagansvarlige innen eks. datasenter, brannmur, switching og trådløst utstyr, for å gi råd og samkjøre fagområdet med foretakenes ønsker
 • Bidra i arbeid med videreutvikling av tjenesten
 • Bistå i designarbeidet og kvalitetssikring av nettverkdesign og funksjon for løsning
 • Delta i arbeid med konfigurasjon og test av nye versjoner
 • Innspill til og oppfølging av tjenestebudsjett basert på planer og avtale
 • Utarbeide og oppdatere dokumentasjon
 • Opplæring og kompetanseutvikling av interne ressurser.
 • Håndtere løpende operative oppgaver, -drift og forvaltning
 • Delta i relevante prosjekter og leveranser

Andre oppgaver og ansvarsområder kan tillegges stillingen ut ifra erfaring/kvalifikasjon samt ved endrede behov i organisasjonen.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som er en god relasjonsbygger og ser viktigheten av strategisk kommunikasjon. Din teknologiske kompetanse er helt sentral, men du må også vite hvordan du oversetter tekniske beskrivelser til samarbeidspartnere fra andre profesjoner.

 • Lang erfaring med teknologi og produktporteføljer fra Cisco og andre ledende leverandører innen nettverksinfrastruktur
 • Høyere utdannelse innen relevante fag som informatikk, administrasjon og ledelse (krav kan fravikes ved svært lang og relevant arbeidserfaring).
 • Inngående kunnskap om IKT innen switching, routing, WAN, WLAN og brannmur
 • Forståelse for livssyklusperspektivet på IT-systemer og -produkter
 • Gode kommunikasjonsevner og at du er en god relasjonsbygger
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

  I tillegg er det en fordel hvis du har:

 • Erfaring med oppfølging av kunder eller leverandører innenfor IT-tjenester/produkter
 • Erfaring fra drift eller infrastruktur som involverer store datanettverk
 • God teknisk kunnskap om nettverksteknologier og protokoller i et moderne softwaredefinert nettverk
 • Kjennskap til prosjektledelsesmetodikk
 • Erfaring fra, eller kjennskap til helsesektoren

Personlige egenskaper

 • Du er uredd, selvdreven og med stor gjennomføringskraft
 • Du er nysgjerrig på det som kommer av ny teknologi og trender i bransjen, og liker å holde deg oppdatert
 • Du har gode samarbeidsevner og setter pris på å arbeide tverrfaglig
 • Du er analytisk, strukturert og løsningsorientert
 • Du har god forståelse for kunde, god serviceinnstilling og kundedialog

Vi tilbyr

Sykehuspartner HF tilbyr et sterkt og inkluderende fagmiljø med stor faglig bredde og kompetanse.

 • En spennende stilling i et hyggelig og faglig utfordrende kompetansemiljø hvor du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Varierte arbeidsdager der du kan jobbe fra våre lokaler på Skøyen, Drammen, Porsgrunn, Grimstad, Hamar, Lillehammer eller Fredrikstad og ute hos helseforetakene
 • Fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for bruk av hjemmekontor etter avtale
 • Fokus på faglig utvikling og sertifisering
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En god balanse mellom jobb og fritid

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Sykehuspartner HF er underlagt sikkerhetsloven. Det er pr. i dag ikke et krav om sikkerhetsklarering for denne stillingen, men et slikt krav kan bli stilt på et senere tidspunkt. For noen systemtilganger i Sykehuspartner vil det som følge av lovpålegg være krav om fremvisning av pass eller nasjonalt/Europeisk ID-kort.

Om arbeidsgiveren

Sykehuspartner –  vi skal utgjøre en forskjell for pasient og sykehus ved å levere bærekraftige, sikre og moderne digitale tjenester.

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartners mål er å være en effektiv og brukernær leverandør og være en drivkraft for digital transformasjon.

Sykehuspartner har ca 1800 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 • Sektor:Offentlig
 • Sted:Hoffsveien 1D, 0275 Oslo
 • Hjemmekontor:Delvis hjemmekontor
 • Bransje:IT
 • Stillingsfunksjon:IT drift og vedlikehold / Drift/Operations
 • Arbeidsspråk:Norsk

Nøkkelord

IT, IKT, Helse, Nettverk, DevOps

Spørsmål om stillingen

 • Kontaktperson:Trude Buøy
 • Stillingstittel:Enhetsleder
 • Telefon:92 23 47 46
motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading