Teknologiutsending, Rio de Janeiro

 • Forskning, utdanning og vitenskap, Bank, finans og forsikring, Konsulent og rådgivning
 • 4 uker siden
 • Oslo

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Bli del av kunnskaps- og teknologisamarbeid som fremmer norske næringslivmuligheter i Brasil

Innovasjon Norges kontor i Rio de Janeiro jobber aktivt med promotering og etablering av samarbeid og forretningsutvikling på tvers av ulike sektorer i Brasil og Latin-Amerika. En komponent av arbeidet er innenfor forskning og høyere utdanning, hvor samarbeid mellom kommersielle aktører, høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner inngås for å fremme utveksling av studenter, kompetanse og kommersialisering av ny kunnskap.

Vår dyktige kollega skal ta fatt på nye muligheter internt, og vi søker derfor etter hans erstatter. Du vil være vår kunnskaps- og teknologiutsending til Brasil, for en periode på 2+1+1 år.

Rollen er del av kontorets vitenskapelige arbeid, og vil være sentral i samarbeidet mellom Innovasjon Norge og norske partnere innenfor høyere utdanning og forskning. Stillingen er underlagt Innovasjon Norge og er basert på en samarbeidsavtale mellom Innovasjon Norge og Kunnskapsdepartementet (KD), Forskningsrådet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Stillingen er knyttet opp til Norges oppfølging av Brasil i tråd med Panorama-strategien.

Følgende målsettinger står sentralt for stillingen:

 • Skape og videreutvikle arenaer for langsiktig samarbeid og kobling mellom næringsliv og kunnskapsutvikling i Norge og Brasil.
 • Bidra til å heve innovasjonsevne i norske bedrifter gjennom høyere utdannings-, forsknings- og teknologisamarbeid.
 • Holde næringsliv og offentlige aktører oppdatert på viktige utviklingstrekk innen teknologi og kunnskapssamarbeid på den internasjonale arena.
 • Støtte og styrke kommersialisering av norskutviklet teknologi og formidling av norsk FoU-virksomhet.
 • Styrke kontakten mellom norske og utenlandske kunnskaps-, teknologi- og FoU-miljøer.
 • Bidra til/skape arenaer for langsiktig samarbeid, knytte uformelle og formelle kontakter med fagmiljøer av strategisk betydning for forsknings- og høyere utdanningssektoren i Norge
 • Knytte uformelle og formelle kontakter med miljøer av betydning for teknologisk utvikling i Norge i et nært, så vel som strategisk, perspektiv.

Sentrale ansvars- og arbeidsområder:

 • Etablering og vedlikehold av langsiktige relasjoner innen høyere utdannings- og forskningssektoren, næringsliv og myndigheter i Norge og i Brasil.
 • Oppfølging av samarbeidsavtaler mellom Norge og Brasil relatert til høyere utdanning, forskning og teknologisamarbeid.
 • Institusjonell og personlig nettverksbygging.
 • Teknologiovervåking; fagområdene spenner over et vidt spekter med hovedvekt innen sektorene energi og maritim teknologi.
 • Bistand til norske aktører i forbindelse med markedsetablering og etablering av FOU arbeid.
 • Informere om Forskningsrådets, IN’s og HK-dirs satsinger og ordninger.
 • Bidra til økt student- og praksismobilitet mellom Norge og Brasil.

Stillingen innebærer tette relasjoner med viktige bidragsytere som norske forskings- og høyere utdanningsinstitusjoner, samt andre oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Rollen innebærer enkelte administrative oppgaver og rapportering. Stillingen innebærer også næringsfremmeaktivteter i samarbeid med Innovasjon Norges kontor i Rio de Janeiro og Team Norway i Brasil.

Ønsket kompetanse:

 • Høyere utdanning – fortrinnsvis innenfor de prioriterte fagfelt.
 • Solid erfaring innen innovasjonsrettet arbeid i Norge og internasjonalt.
 • Høye faglige og forretningsmessige resultater.
 • Godt og relevant faglig nettverk innen akademia og næringsliv i Norge.
 • Erfaring fra arbeid innenfor forskning og/eller høyere utdanning. Kjennskap til norsk offentlig forvaltning er en fordel.
 • Evne til målbevisst å utnytte sammenhengen mellom høyere utdanning, forskning, innovasjon og kommersielle resultater.
 • Erfaring med ledelse av større programmer og prosjekter.
 • Erfaring med brasiliansk innovasjons- og forretningskultur.

Ønskede egenskaper:

 • Fremoverlent, selvgående og løsningsorientert.
 • Rolle- og prosessforståelse.
 • Akademisk og kommersielt tankesett.
 • Stor arbeidskapasitet med høy gjennomføringsevne.
 • Strukturert tilnærming til arbeidsoppgaver.
 • Gode digitale ferdigheter og erfaring med prosjektstyring.

Kompetanse og nettverk fra Brasil spesielt og innen sektorene energi og maritim generelt vil bli vektlagt. Arbeidsspråk er engelsk, men portugisisk språk er en fordel og vil bli vektlagt.

Evnen til å jobbe effektivt og levere resultater både selvstendig og i team vil bli vektlagt spesielt. Det kreves høy etisk standard i utøvelse av stillingen, da arbeidet innebærer representasjon av Norge og norske interesser.

Krav:

 • Plettfri vandel
 • Norsk statsborgerskap
 • Språk: skandinavisk og engelsk, skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å gjøre en forskjell for bedrifter innenfor et svært kompetent team, i sektorer av strategisk betydning for både Brasil og Norge.
 • Klare mål og faglige utfordringer i et positivt og belønnende internasjonalt arbeidsmiljø.
 • En nordisk og moderne arbeidskultur.
 • Fast stilling i Innovasjon Norge.

Søknadsfrist: 21. juli

Rollen rapporterer til leder for Innovasjon Norges kontor i Brasil, Thomas Conradi Granli. Ytterligere spørsmål kan rettes på +47 977 75 410, eller thomas.conradi.granli@innovationnorway.no

Innovasjon Norge ønsker medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i søknaden.

Innovasjon Norge vil kunne gjennomføre bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater for å verifisere dokumenter/opplysninger og vurdere sikkerhetsrelaterte forhold. Aktuelle kandidater vil motta ytterligere informasjon om dette. Etter søknadsfristens utløp, vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Opplysninger om deg kan bli gjort offentlige selv om du har kommet med en begrunnet anmodning om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil vi varsle deg og du vil få mulighet til å trekke søknaden.

Om arbeidsgiveren

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i over 20 land verden over har vi som visjon å gi lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge har ca. 700 ansatte. Innovasjon Norge skal kjennes som en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv – med vekt på verdiene; Koblende, Ansvarlig og Nytenkende.
 • Sektor:Offentlig
 • Sted:Rua Lauro Müller, 116, 0151 Oslo
 • Bransje:Bank, finans og forsikring, Forskning, utdanning og vitenskap, Konsulent og rådgivning
 • Stillingsfunksjon:Analyse, Forretningsutvikling og strategi, Prosjektledelse
 • Arbeidsspråk:Norsk, Engelsk

Nøkkelord

innovasjon, teknologi, forskning, finansiering, næringslivutvikling

Spørsmål om stillingen

 • Kontaktperson:Thomas Conradi Granli
 • Stillingstittel:Avdelingsleder Rio de Janeiro
 • Telefon:97 77 54 10
motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading