Systemtekniker nettverk

 • Offentlig administrasjon, Økonomi og regnskap, IT
 • 3 uker siden
 • Oslo

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Er du dyktig på nettverk og har lyst til å jobbe med NSX-T?

Gjennom effektiv ressursbruk i offentlig sektor kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i offentlig sektor jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.

Om stillingen

Vil du være med å videreutvikle nettverksinfrastrukturen i DFØ? Har du meget god kompetanse på nettverk og også NXS-T? Da ønsker vi ha deg med på laget!

Vår avdeling for IT-drift og sikkerhet er i vekst, og vi ser etter deg som kan utvide kompetansen på teamet. Vi søker deg som er faglig sterk og har lyst til å videreutvikle våre IT-løsninger innen databasedrift og den tilhørende infrastrukturen. Hos oss får du være med å sikre at vi leverer IT-løsninger som bidrar til å utvikle DFØ, samtidig som du selv videreutvikler din kompetanse og ferdigheter.

Vi er en avdeling med 16 dyktige medarbeidere, som setter vår stolthet i å drifte DFØ sine samfunnskritiske IT-løsninger. Avdelingen har ansvar for en rekke IT-løsninger, og kravene til sikkerhet, stabilitet og tilgjengelighet er store. Det er stort fokus på å bygge robuste og sikre løsninger, samtidig som vårt driftsmiljø er i konstant utvikling og IT-løsningene er i stadig endring. Vi har drift av egne datasentre samt bruk av privat og offentlig sky. Arbeidet er organisert innenfor fagteamene infrastruktur, database, sikkerhet og teknisk systemstøtte for ERP systemer.

DFØs skyløsning består i dag av mange hundre virtualiserte servere. Databasemiljøet vårt består av mange MS SQL Server, sammen med IBM DB2 og PostgreSQL. DFØs skyløsningen baserer seg på VMware og lagringsløsninger fra Dell EMC, Windows Server, Active Directory, Citrix løsninger med Netscaler i front og Netbackup for sikkerhetskopiering. På nettverk og sikkerhetsområde benytter vi Checkpoint og Palo Alto brannmurer, Aruba trådløst nettverk, Extreme Networks og HPE svitsjer på kjerne og kant. Vi har også en betydelig mengde med IT-løsninger i forskjellige andre sky-løsninger.

Infrastruktur-teamet brenner for faget, innehar en bred faglig kompetanse og er en flott gjeng å jobbe sammen med som er opptatt av delingskultur og godt samarbeide. Oppdraget vårt er å lage gode og sikre løsninger, både internt og for våre kunder. Vi gjør alt fra utvikling, forvaltning og drift av løsningene. Det er stor utviklingstakt og vi jobber stadig med å optimalisere for nye behov, automatisere manuelle prosesser, og legge til rette for økt grad av sikkerhet og selvbetjening. Som avdeling er vi opptatt av å forstå forretningens behov, nysgjerrig på ny teknologi og hvordan den best kan utnyttes for å bygge gode og robuste løsninger, og vi søker deg som kjenner deg igjen i dette.

Menneskene er vår største ressurs

Vi motiveres av å kunne påvirke og ha betydning, det å kunne bruke teknologi for å levere bedre tjenester. I DFØ får du stor innvirkning på teknologivalg og hvordan vi utformer løsningene våre. Vi liker å jobbe smidig og redusere risiko gjennom små, hyppige leveranser/endringer. Hos oss får du målrettet faglige utvikling, tilgang til stipender, kurs og sertifiseringer. Men viktigst av alt er samarbeidet, erfaringsdelingen og sparringen i et miljø der vi er til stede for hverandre.

Tverrfaglig team med eierskap til samfunnskritiske systemer

Hos oss får du dyktige og glade kollegaer som jobber sammen om å utvikle de beste løsningene. Det er teknologiinteressen som knytter oss sammen og som utvikler deg, oss og løsningene våre. IT-divisjonen består av mange spesialiserte og kompetente ressurser innenfor prosjektledelse, arkitektur, webutvikling, integrasjon, IAM, infrastruktur, sikkerhet, test, brukerutstyr og brukerstøtte.

Arbeidsoppgaver

 • ivareta installasjon, konfigurasjon, testing, sikring, drift, vedlikehold og monitorering/trendanalyse av nettverk og datakommunikasjonssystemer
 • utføre periodisk systemvedlikehold, feilsøking og feilretting med hensyn til kommunikasjonstekniske problemer
 • være med å planlegge og koordinere prosjektering, installasjon og drift av nettverk
 • bidra til sikkerheten i DFØ sine tjenester
 • være faglig sparringspartner for teamets dyktige tekniske ressurser og bidra til at man utnytter teknologien på best måte
 • delta i faglige vurderinger rundt anskaffelse av nye tekniske løsninger
 • prosjektarbeid i forbindelse med innføring av nye tjenester
 • andre oppgaver innen fagfeltet må påregnes

Dine kvalifikasjoner

Vi søker deg som har:

 • relevant høyere utdannelse innen IT. Relevant erfaring minimum 3 år kan kompensere for manglende utdanning
 • god kjennskap/erfaring på konfigurasjon og drift av nettverk
 • flere års driftserfaring med komplekse løsninger
 • god forståelse på nettverk og IT-sikkerhet/sikkerhetsarkitektur
 • gode formidlingsevner, muntlig og skriftlig, på norsk

Det vil være positivt om du har erfaring med en eller flere av punktene under:

 • relevante sertifiseringer (minimum CCNA, helst CCNP eller tilsvarende).
 • kunnskap om en eller flere av følgende teknologier: SD-WAN, SD-Access, VMware NSX, Palo Alto, DC LAN, Firewall.
 • kompetanse innenfor automasjon/scripting (f. eks Python, Ansible. Terraform eller lignende)
 • erfaring med nettverksarkitektur

Vi søker deg som:

 • er løsningsorientert
 • har gode samarbeidsevner
 • er lærevillig
 • er selvlendende
 • trives med ansvar

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag – hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten
 • stor mulighet til å bygge samfunnsnyttige tjenester som påvirker mange brukere
 • et stort fagmiljø med dyktige kollegaer, muligheter for relevante kurs, sertifiseringer og utvikling av deg som fagperson
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), betalt overtid, muligheter for hjemmekontor, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • moderne og miljøvennlige lokaler med en sterk bærekraftprofil, spiselig takhage, løpebane og en rekke spisesteder. Les mer om teknologibygget Økern Portal her: https://okernportal.no/
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse spk.no, som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger

Du får mange goder av å jobbe i staten. Mer om dem kan du finne på Arbeidsgiverportalen: https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise

Betingelser

Stillingen lønnes som rådgiver fra kr 646 000 til kr 777 900, eller som seniorrådgiver fra kr 708 000 til kr 996 000, avhengig av din kompetanse og erfaringen. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere høyere lønn. Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid. Vi jobber med systemer og informasjon med stor verdi for statsforvaltningen. Stillingen krever at du må kunne autoriseres for BEGRENSET etter bestemmelsene i sikkerhetsloven. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest.

Vil du vite mer?

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Anne-Teresa Luciani, på telefon 474 88 970 eller anne-Teresa.luciani@dfo.no.

Se også vår hjemmeside www.dfo.no for mer informasjon om DFØ.

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss.

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Praktisk informasjon om søkeprosessen

Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålportalen. Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, les mer her: https://hkdir.no/vaare-tenester/godkjenningsordningar-for-utanlandsk-utdanning. Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.

Søkerlister

Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for å begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista.

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 850 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim.

 • Sektor:Offentlig
 • Sted:Lørenfaret 1c, 0580 Oslo
 • Hjemmekontor:Delvis hjemmekontor
 • Bransje:IT, Offentlig administrasjon, Økonomi og regnskap
 • Stillingsfunksjon:IT drift og vedlikehold / Drift/Operations, IT utvikling / IT-sikkerhet, IT utvikling / Systemarkitekt

Nøkkelord

nettverk, sikkerhetsarkitektur, drift, sikkerhet, informasjonssikkerhet

Spørsmål om stillingen

 • Kontaktperson:Anne-Teresa Luciani
 • Stillingstittel:avdelingsdirektør
 • Mobil:47 48 89 70
motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading