Stabsbefal – Etteretningsanalyse

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Forsvaret
Stillingstittel: Stabsbefal
Frist: 23.06.2024
Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Morten Tokle
Stillingstittel: Oberstløytnant
Telefon: 75 53 69 75
Kontaktperson: Wiggen, Frode
Stillingstittel: Stabssersjant
Telefon: 91 84 46 06

Bli kjent med Forsvaret

Vil du være med på å forme fremtiden for Luftforsvaret? Har du en lidenskap for etterretning og analyse, og ønsker å bruke dine ferdigheter til å støtte skarpe luftoperasjoner? Da kan denne stillingen være akkurat det du leter etter.

Luftforsvaret søker nå etter ett dyktig og engasjert Stabsbefal for etterretningsanalyse. Som en del av vårt team vil du spille en sentral rolle i produksjonen og formidlingen av etterretninger i tråd med våre operative behov. Du vil få muligheten til å jobbe med et dedikert team og bidra til å sikre at Luftforsvaret alltid er rustet til å møte dagens og morgendagens utfordringer.

Vi ser etter en person med relevant utdanning og erfaring innen etterretning og analyse, som kan trives i et miljø preget av høyt tempo og komplekse problemstillinger. Hvis du ønsker å være en del av et dynamisk og spennende fagmiljø, hvor dine analytiske ferdigheter blir satt på prøve hver dag, så oppfordrer vi deg til å søke på denne spennende muligheten.

Bli med oss på reisen for å sikre norsk luftrom og bidra til trygghet og sikkerhet nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsoppgaver

 • Produsere og formidle etterretninger i samsvar med Luftforsvarets etterretningsbehov, inkludert etterretningsrapporter, trusselvurderinger og planprodukter.
 • Ansvarlig for løpende behandling og systematisering av rapportering fra Luftforsvarets avdelinger.
 • Bidra til evaluering og kvalitetssikring av produkter ved avdelingen.
 • Støtte luftoperasjoner og -øvelser nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjoner

 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU).
 • Relevant utdanning innen etterretning, analyse eller tilsvarende.
 • Fysisk test med karakter 4 i styrke og 4 i utholdenhet. (For mer informasjon se www.forsvaret.no/krav/fysiske-tester-i-forsvaret)
 • Norsk statsborgerskap.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO secret før tiltredelse.
 • Være medisinsk skikket for tjeneste i internasjonale operasjoner.

Personlige egenskaper

 • Analytisk og strukturert tilnærming til arbeidet.
 • Evne til å håndtere høyt tempo og komplekse problemstillinger.
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig.
 • God samarbeidsevne og evne til å etablere relasjoner på tvers av fagområder.

Vi tilbyr

 • Spennende og tidvis travle arbeidsdager med mange varierte oppgaver og utfordringer i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid i henhold til statlig avtaleverk
 • Gode pensjonsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Stillingen har gradsspenn OR5-OR6, SKO 1564-1566, og lønnes etter Statens lønnsregulativ og gjeldende lønnspolicy i Luftforsvaret, hhv. lønnstrinn 38-57, kr 428.100,- til 557.100,- pr år. Alder og kompetanse vil avgjøre SKO og lønn. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.10.2024 eller etter avtale. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

Joint Air Operation Centre (JAOC) utgjør sammen med Luftforsvarsstaben og Luftforsvarets våpenskole, Luftforsvarets ledelse. JAOC utgjør den operative ledelsen av Luftforsvaret, og utøver den daglige operative kommandoen over Luftforsvarets styrker på vegne av sjef Luftforsvaret.

Avdelingen er lokalisert flere steder i Norge, og har underavdelinger på Reitan i Bodø, Sørreisa og Rygge flystasjon.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor: Offentlig
Sted: 8058 Tverlandet
Bransje: Forsvar og militær
Stillingsfunksjon: Militært personell
Arbeidsspråk: Norsk

Nøkkelord

Forsvaret, Etterretning, Befal

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading