Sikkerhetskonsulent (Førstekonsulent)

 • Forsvar og militær
 • 3 uker siden
 • Oslo

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Sikkerhetskonsulent (Førstekonsulent)

Ved Seksjon for IKT, trygging og sikkerhet, Forsvarets høgskole, er det ledig fast stilling som sikkerhetskonsulent på Akershus festning. Stillingens primære ansvarsområde vil være saksbehandling av personellsikkerhet, samt bidra inn i arbeidsoppgaver knyttet til hele sikkerhetsspennet for Forsvarets Høgskoles avdelinger på Akershus Festning.

Forsvarets høgskole er en akkreditert høgskole som tilbyr blant annet bachelor- og masterstudium i militære studier, og har ansvar for høyere utdanning i Forsvaret. Vi har også ansvaret for ikke-akkreditert befalsutdanning og annen kompetanseutvikling innenfor utdanningssektoren i Forsvaret. Kjerneområdene våre er undervisning, forskning, utvikling og formidling.

Forsvarets høgskole er organisert i avdelingene Fagstaben, Driftsstaben, Institutt for forsvarsstudier, Stabsskolen, Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen og Befalsskolen.

Vi ber om at alle relevante vitnemål og attester sendes inn sammen med din søknad.

Arbeidsoppgaver

 • Være anmodende myndighet for avdelingens klareringsbehov
 • Forvalte personellsikkerhetsopplysninger forskriftsmessig, herunder sending ogmottak av personellkonvolutter
 • Ivareta koordinering, administrasjon og saksbehandling av personopplysningsblanketter for ansatte i Forsvarets høgskole
 • Støtte autorisasjonsansvarlig med oppfølging av særskilte forhold, som IngenKlarering (IK) og klarering med vilkår og hensyn opp mot studenter
 • Ivareta administrasjon og saksbehandling av sikkerhetskonvolutter, autorisasjoner, taushetserklæringer, Request for Visit og øvrigeNATO dokumenter
 • Bidra i arbeidet med Risiko og sårbarhetsanalyser, styringsdokument for sikkerhet og øvrig planverk ved Forsvarets høgskole
 • Bistå ved Akershus festning i spørsmål og oppgaver tilknyttet informasjon- ogobjektsikkerhet
 • Bidra i andre oppgaver på seksjonen etter behov

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad innen beredskap, krisehåndtering eller lignende. Relevant og lang arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • 3 års relevant arbeidserfaring
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/ NATO SECRET før tiltredelse

Det er ønskelig med:

 • Fagbrev innen sikkerhet
 • Gjennomført førstegangstjeneste
 • Kjennskap til Forsvaret

Personlige egenskaper

 • Løsnings- og resultatorientert
 • Initiavrik
 • Pålitelig og ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og ryddig
 • Evne til helhetsoversikt

Vi tilbyr

 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Muligheter for fleksitidsarbeid og trening i arbeidstiden
 • Et variert og hyggelig arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent kode 1048, lønnstrinn 62 – 68 (for tiden kr. 604 900- 667 700 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% lovbestemt pensjonsinnskudd til statens pensjonskasse

Om arbeidsgiveren

Forsvarets høgskole består av sju utdanningsavdelinger og ett forskningsinstitutt. Hovedoppgaven for høgskolen er å utdanne alt befal og alle offiserer i Forsvaret. Som ansatt ved Forsvarets høgskole blir du en del av Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

 • Sektor:Offentlig
 • Sted:0015 Oslo
 • Bransje:Forsvar og militær
 • Stillingsfunksjon:Sikkerhet
 • Arbeidsspråk:Norsk

Nøkkelord

Sikkerhetsarbeid

Spørsmål om stillingen

 • Kontaktperson:Fredrik Hilmar Andresen Rossow
 • Stillingstittel:Sikkerhetsleder
 • Telefon:99 09 20 51
motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading