Seniorrådgiver/rådgiver – Informasjonsforvalter

 • Helse og omsorg, IT, Offentlig administrasjon
 • 4 uker siden
 • Oslo

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Bli en del av den digitale helsefremtiden – Vi søker informasjonsforvalter

Vi styrker informasjonsforvaltningen i Sykehuspartner HF med en informasjonsforvalter.

Virksomhetsområdet teknologi- og arkitekturstyring er premissgiver og har et helhetlig ansvar for å håndtere Sykehuspartners data og informasjon gjennom hele livssyklusen. En sentral oppgave for informasjonsforvalter vil være å identifisere og forstå ulike behov i virksomheten og sette krav til god informasjonsforvaltning.

Vi søker deg som sammen med Information Manager kan ta ansvaret for å etablere en god informasjonsforvaltning i virksomheten. Du vil bidra til å skape orden og gjøre informasjonen nyttig for brukere og systemer, og bidra til å løse oppgaver for informasjonsdeling og digitalisering av arbeidsprosesser. Du blir også viktig for å sikre god datakvalitet gjennom standardisering av begrepsbruk og begrepsdefinisjoner på tvers av de ulike fagområdene.

Vi ønsker en informasjonsforvalter som bidrar til å etablere rammeverk, metoder, prinsipper og retningslinjer for informasjonsstyring, dataeierskap, datakvalitet og en fremtidsrettet informasjonsforvaltning.

Vi styrker vår premissgivende rolle innen informasjonsforvaltning, og ønsker å ta en mer utadrettet og aktiv rolle som rådgivere for hele virksomheten. Du vil bli en del av denne endringen og en aktiv deltager for å fremme enda tettere samhandling med virksomhetsarkitekter, informasjonsarkitekter, fagansvarlige på sikkerhet, personvern, kommunikasjon og prosess.

Du vil inngå i team for informasjonsforvaltning, og bidra inn i vårt tverrfaglige informasjonsråd (under etablering).

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for å utarbeide prinsipper og prosedyrer for helhetlig informasjonsforvaltning i samhandlings-, publiserings- og arkivløsninger og utarbeide mekanismer for å verifisere at slike i størst grad etterleves
 • Kartlegge og beskrive hvordan informasjon oppstår, utveksles og forvaltes
 • Bidra med å gjennomføre nødvendig opplæring og implementering
 • Utvikle informasjonsforvaltningsmodeller og -prosesser slik at de har enhetlige grensesnitt mot andre funksjoner; eksempelvis virksomhets-/porteføljestyring, arkitektur, it-utvikling og prosjekt/program, samhandlingsløsning, dokumentforvaltning, internkontroll og andre faglige prosesser
 • Sentral rolle i videreføringen av Sykehuspartners arbeid med «Orden i eget hus», og pådriver for vedlikehold av informasjonsinnholdet i foretakets datakatalog
 • Bistå med opplæring av roller for informasjonsforvaltning i systemene de forvalter
 • Påse at data som skal deles er kartlagt, riktig beskrevet og klassifisert
 • Overvåke og rapportere om behov og utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning, spesielt knyttet til interne og eksterne kunders behov og krav

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse på bachelornivå er foretrukket, men lang og relevant erfaring kan erstatte dette kravet
 • Erfaring med informasjonsforvaltning, datakvalitet og -kategorisering i komplekse virksomheter, gjerne offentlig sektor
 • Utstrakt erfaring i arbeid med metadata, taksonomier/klassifikasjoner – og modeller for slike data – i den hensikt å forvalte livsløp og presentere informasjon og innhold i flere ulike perspektiver
 • Dokumentert erfaring fra arbeid med samhandlings-, saks- og arkiv- og publiseringsløsninger
 • Erfaring fra arbeid med rolle- og prosesskartlegging og -forbedringer

Personlige egenskaper

 • Vi tror du er flink til å ta initiativ og trives godt med å jobbe tett med ulike disipliner (informasjonssikkerhet, kommunikasjon, arkitekter, IT- utviklere, systemforvaltere)
 • Du er opptatt av struktur, navngivning og organisering av informasjon, og du er praktisk anlagt og evner å skape tillit og samarbeid
 • Strukturert og systematisk
 • Initiativrik, fleksibel og med høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Selvstendig, men jobber godt i team og er flink til å bygge tillit og gode relasjoner

Vi tilbyr

Hos oss blir du en sentral bidragsyter til videre digitalisering og prosessforbedring og til at Sykehuspartner håndterer data- og informasjon på best mulige måte. I tillegg får du mange ivrige og flinke kollegaer.

Vi tilbyr fleksibel arbeidstidsordning, med mulighet for delvis bruk av hjemmekontor, og gode forsikrings- og pensjonsvilkår. Vi har bedriftsidrettslag, støtte til treningsabonnement, og gode muligheter for balanse mellom jobb og fritid.

Vi har arbeidssted Skøyen, med kort vei til offentlig kommunikasjon.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at intervjuer i forbindelse med stillingen, er planlagt fra midten av august.

Om arbeidsgiveren

Sykehuspartner –  vi skal utgjøre en forskjell for pasient og sykehus ved å levere bærekraftige, sikre og moderne digitale tjenester.

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartners mål er å være en effektiv og brukernær leverandør og være en drivkraft for digital transformasjon.

Sykehuspartner har ca 1800 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 • Sektor:Offentlig
 • Sted:Hoffsveien 1D, 0275 Oslo
 • Hjemmekontor:Delvis hjemmekontor
 • Bransje:IT, Helse og omsorg, Offentlig administrasjon
 • Stillingsfunksjon:PR og informasjon, Rådgivning, Annet
 • Arbeidsspråk:Norsk

Nøkkelord

Informasjon, informasjonsforvaltning, ehelse

Spørsmål om stillingen

 • Kontaktperson:Tove Langfoss
 • Stillingstittel:Information Manager
 • Telefon:92 02 24 89
 • Kontaktperson:Morten Vågen
 • Stillingstittel:Avdelingsleder
 • Telefon:92 01 49 35
motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading