Seniorrådgiver IKT

 • Helse og omsorg, IT, Konsulent og rådgivning
 • 3 uker siden
 • Oslo

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Seniorrådgiver – Regional systemansvarlig for digitale innbyggertjenester

Ønsker du en faglig utfordrende og meningsfull arbeidshverdag i en av Nordens største IKT-bedrifter, med et brennende og engasjerende samfunnsoppdrag?

Da må du lese videre.

Helse Sør-Øst står overfor betydelige og spennende endringer i årene som kommer. Vi har et stort behov for å utvikle pasientens helsetjeneste og ta i bruk ny teknologi for å imøtekomme pasientens og sykehusenes behov. Sykehuspartner spiller en sentral rolle i denne transformasjonen, og vi søker nå deg som ønsker å bidra til modernisering, digitalisering og forbedring av hverdagen for helsepersonell i Helse Sør-Øst, samt for de pasientene vi har ansvar for.

Digitale innbyggertjenester er IKT tjenester og løsninger som øker innbyggers involvering i egen helse, og understøtter samhandling mellom helsepersonell, pasienten og pårørende. Disse kan være administrative tjenester som timebooking og brevløsninger, eller tjenester som direkte understøtter pasientbehandlingen gjennom samhandling, innsynstjenester og digital hjemmeoppfølging.

Regional systemansvarlig for Digital innbygger tjenester skal aktivt bidra til helhetlig styring av innbyggertjenester og vil ha helhetlig ansvar for forvaltning og videreutvikling av disse i tillegg til koordinering med andre Helseregioner og Norsk Helsenett.

Sykehuspartner er opptatt av at brukerbehovene styrer retning på videreutvikling av IKT-løsningene, og at tiltakene har effekt helt ut. Vi søker deg som nysgjerrig ønsker å utforske behovene helsepersonell, pasienten og innbygger ser i sin hverdag med mål om å løfte helseløsningene til et nytt nivå, deg som kan bidra til å skape effektive prosesser og god samhandling slik at veien fra idé til realisert verdi blir så kort som mulig.

Vi trenger deg som har IT faglig kompetanse, er strukturert og gjerne har erfaring med prosessarbeid, men frem for alt – et sterkt ønske om å gå den ekstra milen for å bedre arbeidshverdagen til sykepleiere, leger og spesialister slik at de kan bruke sin tid til det beste for pasientene.

Høres dette interessant ut? Send en søknad, jeg ser frem til å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

I rollen som regional systemansvarlig beveger du deg i det spennende skjæringspunktet mellom fag, teknologi, brukerorientering og leverandør. Noen av oppgavene du vil jobbe med:

 • Analysere kundebehovet og utvikle strategi og veikart for tjenesteområdet
 • Ansvarlig for å videreutvikle regional løsning på tvers av helseforetakene i Helse Sør-Øst
 • Identifisere hvor og hvordan helsetjenestene kan utvikles og forbedres ved smart bruk av teknolog
 • Bidra til innovasjon, brukerorientering og kontinuerlig utvikling
 • Delta i og lede prosesser og arbeid med å videreutvikle tjenesteområdet internt i Sykehuspartner
 • Delta aktivt i budsjettprosessen
 • Økonomioppfølging, rapportering og leverandøroppfølging
 • Lede tverrfaglige team og endringsråd

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole- eller universitetsitetsnivå
 • Kunnskap om og innsikt i samspillet mellom teknologi, forretning, økonomi oggevinstrealisering
 • Ledererfaring
 • Erfaring med prosessarbeid og smidig metode
 • Dokumentert gjennomføringsevne
 • Kjennskap til helsesektoren er en fordel
 • Erfaring med å jobbe i grensesnittet kunde/IT er en fordel
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

Karakterer og vitnemål legges ved via Vitnemålsportalen

Personlige egenskaper

 • Du kjenner deg igjen i våre verdier lagspiller, endringsvillig, ansvarlig og nytenkende
 • Kundeorientert med god forretningsforståelse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Relasjonsbygger som skape resultater i team og i samspill med kollegaer og kunder
 • Strukturert, handlekraftig og løsningsorientert
 • Evne til å utvikle og motivere andre
 • Har glede av læring og utvikling – og ønsker å bidra med nytenkning
 • Er tillitsskapende og villig til å si din mening – også når det er litt vanskelig

Vi tilbyr

 • Arbeidsoppgaver som bidrar inn i et kritisk samfunnsoppdrag
 • Mulighet til å være med å utvikle fremtidens helsetjenester med bruk av IKT Interessante, utviklende og varierte arbeidsoppgaver
 • Arbeidsmiljø som preges av godt samarbeid og høy grad av selvstendig ansvar
 • En spennende stilling i et spennende fagmiljø med høy kompetanse
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lokaler i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Om arbeidsgiveren

Sykehuspartner –  vi skal utgjøre en forskjell for pasient og sykehus ved å levere bærekraftige, sikre og moderne digitale tjenester.

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartners mål er å være en effektiv og brukernær leverandør og være en drivkraft for digital transformasjon.

Sykehuspartner har ca 1800 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 • Sektor:Offentlig
 • Sted:Hoffsveien 1D, 0275 Oslo
 • Hjemmekontor:Delvis hjemmekontor
 • Bransje:IT, Helse og omsorg, Konsulent og rådgivning
 • Stillingsfunksjon:IT drift og vedlikehold / Drift/Operations, Rådgivning, Annet
 • Arbeidsspråk:Norsk

Nøkkelord

helseteknologi, digitalisering, tjenesteportefølje, systemansvarlig, ehelse

Spørsmål om stillingen

 • Kontaktperson:Mai Torild Moksness-Skaug
 • Stillingstittel:Avdelingsleder
 • Telefon:45 00 18 72
motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading