Seniorrådgiver anskaffelser

  • 5 dager siden
  • Oslo

Jobb informasjon

  • icon
    Antall stillinger 1 stilling(er)

Jobb beskrivelse

Arbeidsgiver: NRK
Stillingstittel: Seniorrådgiver anskaffelser
Frist: 21.08.2022
Ansettelsesform: Fast

Bli kjent med NRK – Norsk Rikskringkasting AS

NRK Konserninnkjøp er i rivende utvikling og søker nå ny medarbeider for å styrke sitt operasjonsområde. Ønsker du å være en del av et profesjonelt og godt fagmiljø med mange spennende og utfordrende anskaffelser, som gir stor selvstendighet og delegert ansvar? Da kan dette være jobben for deg.Konserninnkjøp består i dag av 18 medarbeidere, hvorav ni er seniorinnkjøpere. I tillegg er det etablert et eget fornyelsesprosjekt med både interne og innleide medarbeidere. Avdelingen er en del av NRKs Økonomidivisjon. Vi er en fin gjeng, og har et godt og kompetent arbeidsmiljø. Avdelingen foretar anskaffelser av varer og tjenester til en årlig verdi av mer enn 1,5 milliarder kroner som faller innenfor regelverket for offentlige anskaffelser innen alle deler av NRKs virksomhet.Avdelingen ledes av Konserninnkjøpssjef som har det overordnede ansvaret for NRKs innkjøpspolicy. NRK har over mange år utviklet innkjøpsområdet både organisatorisk og systemmessig, og legger vekt på å bruke regelverket på en best mulig måte for å understøtte NRKs meget varierte innholdsproduksjon.

Det pågår flere ambisiøse endringsprosjekter med sikte på å utvikle og restrukturere innkjøpsområdet slik at det blir en vesentlig strategisk ressurs for å nå NRKs overordnede mål. I sum utgjør alle endringene et omfattende organisasjonsutviklingsprosjekt. Vi er nå midt i en offensiv satsing på å anskaffe og implementere nye systemløsninger innenfor bestilling, fakturahåndtering, kontraktsoppfølging og konkurranseutsetting. Vi har akkurat inngått kontrakt for bestilling til betalingsprosessen. Samtidig jobber vi med å fornye og effektivisere alle deler av innkjøpsprosessen. Dette innebærer at NRK tar et stort steg mot mer automatisering, digitalisering og effektivisering som vil medføre nye rutiner, arbeidsformer og rolleavklaringer. Robotisering er et eget satsingsområde – vi har innført et nytt RPA system for intern saksbehandling, og har økt fokus på miljø- og klimavennlige innkjøp, og vi gjennomfører pilotprosjekter for å innføre kategoristyring.

Avdelingen jobber bredt inn mot store deler av NRK for å lykkes med denne satsingen, og gjennomføringen vil pågå i flere år fremover.

Vi ser fortrinnsvis etter en seniorinnkjøper med relevant og bred erfaring fra både mindre og større anskaffelser generelt, og med et særlig fokus på tjenester.

Arbeidsoppgaver

Ha hovedansvar for gjennomføringen av gode anskaffelsesprosesser. Dette inkluderer intern rådgivning og kvalitetssikring, behovskartlegging, utarbeidelse av konkurransedokumenter, forhandlinger, evaluering og kontraktsoppfølging. Arbeidet utføres i nært samarbeid med fagpersoner i NRKs fagavdelinger.

Det forventes at du har god forretningsforståelse slik at du sikrer at anskaffelsene gjennomføres med fokus på god økonomi- og resultatoppnåelse for NRK. NRK er underlagt Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og gjennomfører anskaffelser i tråd med disse.

Kvalifikasjoner

Vi søker en person med relevant høyere utdannelse, bred innkjøpskompetanse og god forretningsforståelse. Det er en forutsetning med kunnskap om og erfaring med Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Vi vil vektlegge en kombinasjon av utdannelse, erfaring og personlige egenskaper ved valg av kandidat. Relevant erfaring med høy grad av resultatoppnåelse kan kompensere for manglende formell utdannelse. De formelle kravene kan bli tillagt mindre vekt hvis en søker har et klart potensiale til å påta seg større oppgaver og ansvar.

Den rette kandidaten evner å kommunisere godt både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Utstrakt evne og vilje til samarbeid, mål- og resultatorientering med høyt engasjement og god arbeidskapasitet er personlige egenskaper som vil bli tillagt stor vekt. Den rette kandidat er serviceinnstilt, selvgående, strukturert og evner å kommunisere godt.

Vi tilbyr

Fornuftige og fleksible arbeidstider
Svært gode pensjonsordninger
Treningssenter og bedriftsidrettslag
Trivelige lokaler på Marienlyst i Oslo
Sosialt og uformelt arbeidsmiljø

Hos NRK får du være med på et spennende og viktig samfunnsoppdrag. Du får mulighet til å samarbeide i tverrfaglige team med svært dyktige medarbeidere og ta del i fellesskapet i et av landets beste arbeidsmiljø. Vi er ikke lønnsledende, men tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Arbeidssted
I lys av de positive erfaringene vi har fra bruk av hjemmekontor under pandemien og med bakgrunn i NRKs ønske om å ha medarbeidere over hele landet, er vi åpne for å vurdere kandidater med bosted utenfor Oslo-området. Vi vil kunne tilby en fleksibel kontorløsning, men understreker at vi ønsker en viss tilstedeværelse i Oslo. Den praktiske gjennomføringen vil måtte utarbeides i samråd med den aktuelle kandidaten.

Tiltredelse etter avtale.

Om arbeidsgiveren

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge.  Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Sektor: Offentlig
Sted: Marienlyst, 0340 Oslo
Bransje: Medie- og innholdsproduksjon
Stillingsfunksjon: Innkjøp/forhandling, Rådgivning

Nøkkelord

Seniorinnkjøper, seniorrådgiver, anskaffelser, LOA

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling