Senior Systemingeniør PKI

 • Bank, finans og forsikring, IT, IT - programvare
 • 3 uker siden
 • Viken

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe med en av Norges største og mest komplekse On-Prem miljø?

Cyberforsvaret er Forsvarets fremste ressurs i utviklingen mot et nettverksbasert forsvar.
Cyberforsvarets avdeling for IKT-tjenester (CIKT) ivaretar sentral drift og modernisering av Forsvarets IKT-tjenester og forvaltningssystemer. CIKT har Cyberforsvarets største IKT-miljø, og består av en rekke svært varierende kompetansemiljøer som avhenger av god samhandling. CIKT skal sørge for fungerende kommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise og krig. Avdelingen ledes fra Kolsås utenfor Oslo. For ytterligere informasjon om Cyberforsvaret og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no.

Applikasjonsdrift drifter og videreutvikler deler av Forsvarets strategiske og operative tjenesteportefølje.
Forsvaret har en av Norges største og mest komplekse On-Prem miljø som vil innebære tradisjonelle Windows servere og applikasjoner. Kombinert med fremvoksende miljø hvor det benyttes CI/CD, Linux, containere og orkestrering. Samtidig er Forsvarets behov for dataflyt økende, og vi kan derfor garantere at arbeidsdagene vil bli både utfordrende og varierte.

Vi har ledig stilling som Senior systemingeniør PKI.

Forsvaret er i gang med en spennende omstilling, og du må derfor påregne endringer i organisering og arbeidsoppgaver.

Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på at intervjuer for denne stillingen vil bli gjennomført medio/slutten av august på grunn av ferieavvikling.

Arbeidsoppgaver

Hos oss vil dine arbeidsoppgaver være:

 • Ansvarlig for drift av de til enhver tid tildelte tjenester
 • Drift, forbedring og generell feilsøking Forsvarets sikre plattformer
 • Dialog og samarbeid med andre fagmiljøer
 • Dialog mot eksterne leverandører og samarbeidspartnere (herunder NATO)
 • Være en teknisk pådriver innenfor sitt fagområde
 • Evaluere og forbedre tekniske løsninger
 • Bistå i DevOps teams sammen med interne og eksterne aktører

Kvalifikasjoner

For å være kvalifisert for stillingen må du ha:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende fra nivå fra universitet/høyskole innen IT
 • 3 års relevant erfaring
 • Relevant erfaring innen Windows serverdrift
 • Erfaring fra drift av større Windows-miljøer og VMware
 • Grunnleggende kompetanse i Sharepoint
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig og Cosmic Top Secret før tiltredelse

Det er fordel om du også har:

 • 5 års arbeidserfaring
 • Erfaring fra drift av større Sharepointløsninger
 • Kjennskap til Lean, Scrum/Kanbam og ITIL rammeverk
 • Erfaring fra drift av større nettverksløsninger
 • Kunnskap om støtteverktøy som ITSM

Vi ber deg svare ut alle kvalifikasjonskravene listet over i din søknad, og gjør oppmerksom på at du må oppfylle alle MÅ-kravene for å være aktuell for stillingen.

Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning/NOKUT og godkjenning må dokumenteres.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og gode kommunikasjonsferdigheter
 • God vurderingsevne
 • Løsningsorientert og selvstendig
 • Interesse for å jobbe med større komplekse miljøer både på Windows og Red hat
 • Ønske om å jobbe med skripting, virtualisering og sikkerhet
 • Evne til helhetsoversikt
 • Resultat- og serviceorientert
 • Faglig nysgjerrig

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et kunnskapsrikt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • Mulighet for å søke om barnehageplass i egen barnehage
 • Fine treningsfasiliteter i leirens sports kompleks (svømmehall, klatrevegg, styrkerom, squashbaner, idrettshall).
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087 lønnstrinn 65 – 75 kr 635 400 – 759 100 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyre lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Cyberforsvaret  er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

 • Sektor:Offentlig
 • Sted:Rødskiferveien, 1352 Kolsås
 • Bransje:Bank, finans og forsikring, IT, IT – programvare
 • Stillingsfunksjon:IT utvikling / Systemarkitekt, IT utvikling / Utvikler (generell), IT utvikling / IT-sikkerhet
 • Arbeidsspråk:Norsk

Nøkkelord

Senior systemingeniør, PKI, sharepoint, systemingeniør

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading