Seksjonssjef, Seksjonen for studieadministrasjon

 • Forsvar og militær, Forskning, utdanning og vitenskap
 • 3 uker siden
 • Innlandet

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Utfordrende stilling som seksjonssjef for studieadministrasjon

Forsvarets høgskole søker etter en person som skal lede studieadministrasjonen. Stillingen innebærer både faglig- og personell-ansvar. Studieadministrasjonen legger til rette for kadettenes (studentenes) og ansattes hverdag ved å planlegge, drifte og evaluere studie. Stillingen inngår i Cyberingeniørskolens ledergruppe.

Cyberingeniørskolen er en del av Forsvarets høgskole og utdanner cyberingeniører til hele Forsvaret. Utdanningsavdelingen er lokalisert på Jørstadmoen cirka 10 km nord for Lillehammer, og har cirka 30 ansatte. Som ansatt vil du være en sentral bidragsyter i et ingeniørstudie med mangfoldig innhold, utfordringer og muligheter for utvikling og vekst både faglig og personlig for så vel ansatte som kadetter.

Forsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole som tilbyr blant annet bachelor- og masterstudium i militære studier, og har ansvar for høyere utdanning i Forsvaret. Kjerneområdene for FHS er undervisning, forskning, utvikling og formidling. FHS er organisert i avdelingene Fagstaben, Driftsstaben, Institutt for forsvarsstudier, Stabsskolen, Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen, Språk- og etterretningsskolen og Befalsskolen. Det er totalt ca 1400 studenter ved Forsvarets høgskole, og cirka 130 nøye selekterte og motiverte kadetter er tilknyttet Cyberingeniørskolen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, utvikle og organisere studieadministrasjonen, som har fem ansatte, for å ivareta og styrke kvaliteten i våre utdanninger
 • Faglig og administrativt ansvarlig for drift og utvikling av studiestøtte ved Cyberingeniørskolen
 • I rollen som cyberingeniørskolens kvalitetsrådgiver utføre forvaltningsmessig rådgivning av forsknings-, utviklings og undervisningsaktiviteten ved CISK i samråd med sentral kvalitetsansvarlig
 • Bidra i kontraktsutvikling og -inngåelse med CISK nåværende og fremtidige samarbeidspartnere
 • Oppfølging av forvaltningsmessige oppgaver knyttet til akkreditering og Universitets- og høgskoleloven i samarbeid med Forsvarets høgskoles fagstab
 • Utføre utredningsarbeid, herunder utvikling av rutiner og retningslinjer, forskriftsarbeid, arbeid med studie- og emneplaner, og saksbehandling
 • Være avdelingens sikkerhetsleder (ASL)
 • Må påregne tilleggsoppgaver innenfor fagsøylen etter behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant mastergrad. Relevant og tung arbeiserfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanningskrav
 • Ledererfaring
 • God kjennskap til Forsvarets organisasjon og utdanningssystem
 • Gode muntlige og skriftlige språkferdigheter i norsk og engelsk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra universitet- og høgskolesektoren
 • Erfaring fra studieadministrative systemer

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, ryddig og systematisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God formidlingsevne
 • Høy personlig integritet

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden per uke når arbeidet tillater det
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seksjonssjef kode 1211, lønnstrinn 76 til 82 for tiden kr 777 900- kr 919 200 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse

Andre opplysninger

 • Den enkelte søker vil bli vurdert opp mot avdelingens behov for mangfold, fag og teamkompetanse
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Om arbeidsgiveren

Forsvarets høgskole består av sju utdanningsavdelinger og ett forskningsinstitutt. Hovedoppgaven for høgskolen er å utdanne alt befal og alle offiserer i Forsvaret. Som ansatt ved Forsvarets høgskole blir du en del av Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

 • Sektor:Offentlig
 • Sted:Jørstadmovegen 600, 2625 Fåberg
 • Bransje:Forskning, utdanning og vitenskap, Forsvar og militær
 • Stillingsfunksjon:Kundeservice
 • Arbeidsspråk:Norsk

Nøkkelord

Lede studieadministrasjon, Utviklingsarbeid

Spørsmål om stillingen

 • Kontaktperson:Ranie Tomter
 • Stillingstittel:Oberst og skolesjef
 • Telefon:40 04 26 08
 • Kontaktperson:Dag Einar Kjønø
 • Stillingstittel:Nestkommanderende/Stabssjef Cyberingeniørskolen
 • Telefon:48 99 49 74
motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading