Seksjonsleder Klientplattform

 • 1 uke siden
 • Oslo

Jobb informasjon

 • icon
  Antall stillinger 1 stilling(er)

Jobb beskrivelse

Bli kjent med Sykehuspartner

Avdeling Arbeidsflate er organisert under virksomhetsområdet IKT Tjenester som er den tekniske delen av Sykehuspartner. Virksomhetsområdet leverer basis drifts –og forvaltningstjenester innen infrastruktur som applikasjonsdrift, arbeidsflate, database, server, nettverk og telekommunikasjon.Avdeling Arbeidsflate samarbeider tett med andre avdelinger for å sikre stabile forutsigbare tjenester og implementere endringer. Avdeling Arbeidsflate har ansvar for drift og utvikling av en komplett Dynamisk Arbeidsflate-tjeneste i og mellom sykehus i Helse Sør-Øst.Arbeidsflatemiljøet har ansvar for tjenester som kjører på over 1.600 terminalservere, 65.000 klienter, 15.000 skrivere og tilrettelegger årlig mer enn 1.500 applikasjoner ut på arbeidsflaten. I tillegg kommer ansvaret for store miljøer for programvaredistribusjon, fjerntilgang og arbeidsflatestyring.Vi søker nå en seksjonsleder til seksjonen som brenner for å levere robuste og fremtidsrettede løsninger. Som seksjonsleder vil du ha resultat- og personalansvar for seksjonen Klientplattform med 20 dyktige medarbeidere. Du må trives med høyt tempo og ha evne til å lede og drive prosesser fremover. Du får mulighet til å påvirke og videreutvikle sentrale prosesser og samhandle tett med andre fagmiljøer. Hos oss vil du få en unik anledning til å bidra til et samfunnsnyttig oppdrag. Stillingen rapporterer til avdelingsleder for Arbeidsflate.Sykehuspartner skal drifte og utvikle kjerneområder i sin virksomhet og kjøpe tjenester i markedet der det er mest egnet. Arbeidsflate har en sentral rolle i å ta i bruk ny teknologi, effektivisere og automatisere. Aktuelle kandidater har muligheten for en svært spennende stilling og utfordrende arbeidsoppgaver i årene fremover, samt mulighet til å bygge en karriere i det mest spennende området innen IKT for tiden; helse-IKT!

Arbeidsoppgaver

 • Bidra aktivt i utviklingen og kontinuerlig forbedring av prosesser/rutiner og roller
 • Være en pådriver for å ta i bruk ny teknologi som forenkler og effektiviserer våre arbeidsprosesser
 • Lede og gjennomføre interne prosjekter rundt prosessforbedring, tekniske KPI`er og SLA målinger
 • Gjennomføre endringsprosesser for å få fram en tjenesteorientering av seksjonen, med tilhørende ITIL prosesser
 • Sparringspartner med øvrige avdelinger i IKT Tjenester for å sikre fokus og prioritering av endringsprosessene
 • Leveranseansvarlig for sine fagområder
 • Sikre effektiv samhandling internt i avdelingen og mot andre avdelinger
 • Personalmessige oppgaver:
  • Personaladministrasjon og -ledelse, med fokus på motivasjons- og endringsledelse
  • Sørge for godt psykososialt miljø og god arbeidsmoral
  • Sørge for de ansattes personlige utvikling som deltagelse på sosiale aktiviteter, kurs, seminarer og reiser
 • Administrative oppgaver
  • Delta i avdelingens lederteam
  • Ansvar for seksjonens budsjett og resultat
  • Behandle fakturaer
  • Følge opp innleide og innleiekontrakter
  • Bemanne opp behov til prosjekter med innleie
  • Være kravstiller og den som påvirker
  • Avtaleoppfølging
  • Avholde møter og samlinger

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra personalledelse og endringsledelse
 • Erfaring fra ledelse av tilsvarende teknologiske og driftsmessige enheter
 • Teknologisk kunnskap om fagområdene Desktop og KlientOS, IWC er en fordel og vil bli vektlagt
 • Kjennskap til andre IKT områder kjent i HSØ og Sykehuspartner kan oppveie dette
 • Erfaring som Leder/Prosjektleder/Teknisk Prosjektleder
 • Erfaring med komplekse IKT-hendelser og større infrastrukturmiljøer
 • Erfaring med IKT drift og forvaltning
 • Erfaring med ITIL som rammeverk
 • Erfaring med tjenesteorientering og prosessarbeid
 • Kjennskap og erfaring med Sykehuspartners IKT virksomhet, Helse Sør-Øst sin IKT- virksomhet eller fra et av HSØ sine helseforetak.

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert, selvstendig og med fokus på omstilling og bruk av ny teknologi
 • Fremoverlent
 • Gode lederegenskaper og evne til å delegere
 • Strukturert og tillitsvekkende, handlekraftig og løsningsorientert
 • Dyktig til å kommunisere både muntlig og skriftlig
 • Evne til å utvikle og motivere andre
 • Evne til å kunne håndtere stress og periodisk høy arbeidsbelastning
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En interessant og utfordrende stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje. Stor påvirkningsmulighet for utvikling av seksjonen. Gode personlige utviklingsmuligheter i en stor organisasjon. Gode pensjons- og forsikringsvilkår. Lokaler i nærhet i kollektivknutepunkt på Skøyen. Det er også mulig å jobbe fra lokasjonene Gjøvik, Porsgrunn eller Grimstad.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Om arbeidsgiveren

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1600 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel kjønn, alder, funksjonshemming, hull i CV , nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Sektor: Offentlig
Lederkategori: Leder
Sted: Hoffsveien 1D, 0275 Oslo
Bransje: IT
Stillingsfunksjon: IT drift og vedlikehold / Drift/Operations, IT utvikling / Database

Nøkkelord

Applikasjonsdrift, Arbeidsflate, Database, Server, Telekommunikasjon.

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling