Seksjonsleder datasenter

 • 2 uker siden
 • Oslo

Jobb informasjon

 • icon
  Antall stillinger 1 stilling(er)

Jobb beskrivelse

Arbeidsgiver: Sykehuspartner HF
Stillingstittel: Seksjonsleder datasenter
Frist: 05.10.2022
Ansettelsesform: Fast

Bli kjent med Sykehuspartner

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer for brukere som i sin hverdag sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker.

Avdeling Basistjenester i virksomhetsområdet IKT-tjenester har ansvar for fagområdene data- og telekommunikasjon, serverdrift og lagring, samt tilgangsstyring. Fagområdene er organisert i egne seksjoner. Seksjon Datasenter er organisert under avdelingen Basistjenester
i virksomhetsområdet IKT-Tjenester og har ansvar for etablering og drift av servere, lagrings- og backup løsninger, samt datarommene i Helse Sør-Øst. Infrastrukturen er svært kompleks og består blant annet av over 11 000 servere og 12 petabyte med lagring.

Arbeidsoppgaver

 • Budsjett-, risikostyring- og personalansvar
 • Understøtte avdelingens måloppnåelse i forhold til hovedprioritetene:
  – sikker og stabil drift
  – leveransekvalitet og –presisjon
  – automasjon av repetitive, manuelle og feilutsatte arbeidsoppgaver
 • Være en aktiv bidragsyter i avdelingens ledergruppe, hvor du er med og tar et helhetsansvar
 • Ha en sentral rolle i vår teknologiske utvikling mot hybrid sky, offentlig sky og privat sky
 • Følge opp underleverandører og sikre innfrielse av SLAer og KPIer
 • Budsjettere og prognostisere avtaler, og attestere tilhørende fakturaer
 • Videreutvikle avdelingens styringsstruktur og organisering
 •  Sikre utvikling av seksjonens medarbeidere og team

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen IKT eller ledelse
 • Erfaring fra store virksomhetskritiske IKT miljøer
 • Ledererfaring med personalansvar fra større, komplekse IKT-organisasjoner
 • God forståelse av organisasjonens rolle som tjenesteleverandør
 • God prosessforståelse
 • Erfaring fra forbedringsarbeid og endringsledelse
 • Erfaring med tjenestekjøp og forvaltning av tjenesteavtaler

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • Strukturert og tillitsvekkende, handlekraftig og løsningsorientert
 • Resultatorientert, selvstendig og med fokus på omstilling
 • Dyktig til å kommunisere både muntlig og skriftlig
 • Interessert i teknologi
 • Evne til å utvikle og motivere andre
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En interessant og selvstendig stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje
 • Hyggelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Stor grad av påvirkningsmulighet
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger

Om arbeidsgiveren

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1700 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV , nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Sektor: Offentlig
Lederkategori: Leder
Sted: Hoffsveien 1D, 0275 Oslo
Bransje: IT
Stillingsfunksjon: IT utvikling / Database

Nøkkelord

IT, IKT, Datasenter, IKT, Infrastruktur

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling