Rådgiver IKT

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Sensorbasert omgivelsesmåling; bidra til å utvikle ny tjeneste?

Det er et stort behov for omgivelsesmåling ved helseforetakene i Helse Sør-Øst, og det jobbes nå med en felles plattform for sensorbaserte tjenester, som alle helseforetak kan ta i bruk.

Sensorportalen er en plattform som utvikles av Sykehuspartner og som skal ta imot data fra sensorer levert av ulike tilbydere. Med sensorportalen vil man få en felles plattform som kan utvikles i den retning helseforetakene har behov for. Felles plattform og utstyr fra ulike leverandører muliggjør en tjeneste som lett kan tilpasses helseforetakenes behov.

Seksjon Digital Interaksjon vil ha ansvaret for løsningen, og vil ha en koordinerende rolle for regional drift og forvaltning, samt et ansvar for leveranser til helseforetakene på området. Plattformen implementeres regionalt i Helse Sør-Øst. Du vil kunne være med på innføringen, bygge sentral kompetanse på fagområdet, og være med på utvikling av tjenesten.

Dersom du har interesse for teknologi som kan effektivisere ressursutnyttelsen ved norske sykehus, liker å koordinere og være en pådriver for gode løsninger i samarbeid med gode kolleger – da er du personen vi leter etter!

Sykehuspartner HF er felles tjenesteleverandør av prosjekter, IKT, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Med våre snart 1900 ansatte er vi derfor helt sentrale i å forme morgendagens helsetjenester.

Arbeidsoppgaver

Du vil måtte påregne å bidra inn på ulike deler av vårt ansvarsområde. Dette kan være:

 • Ansvar for avtalte ytelser og kvalitet på løsningens komponenter
 • Faglig rådgivning og sparringspartner for helseforetakene
 • Bidra i produktutvikling og utvikle løsningen med fokus på behovene hos helseforetakene
 • Bindeledd mellom utviklingsavdeling i Sykehuspartner og helseforetakene
 • Utstrakt leverandørkontakt
 • Prosjektoppfølging
 • Oppfølging av henvendelser fra helseforetakene
 • Videreutvikling av systemer, prosesser og rutiner for tjenesten

Kvalifikasjoner

 • Teknisk fagkompetanse vil være fordelaktig (Sky, Azure, API, IOT)
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid er en fordel
 • Høyere utdanning innen relevante fagfelt. Relevant erfaring kan kompensere for manglende
  utdannelse

Karakterer og vitnemål legges ved via Vitnemålsportalen

Personlige egenskaper

 • Du er løsningsorientert og har en sterk gjennomføringsevne
 • Du er initiativrik og tillitsfull relasjonsbygger
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet, og evner å ha flere baller i luften samtidig
 • Du evner å tilegne deg ny og oppdatert kunnskap i takt med utviklingen innenfor fagfeltet
 • Du har god kommunikasjonsevne skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger med mulighet for delvis bruk av hjemmekontor etter avtale
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Om arbeidsgiveren

Sykehuspartner –  vi skal utgjøre en forskjell for pasient og sykehus ved å levere bærekraftige, sikre og moderne digitale tjenester.

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartners mål er å være en effektiv og brukernær leverandør og være en drivkraft for digital transformasjon.

Sykehuspartner har ca 1800 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 • Sektor:Offentlig
 • Sted:Hoffsveien 1D, 0275 Oslo
 • Flere arbeidssteder:STORTORVET 1, 1607 Fredrikstad, Dokkveien 10, 3920 Porsgrunn
 • Hjemmekontor:Delvis hjemmekontor
 • Bransje:Helse og omsorg, IT, Konsulent og rådgivning
 • Stillingsfunksjon:IT drift og vedlikehold / Drift/Operations
 • Arbeidsspråk:Norsk

Nøkkelord

IKT, ehelse, integrasjonser

Spørsmål om stillingen

 • Kontaktperson:Odd-Harald Iversen
 • Stillingstittel:Avdelingsleder
 • Telefon:97 74 50 22
 • Kontaktperson:Ina Marie Andersen
 • Stillingstittel:Seksjonsleder
 • Telefon:90 95 78 55
motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading