Rådgiver

 • Forsvar og militær, Organisasjoner
 • 4 uker siden
 • Viken

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe med lønns- og arbeidsvilkår i Forsvaret?

Har du kompetanse innen HR og vil bli vår nye kollega?

Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) har ledig stilling som rådgiver innen fagområdene lønn og arbeidsvilkår i seksjon Arbeidsgiverstøtte.

Seksjon Arbeidsgiverstøtte er en del av Arbeidsgiver- og utviklingsavdelingen. Arbeidsgiver- og utviklingsavdelingen er Forsvarets øverste utøvende forvalter av HR-relaterte lov- og avtaleverk innen medbestemmelse og arbeidsrett/forvaltningsrett. Avdelingen har ansvar for å utarbeide Forsvarets lønnspolicy og lønnsplaner, støtte ved drøftinger og forhandling og ivareta fagansvar for HMS og arbeidsmiljø i Forsvaret. Avdelingen har også ansvar for forvaltning og utvikling av Forsvarets HR-systemer.

Forsvarets personell- og vernepliktssenter er leverandør av utøvende HR-tjenester for ansatte og vernepliktige i hele virksomheten. Hos oss er du med på å lage premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi jobber også for å styrke anerkjennelsen og oppfølgingen av Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og iverksette styrende avtaleverk innen fagområdet arbeidsvilkår, lønn og tariff, herunder drøfte og forhandle med sentrale arbeidstakerorganisasjoner
 • Bidra til å ivareta rollen som Forsvarets øverste utøvende forvalter av HR-relatert lov- og avtaleverk
 • Kontrollere forsvarlig forvaltning
 • Veilede og rådgi forsvarets driftsenheter og etatsledelse
 • Gjennomføre undervisning

Kvalifikasjoner

For å være kvalifisert for stillingen må du ha:

 • Utdanning på høgskole-eller universitetsnivå, tilsvarende bachelornivå, innen relevante fag for stillingens arbeidsoppgaver, og minimum 1 års relevant erfaring
  • Annen høyere utdanning og lang relevant arbeidserfaring fra stillingens arbeidsoppgaver, minimum 2 år, kan, etter vurdering, kompensere for det formelle utdanningskravet
 • Erfaring fra arbeid i team
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Det kreves sikkerhetsklarering HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse

Det er en fordel om du også har:

 • Drøftings- og forhandlingserfaring, fortrinnsvis fra statlig sektor

Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT. Godkjenning må dokumenteres.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Har gode samarbeidsevner
 • Kan takle perioder med høyt arbeidspress
 • Har evnen til å bygge gode arbeidsrelasjoner

Det vil bli gjennomført intervju av aktuelle kandidater. Resultatet av intervju vil være et av kriteriene ved utvelgelsesprosessen.

Vi tilbyr

 • Forsvaret har fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden, inntil 2 timer pr uke
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig og godt arbeidsmiljø
 • Kurs og opplæring innen fagfeltet gis etter behov
 • Gode lånemuligheter gjennom Statens Pensjonskasse
 • Arbeidssted for stillingen er Hamar
 • Det må påregnes noe reisevirksomhet
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som rådgiver, stillingskode 1434, lønnstrinn 66 – 73, for tiden kr 646.000-732.300 brutto pr. år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønn trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) er du med på å forvalte alt personell i etaten, både vernepliktige og ansatte. Vi har også ansvar for Forsvarets veteranarbeid. Vi har avdelinger i hele Norge, med ledelse og stab på Hamar. Fagmiljøene er plassert i Elverum, Hamar, Harstad og Oslo.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

 • Sektor:Offentlig
 • Sted:Storhamargata 100, 2315 Hamar
 • Bransje:Forsvar og militær, Organisasjoner
 • Stillingsfunksjon:Militært personell, HR, personal og rekruttering
 • Arbeidsspråk:Norsk

Nøkkelord

HR, drøftinger, forhandling, lov- og avtaleverk

Spørsmål om stillingen

 • Kontaktperson:Kornbakk, Tom
 • Stillingstittel:Seksjonssjef Arbeidsgiverstøtte
 • Telefon:99 09 45 00
motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading