Ønsker du å lede spennende prosjekter i Nordens største og mest avanserte IKT-miljøer?

 • Bank, finans og forsikring, IT, Konsulent og rådgivning
 • 2 uker siden
 • Oslo

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 2 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Sykehuspartner HF
Stillingstittel: Prosjektleder – Prosjektledelse
Frist: 26.03.2023
Ansettelsesform: Fast

Bli kjent med Sykehuspartner

Vi trenger flere engasjerte prosjektledere!

Vi skal ansette flere dyktige prosjektledere på junior og senior nivå, som kan hjelpe oss med å lede prosjekter som utvikler oss som virksomhet, effektiviserer helsesektoren og skape verdi for kundene.

Våre prosjektledere jobber både med store, komplekse og mindre prosjekter i Nordens største leverandør av fellestjenester innen Helse-IKT. Vi tilbyr et faglig sterkt og hyggelig arbeidsmiljø, som hjelper hverandre til å finne de beste løsningene.

Her kan du lese mer om noen av prosjektene: Regionale IKT-prosjekter – Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Du vil få mulighet til å jobbe med følgende oppgaver

 • Lede prosjekter på vegne av prosjekteier, styringsgruppe og oppdragsgiver
 • Lede konseptfaser som kan føre frem til et formelt prosjekt
 • Bidra med koordinering og oppfølging av aktiviteter innenfor infrastrukturleveranser
 • Levere prosjekter med god kvalitet og i henhold til prosjektmetodikk og beste praksis
 • Bidra til den faglige utviklingen av avdelingen og prosjektmodenheten i organisasjonen
 • Sikre god dialog med både forretning, fagressurser, systemleverandører og brukere
Vårt løfte til deg
 • En jobb i et trivelig og fagsterkt miljø
 • Utfordrende, varierte og spennende prosjektoppdrag for IKT-utvikling i Helse Sør-Øst
 • Et stort faglig prosjektledermiljø med dyktige og motiverte medarbeidere
 • Eget lederutviklingsprogram, samt kurs og sertifiseringer
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for delvis bruk av hjemmekontor etter avtale
 • Overtidsordning og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Balansert jobb-familieliv
 • Bedriftsidrett og støtte til treningsabonnement
 • Lønn etter avtale

Litt mer om hvem vi ser for oss
Du har interesse for teknologi, samt er nysgjerrig på nye og mer smidige arbeidsformer. Du må kunne samarbeide på tvers av fagområder i virksomheten.

Vi tror følgende egenskaper og erfaring er relevante for å lykkes og trives i rollen:

 • Relevant utdannelse på universitets-/høyskolenivå
 • Erfaring med helhetlig ledelse av IT-prosjekter, gjerne fra store og komplekse organisasjoner med elementer av både utvikling og innføring/gevinstrealisering av IT-implementering
 • Sertifiseringer i IT prosjektledelse for eksempel PRINCE2, Scrum eller liknende
 • Erfaring i arbeid i grensesnittet mellom teknolog – prosess og organisasjon
 • Erfaring med veiledning av medarbeidere er en fordel
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Strukturert og god evne til å sikre leveranser
 • Dyktig til å bygge team, samhandle og dele kunnskap i en matriseorganisasjon
 • Kvalitetsbevisst

Det er viktig for oss at du har erfaring med IT prosjektledelse, og er vant til å jobbe med både etablerte og nyere prosjektstyringsprosesser. Du ønsker å ta et helthetlig ansvar for prosjektgjennomføringen, samtidig som du kan utvise skjønn og har en praktisk tilnærming til oppgaveløsning.

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er ansvarlig, fremoverlent, medspiller.

For noen systemtilganger i Sykehuspartner vil det som følge av lovpålegg være krav om fremvisning av pass eller nasjonalt/Europeisk ID-kort.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Om arbeidsgiveren

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1700 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV , nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Sektor: Offentlig
Antall stillinger: 2
Sted: Hoffsveien 1D, 0275 Oslo
Bransje: Bank, finans og forsikring, Konsulent og rådgivning, IT
Stillingsfunksjon: Prosjektledelse, Rådgivning

Nøkkelord

Prosjektledelse, IKT, eHelse, Scrum, Endringsledelse

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading