Ønsker du å bidra til at PST har morgendagens kompetanse?

 • Offentlig administrasjon, Politi og sikkerhet, HR, organisasjonsutvikling og rekruttering
 • 1 uke siden
 • Oslo

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
Stillingstittel: HR-rådgiver
Frist: 01.10.2023
Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Ann Savage
Stillingstittel: 23305000

Bli kjent med Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

HR-avdelingen i PST skal legge til rette for at PSTs medarbeidere og ledere løser samfunnsoppdraget vårt med høy kompetanse, entusiasme og initiativ. Seksjon for HR-utvikling er en av to seksjoner i HR-avdelingen. Til denne seksjonen søker vi nå en rådgiver/seniorrådgiver som ønsker å være med på å bidra til at PST tiltrekker seg og rekrutterer de beste folka på en god og profesjonell måte. Vi har et viktig oppdrag i organisasjonen og jobber hardt for å nå våre mål sammen. I tillegg har vi det gøy på jobb og er avhengig av et godt samarbeid på tvers i organisasjonen for at PST skal løse sitt samfunnsoppdrag.

Seksjon for HR-utvikling har i dag en bred og sammensatt kompetanse og oppgaveportefølje og rapporterer til avdelingsdirektør HR. Seksjonen har ansvar for blant annet rekruttering, arbeidsgiverprofilering, organisasjons- og lederutvikling, organisasjonskultur, strategisk kompetansestyring og -utvikling samt HR-analyser.

Arbeidsoppgaver

Som vår nye HR-rådgiver/senior HR-rådgiver vil du jobbe både operativt og strategisk med rekrutteringsprosesser fra A til Å og strategisk og operativ arbeidsgiverprofilering. Stillingen innebærer opplæring, rådgivning og bistand til våre ledere i hele rekrutteringsprosessen. Videre skal du kvalitetssikre at lover, regler og rutiner for rekruttering i staten etterleves.

Du vil rekruttere på tvers av fag og kompetanse, men spesielt innen teknologi og IT, som er en svært viktig kompetanse for PST nå og i fremtiden. I tillegg vil du bidra aktivt i planlegging og gjennomføring av aktiviteter og tiltak som skal sikre at PST profilerer seg som en attraktiv arbeidsgiver i arbeidsmarkedet. Dette kan være rekrutteringskampanjer, karrieredager og andre lignende aktiviteter. Du vil også forberede og delta i ansettelsesrådet. Ved behov vil du også bidra inn hele seksjonens oppgaveportefølje.

Arbeidshverdagen kjennetegnes av utstrakt kommunikasjon med kolleger, ledere, tillitsvalgte, kandidater og potensielle jobbsøkere. Du bistår i rekrutteringsprosesser til ulike fagdisipliner på tvers av organisasjonen. Du skal sørge for effektiv og sikker saksbehandling og en stadig forbedring av rutinene ut fra et bruker, -digitaliserings- og sikkerhetsperspektiv.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå, for eksempel innenfor organisasjon og ledelse, organisasjonspsykologi eller HR.
 • Du har minimum 3 års relevant erfaring med rekrutteringsprosesser fra A til Å og veiledning og rådgiving av ledere i rekrutteringsprosessen.
 • Det er en fordel om du har erfaring med rekruttering av kandidater innen IT og teknologi.
 • Erfaring fra offentlig sektor med kjennskap til lover og regler for rekruttering i staten også vil vektlegges positivt.
 • Det er ønskelig du er sertifisert i et testverktøy til bruk i rekrutteringsprosesser.
 • Du har svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og gode engelskkunnskaper.

Personlige egenskaper

Gjengen på seksjon for HR-utvikling ønsker seg en kollega som:

 • er imøtekommende, serviceinnstilt og som trives godt i samarbeid med ulike mennesker
 • har evne til å bygge gode relasjoner på tvers av organisasjonen
 • er selvgående i rollen og evner å ta initiativ og ansvar
 • evner å se sammenhenger og er pragmatisk
 • evner i hektiske perioder å holde fokus og sikre fremdrift i arbeidet
 • bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø, og som ikke er redd for å by på seg selv faglig eller sosialt, for det gjør vi!

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til sikkerhetsklarering og autorisasjon for STRENGT HEMMELIG og NATO SECRET.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Du vil bli del av et faglig sterkt og engasjert team som har et godt arbeidsmiljø. Hos oss vil du få mulighet til å utvikle deg faglig og personlig, og du får bidra til å påvirke en arbeidsplass med et krevende og viktig samfunnsoppdrag.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Vi har to timer til trening i arbeidstiden, egen kantine, fleksitidsordning og sommertid.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 635 400-692 400 (lønnstrinn 65-70) som rådgiver (SKO 1434) eller seniorrådgiver (SKO 1364). Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Søknad og prosess

Vi ønsker at våre ansatte i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes.

For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Sektor: Offentlig
Sted: Nydalen, 0421 Oslo
Bransje: Politi og sikkerhet, HR, organisasjonsutvikling og rekruttering, Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon: HR, personal og rekruttering, Rådgivning, Kontor og administrasjon

Nøkkelord

employerbranding,, rekruttering,, IT,, teknologi, PST

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading