Maskinist Kystvakten

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Forsvaret
Stillingstittel: Maskinist Kystvakten
Frist: 26.06.2024
Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Workinn, Anita
Stillingstittel: HR-rådgiver
Telefon: 91 19 46 13

Bli kjent med Forsvaret

Bli en del av Kystvakten og Sjøforsvaret bidra til beskyttelsen av norske kyst- og havområder. Kystvakten er primær myndighetsutøver i havområdene rundt Norge. Oppgavene til Kystvakten er i samsvar med lov om Kystvakten, hvor hovedoppgavene er suverenitetshevdelse, søk- og redning, fiskeri- og miljøoppsyn, kontroll av utenlandske fartøy, oljevern- og sikkerhetsberedskap samt bistand til andre statlige etater.

Kystvakten består i dag av 15 fartøy; 5 indre kystvaktfartøy, 6 Ytre kystvaktfartøy og 4 helikopterbærende kystvaktfartøy. Fartøyene opererer i hele kystvaktens ansvarsområde hovedsakelig i havområdene underlagt norsk jurisdiksjon. Bli en del av vårt team og bidra til å sikre Norges maritime trygghet og integritet.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta drift av fartøyets fremdriftsmaskineri og hjelpesystemer
 • Utføre vedlikehold og reparasjoner i henhold til vedlikeholdsplan
 • Bistå i opplæringen av vernepliktige og lærlinger i detaljen
 • Bistå i arbeid med havariorganisasjon med ansvar for å fasitlitere og legge til rette for opplæring

Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Du har gjennomført Førstegangstjeneste
 • Du må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) og medisinsk skikkethet iht stillingens krav
 • Du må gjennomføre og bestå fysisk test med karakter 4 for utholdenhet og 4 for styrke. Se www.Forsvaret.no for nærmere opplysninger om fysisk test m.m.
 • Inneha teori til å løse sertifikat for maskinoffiser M1
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse
 • Du må tilfredsstille krav til å kunne gjennomføre Forsvarets Befalsskole

Bør krav:

 • Inneha maskinoffiser sertifikat M4
 • Befalsutdanning (GBU) eller offisersutdanning (GOU)

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner på norsk
  Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.
  Du har gode samarbeidsevner og evner å ha helhetsoversikt.
  Du er initiativrik, fleksibel, systematisk og har gode vurderingsevner, samt innehar stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide både selvstendig og i team.Du har stor arbeidskapasitet og evne til å løse oppdrag under utfordrende forhold
  Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse

Vi oppfordrer deg som søker til å skildre hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du tenker er relevant i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en i rekrutteringssystemet vårt Webcruiter. Dette gjør at vi får et godt bilde av deg og kvalifikasjonene dine. Når du laster opp vedleggav vitnemål, attester og sertifikater, merk dem godt med en forståelig tekst. Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et positivt kollegialt arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger som bl.a. mulighet for inntil to timer trening i arbeidstiden per uke, når tjenesten tillater det.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Aktuelle og kvalifiserte kandidater vil bli kalt inn til førstegangs intervju, må påregne å gjennomføre fysisk test og medisinsk sjekk.

Lønn etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode (SKO) 1564 kvartermester, 1565 senior-kvartermester eller

1566 Skvadronsmester.

SKO 1564 (OR5): lønnstrinn 39-48, som er for tiden er kr. 432.800-487.800,- brutto per år
SKO 1565 (OR5+):lønnstrinn 42-51, som for tiden er kr. 448.900-509.300,- brutto per år
SKO 1566 (OR6): lønnstrinn 51-62, som er for tiden kr. 509.300 – 604.900,- brutto per år.

Det vil tilkomme variable tillegg ut fra antall vakter, seilingsdøgn osv.

Vilkår for tilsetting:
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting som Maskinist med befalsskole medfører en fast tilsetting på T60 vilkår i Sjøforsvaret. Avhengig av ansiennitet, utdanning og erfaring vil man bli tilsatt i gradsspennet Kvartermester (OR5) til Skvadronsmester (OR6).

Tilsetting som Maskinist uten befalsskole medfører fast tilsetting med utvidet prøvetid for gjennomføring av etatsutdanning etter statsansatteloven §15 (6) frem til befalsskole er gjennomført og bestått. Avhengig av ansiennitet, utdanning og erfaring vil man bli tilsatt i gradsspennet Visekonstabel (OR2) til konstabel (OR4).

Som Maskinist er man tilsatt i Sjøforsvaret og disponert til Kystvakten om bord på et av kystvaktens fartøy i en stilling med krav til maskinoffisersertifikat. Har du ikke løst ut sertifikatet enda kan du gjennomføre kadetttiden i samme stilling.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor: Offentlig
Sted: Havnegata 31, 8400 Sortland
Bransje: Forsvar og militær
Stillingsfunksjon: Militært personell
Arbeidsspråk: Norsk

Nøkkelord

Forsvaret, Sjøforsvaret, Kystvakt, Navigatør

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading