Kommunikasjonsspesialist

 • Forsvar og militær, Medie -og innholdsproduksjon, PR, informasjon og kommunikasjon
 • 1 uke siden
 • Viken

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Forsvaret
Stillingstittel: Kommunikasjonsspesialist
Frist: 23.06.2024
Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Elden, Kristian
Stillingstittel: Leder for kommunikasjon og lederstøtte
Telefon: 95 07 71 86

Bli kjent med Forsvaret

Vi ser etter en kommunikasjonsrådgiver med militær forståelse til stillingen som kommunikasjonsspesialist i Forsvarets sanitet (FSAN). FSAN er en avdeling i Forsvaret som skal støtte resten av Forsvaret med rådgivning, kliniske tjenester og operative sanitetsavdelinger.

Du vil være del av et bredt faglig miljø i en organisjon med bred oppdragsportefølge. Det gjør at du vil få jobbet med mange elementer i kommunikasjonsfaget, med alt fra kommunikasjon om oppdrag og øvelser til forskningskommunikasjon.

Som kommunikasjonsspesialist vil du også jobbe tett med resten av kommunikasjonsmiljøet i Forsvaret. Du vil også samarbeide med kommunikasjonsmiljøer i andre organisasjoner, spesielt i den sivile helsetjenesten.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave:

Bidra med kommunikasjonsrådgivning og innholdsproduksjon. Som del av dette skal kommunikasjonsspesialisten kunne ivareta seg selv i stridsmiljø og kunne inngå i militære enheter som selvstendig kommunikasjonsspesialist eller som del av Combat Media Team (CMT).

Ansvarsområde:

 • Levere tekst, bilder, og film til alle Forsvarets sanitets og Forsvarets kommunikasjonskanaler.
 • Støtte med kooridinering av kommunikasjonsarbeidet i Forsvarets sanitet. Herunder:
  • Kommunikasjonsrådgivning.
  • Medietrening.
  • Promotere aktiviteter i Forsvarets sanitet, internt og eksternt.
  • Bidra med planlegging, ledelse og utførelse av kommunikasjonsaktiviteter under øvelse, trening, kurs og operasjoner.
  • Støtter med kommunikasjonsfaglig rådgivning i forbindelse med forskning og utvikling.
  • Bidra i planprosesser.
 • Støtte øvrig aktivitet innen lederstøtte og kommunikasjon.

Arbeidsoppgaver:

 • Kommunikasjonsrådgiver.
 • Stabstjeneste midlere nivå.
 • Saksbehandling.

Kvalifikasjoner

 • Kjennskap til Forsvaret.
 • Meget god fremstillingsevne på norsk, med klart og godt språk. Dette gjelder både muntlig og skriftlig.
 • God fremstilling av tekster til budskap, nett-saker (www.forsvaret.no og intranett) og sosiale medier (primært X, LinkedIn og Instagram).
 • Gjennomført førstegangstjeneste.
 • Grunnleggende grenader- og konstabelutdanning. Hvis dette ikke er gjennomført fra før så må det påberegnes å utføres etter tilsetting.
 • Fysisk styrke og utholdenhet på minimum karakter 3. For personell som ikke er militært tilsatt i Forsvaret fra før, er det krav til karakter 4/4. Godkjent test må være gjennomført før tiltredelse.
 • Norsk statsborgerskap.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret før tiltredelse, og være medisinsk skikket for deltakelse i internasjonale operasjoner.

Det er ønskelig med:

 • Førerkort kl B, personbil/varebil.
 • Erfaring som kommunikasjonsmedarbeider fra fortrinnsvis Forsvaret, helsetjenesten eller annen større offentlig virksomhet. Eksempler på publiserte tekster, foto og/eller film må fremsendes før eventuelt intervju.
 • Erfaring fra stab/tilsvarende.
 • Formalkompetanse innen kommunikasjon, fortrinnsvis fagbrev eller relevant bachelor.

Personlige egenskaper

 • Evne til å bygge gode relasjoner.
 • Omstillingsevene ved raske endringer.
 • Evne til å ta initiv.
 • Stor gjennomføringskraft både selvstendig og sammen med andre.
 • Kunne se heltheten ut over det kommunikasjonsfaglige.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr kommunikasjonsarbeid i en prioritert etat i Norge med et relevant og meningsfullt samfunnsansvar. Forsvarets sanitet har et viktig ansvar for å bidra til at helse ikke er en begrensende faktor for Forsvarets operative evne både nå og i framtiden.
 • Du vil være del av et bredt tverrfaglig miljø, både operativt og akademisk.
 • Tilknyting til et bredt kommunikasjonsfaglig miljø i Forsvaret.
 • Samarbeid med andre offenlige kommunikasjonsenheter, spesielt innen helsetjenestene.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som Visekorporal/Vise spesialist/Vise konstabel (OR2), stillingskode 1561, lønnstrinn 40-, for tiden kr 437.900 brutto per år. Visekorporal 1.klasse/Spesialist/Ledende visekonstabel (OR3), stillingskode 1562, lønnstrinn 49-, for tiden kr 495.200 brutto per år. Korporal kl.1/Seniorspesialist/Ledende konstabel (OR4), stillingskode 1563, lønnstrinn 55-, for tiden kr 540.500 brutto per år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 1.oktober.2024 eller så snart som mulig etter avtale med søker. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Nettverk: LinkedIn
Sektor: Offentlig
Sted: Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen
Bransje: Forsvar og militær, PR, informasjon og kommunikasjon, Medie- og innholdsproduksjon
Stillingsfunksjon: Militært personell
Arbeidsspråk: Norsk

Nøkkelord

Kommunikasjon, Forsvaret, PR, Medie

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading