Køkoordinator for Kliniske fellesapplikasjoner (KFA)

Job Information

 • icon
  No. of Openings 1 opening

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Sykehuspartner HF
Stillingstittel: Rådgiver IKT
Frist: 29.01.2023
Ansettelsesform: Fast

Bli kjent med Sykehuspartner

Seksjonen Kliniske fellesapplikasjoner (KFA) har ansvaret for å forvalte pasientjournalsystemet DIPS og Omilon talegjenkjenning for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Seksjonen består av 4 enheter som til sammen består av ca 60 dyktige medarbeidere med helse og IKT-bakgrunn. Vi er nå sterkt involvert i prosjektet Regional EPJ modernisering. Prosjektet har som hovedformål å innføre DIPS Arena for alle helseforetak i Helse Sør-Øst og samtidig konsolidere DIPS miljøene fra ti separate installasjoner til én.
Vi er nå ute etter en rådgiver til å gå inn i rollen som Køkoordinator for seksjonen. Dette vil være en sentral og spennende rolle, og man vil få mulighet til å være med å forme måten vi skal jobbe med bestillinger og saksløsning på DIPS-tjenesten i fremtiden.

Som ansatt hos oss vil du være en del av et team med høy faglig kompetanse. Du vil bli tatt godt imot i en enhet med godt samarbeid, mye erfaring og kollegaer som villig deler kompetanse og erfaring for å spille hverandre gode.

Arbeidssted kan være Oslo, Drammen, Porsgrunn, Grimstad eller Fredrikstad. Oppgi i din søknad hvilket arbeidssted som er interessant for deg.

Arbeidsoppgaver

Som køkoordinator skal man sikre flyt i sakshåndteringen i seksjonen og fungere som et operasjonelt og tilgjengelig kontaktpunkt både mot ledelsen og faggruppene i eget og andre virksomhetsområder. Dette innebærer blant annet at man jobber med følgende arbeidsoppgaver:

 • til enhver tid overvåke og ha oversikt over saker tildelt seksjonens assignment-grupper
 • følge opp kategorisering og prioritering av åpne henvendelser, og omkategorisere og/eller omprioritere ved behov.
 • følge opp at henvendelser løses innen SLA, og ha et spesielt fokus på oppfølging av henvendelser som nærmer seg brudd på avtalt løsningstid.
 • Når saker eskaleres, skal kø-koordinator ha en aktiv rolle for å sikre at saker blir løst. Dersom saken ikke skal løses i egen seksjon, skal køkoordinator avklare videre saksflyt i dialog med andre køkoordinatorer
 • ved behov, bistå med å koordinere saker mellom flere fagområder
 • sikre at informasjon til brukere og andre aktuelle underveis blir ivaretatt
 • sikre at sakene er tilstrekkelig utfylt før de lukkes
 • avklare prioritering av saker og videre saksgang i tvilstilfelle, og gå i dialog med andre køkoordinatorer, incidentkoordinatorer og Driftssenteret ved behov
 • være eskaleringspunkt for Incidentkoordinator og andre køkoordinatorer, spesielt ved kritiske hendelser og sørge for oppdatert informasjon for egen seksjon ved en kritisk hendelse
 • være kontaktpunkt og rådgiver internt i seksjonen, samt for andre funksjoner og virksomhetsområder i Sykehuspartner
  Samarbeide med linjeledelse og process managers om kontinuerlig forbedring av arbeidsmåter/rutiner/prosesser

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høyskole/universitet, gjerne innen IKT. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Kjennskap til forvaltning og/eller drift i større IKT miljøer, gjerne erfaring som køkoordinator eller brukerstøtte
 • ITIL kunnskap eller sertifisering
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra helsesektoren vil være en fordel, men ikke absolutt krav

For noen systemtilganger i Sykehuspartner vil det som følge av lovpålegg være krav om fremvisning av pass eller nasjonalt/Europeisk ID-kort

Personlige egenskaper

 • Like utfordringer og være tilpasningsdyktig
 • Evne å jobbe både selvstendig og i team
 • Strukturert og løsningsorientert
 • Kundeorientert og ansvarsbevisst
 • God evne til å bygge og utvikle nettverk og relasjoner
 • Interesse for teknologi og for tjenestene som leveres
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende oppgaver hos Norges største fellestjenesteleverandør
 • Arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom system, organisasjon og brukere
 • Godt arbeidsmiljø som preges av samarbeid og høy grad av selvstendig ansvar
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger og mulighet for bruk av delvis hjemmekontor etter avtale
 • Ordning om fleksibelt arbeidsted

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25

Om arbeidsgiveren

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1700 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV , nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Sektor: Offentlig
Sted: Hoffsveien 1D, 0275 Oslo
Flere arbeidssteder: 3920 Porsgrunn, 4879 Grimstad, 1607 Fredrikstad, 3045 Drammen
Bransje: IT, Helse og omsorg, Konsulent og rådgivning
Stillingsfunksjon: IT drift og vedlikehold / Drift/Operations

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading