Klarer du å knekke kodene i annonsen? Da er kanskje vår nye cyberjeger!

 • Politi og sikkerhet
 • 5 dager siden
 • Oslo

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 3 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
Stillingstittel: Flerkildeanalytiker cyber
Frist: 29.03.2023
Ansettelsesform: Fast

Bli kjent med Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Seksjon for kontraetterretning i PST har flere ledige stillinger som flerkildeanalytiker innen cyber, rettet mot digital spionasje og nettverksoperasjoner. Seksjonen har ansvaret for å forebygge og forhindre ulovlig etterretningsaktivitet i og mot Norge.

Iv une twrzg abra fcbe v qraar fgvyyvatfnaabafra. Rg xbqrbeq bt rg «syntt». Xynere qh å svaar qrz? Vaxyhqre xbqrbeqrg bt synttrg v føxanqra qva:)

PSTs årlige trusselvurdering omtaler at flere lands etterretningstjenester opererer på norsk jord. Denne stillingen er en del av miljøet som arbeider med å forebygge digitale trusler og fremmede staters nettverksoperasjoner mot Norge. Vi forebygger ved å avsløre deres operasjoner, forstyrre deres aktiviteter, og villede deres innsats.

Første spor: kodeordet har tre bokstaver. første er hva T er når 0 er for L.

Arbeidsoppgaver

Som flerkildeanalytiker vil du være sentral i å utvikle beslutningsstøtte til seksjonens arbeid mot statlige aktører. Du vil være en viktig ressurs i å avdekke og forebygge ulovlig etterretning knyttet til digital spionasje og nettverksoperasjoner mot Norge.

Hovedarbeidsoppgavene dine vil være å systematisere og strukturere informasjon og utarbeide flerkildeanalyser. Andre viktige arbeidsoppgaver er formidling av produkter, utvikling av analysefaget, saksbehandling og kommunikasjon med samarbeidspartnere. Arbeidshverdagen hos oss er preget av tidvis høyt tempo, komplekse problemstillinger og godt samarbeid.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har høyere utdanning på minimum bachelornivå, for eksempel innen teknologi, samfunnsfag, humaniora, politi, eller fra Forsvaret. Lang og relevant erfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for manglende formell utdannelse.

Du bør ha enten utdanning innen etterretning og analyse, eller vise til relevant praktisk erfaring innenfor analyse. Du må i tillegg ha tekniske kvalifikasjoner, enten i form av realkompetanse, sertifiseringer eller arbeidserfaring. Tekniske kvalifikasjoner og arbeidserfaring fra digitalt politiarbeid, forensics-undersøkelser, erfaring med bearbeiding av store datasett ved hjelp av dataverktøy eller annen relevant erfaring innen informasjons- eller kommunikasjonsteknologi vektlegges positivt. Andre bokstav er U

Analytiske evner og det å bryte komplekse problemstillinger ned i håndterbare størrelser er avgjørende. Du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og beherske engelsk skriftlig og muntlig.

Videre bør du ha erfaring fra en av de følgende punktene:

 • God kunnskap om grunnleggende informasjonssikkerhet
 • Evne til å oversette teknologisk avansert språk til noe ledere og beslutningstagere kan forstå
 • Kjennskap til Cyber Kill Chain og MITRE ATT&ACK
 • Kjennskap til analyse av nettverkstrafikk, som for eksempel Wireshark
 • Sertifiseringer/kurs innen digital forensics, som PHS NCFI, SANS el.
 • Minst fem års arbeidserfaring fra relevant analysearbeid eller informasjonssikkerhetsbransjen
 • Interesse for kodespråk som Phyton, bash, ol.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er nysgjerrig, strukturert og kreativ. Du evner å angripe komplekse problemstillinger med pågangsmot, og du har høy personlig og faglig integritet. Du vil jobbe både selvstendig og i team, og må trives med begge deler.

Personlig egnethet vektlegges særlig, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

8rf3HtfzG1pr7wdFzbDekf1ku3HXVrfZE2FXYAzTvvJ49nQkF5Y1zgmPiMVvR3Rm52zsd1midcs6cuE5gKZqQtJrhHaj1VqHk5EGcRNsgPZjgHYiBkA5dhEVAUca5jBmS1FwRp6ofcjzotJmWEqH7gnhFR1KRWvjTykyDa7W6dvn5YUp5Ugcgh5bog3X7ZcbPM422qhdqRQnZ3p8SKmALowRmNhTDwGtJSACx3HAEapRzXa7T7 ar4c

Vi tilbyr

Du vil ha et stort ansvar gjennom å være med på å avdekke og forebygge digital spionasje mot Norge. Som analytiker ved et av PSTs fagområder tilegnes man kompetanse og erfaring gjennom etterutdanning, kurs, seminar, møter og daglig arbeid som er særdeles viktig i PST.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 604 400–714 000 som rådgiver (SKO 1434) eller overingeniør (SKO 1087), alternativt innenfor spennet kr 661 400-839 900 som seniorrådgiver (SKO 1364) eller senioringeniør (SKO 1181). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Ansatte i PST har mulighet for trening i arbeidstiden og har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Arbeidssted er PSTs hovedkvarter i Nydalen, men søkere må være beredt på å tjenestegjøre midlertidig på andre lokasjoner i Oslo området.

1991920521511192012251812

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste.

Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/ 

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Sektor: Offentlig
Antall stillinger: 3
Sted: Nydalen, 0421 Oslo
Bransje: Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon: IT utvikling / IT-sikkerhet, Ingeniør / Teknisk sikkerhet/QHSE, Analyse

Nøkkelord

Forensic, Cyber, Kill, Chain, Digitale

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading