Kan vi friste med muligheten for å bidra i teknologiutviklingen innen autentiseringstjenester?

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Sykehuspartner HF
Stillingstittel: Kan vi friste med muligheten for å bidra i teknologiutviklingen innen autentiseringstjenester?
Frist: 11.06.2023
Ansettelsesform: Fast

Sykehuspartner forvalter og drifter noen av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer. Systemene våre er operativt hele døgnet for helsepersonell ved mange av de største sykehusene i Norge.
Helseteknologi er inne i en rivende utvikling, både lokalt og i sky. Ivaretakelse av identitet og tilgangskontroll innen området Informasjonssikkerhet er en viktig del av denne utviklingen.Vi søker en ny kollega for regional autentiseringstjeneste i Helse Sør-Øst. Her får du muligheten til å jobbe med blant annet single sign-On (SSO), VPN, federert identitet, API-Gateway og redusert bruk av passord for mobile enheter og klienter.

Seksjon Identitet og tilgang har ansvaret for IAM (Identity and Access Management) tjenester. Seksjonens ansatte bidrar i prosjekter, samarbeider med de andre helseregionene om teknologiutvikling, og har dialog og samarbeid med nasjonale og internasjonale leverandører.

Det åpnes for å kunne tilsettes ved våre lokasjoner på Hamar, Porsgrunn eller Grimstad.

Arbeidsoppgaver

 • Web Access Management / API Gateway
 • Oppgaver innenfor området identitetsføderering, samt grensesnitt mot ulike tjenester og fagområder i resten av organisasjonen
 • Utvikling og forvaltning av våre løsninger basert på Ping Federate, Microsoft ADFS og Ping Access.

Noe reisevirksomhet må kunne påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Kjennskap til eller kompetanse på produktene PingFederate, Microsoft ADFS eller andre fødereringsprodukter
 • Kjennskap til protokoller som SAML, OAuth, OpenID Connect, SOAP og REST
 • Erfaring med Web Access Management løsninger er ønskelig
 • God generell kompetanse på Windows-plattformen og katalogtjenester
 • Erfaring innen scripting er en fordel

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Forstå samspill mellom organisasjon og teknologi
 • Proaktiv og løsningsorientert, og deler gjerne kunnskap
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Kundeorientert og ansvarsbevisst
 • Forstå behovet for å ivareta informasjonssikkerhet

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i et hyggelig og faglig utfordrende kompetansemiljø
 • Det er en mulighet for å få økt ansvar innen området gjennom etablering av roller
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksibel arbeidstid, overtidsordning og mulighet for bruk av hjemmekontor
 • En god balanse mellom jobb og fritid

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Sykehuspartner HF er underlagt sikkerhetsloven. Det er pr. i dag ikke et krav om sikkerhetsklarering for denne stillingen, men et slikt krav kan bli stilt på et senere tidspunkt.
For noen systemtilganger i Sykehuspartner vil det som følge av lovpålegg være krav om fremvisning av pass eller nasjonalt/Europeisk ID-kort.

Om arbeidsgiveren

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1800 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV , nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Sektor: Offentlig
Sted: Hoffsveien 1D, 0275 Oslo
Flere arbeidssteder: 3920 Porsgrunn, 2312 Ottestad, 4879 Grimstad
Bransje: IT
Stillingsfunksjon: IT utvikling / Database, IT utvikling / IT-sikkerhet

Nøkkelord

IT, IKT, Helse, IAM, Sky

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading