Integrasjonsarkitekt

 • 1 uke siden
 • Oslo

Jobb informasjon

 • icon
  Antall stillinger 1 stilling(er)

Jobb beskrivelse

Arbeidsgiver: Sykehuspartner HF
Stillingstittel: Integrasjonsarkitekt
 Frist: 31.07.2022
Ansettelsesform: Fast

Bli kjent med Sykehuspartner

Helse Sør-Øst står ovenfor store og spennende endringer og utfordringer de kommende årene. Vi skal lage pasientens helsetjeneste, bygge nye og moderne sykehus, ta i bruk nye teknologier, sikre at IKT-løsningene understøtter helsepersonellets arbeidshverdag for å nevne noe. Les mer om dette i Regional utviklingsplan 2035 (https://www.helse-sorost.no/regional-utviklingsplan-2035).

Vi i Sykehuspartner spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Sykehuspartner har stort fagmiljø rundt arkitektur med kompetente ansatte som brenner for faget sitt. Vi søker etter deg som vil jobbe med modernisering, digitalisering og forbedring av hverdagen til helsepersonellet i Helse Sør-Øst og til pasientene vi har ansvar for. Vi har en enorm oppdragsmengde og mange store programmer som skal realisere regionens ambisjoner. De største programmene er innenfor:
Infrastrukturmodernisering (https://sykehuspartner.no/ny-ikt-infrastruktur)
Regionale kliniske løsninger (https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/digitalisering-og-e-helse)
Nye sykehusbygg (https://sykehusbygg.no/byggeprosjekt/prosjekter-i-sor-ost)

I tillegg bidrar arkitektene i en mengde konseptutredninger. Innenfor alle områder er integrasjonsarkitektur viktig, og vi søker nå etter en integrasjonsarkitekt som kan ta eierskap til og utvikle regionens svært komplekse og rikholdige integrasjonsarkitektur.

Stillingen er i utgangspunktet allokert i Oslo, men kan tilsettes ved alle våre lokasjoner. Det må da påregnes en del reiseaktivitet til vårt kontor i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for å utvikle føringer innenfor integrasjonsdomenet i form av blant annet målarkitekturer, arkitekturprinsipper og veikart – få disse besluttet og gjennomført
 • Sikre at besluttet arkitektur etterleves i prosjekter
 • Bidra i prosjekter som løsningsarkitekt og sikre valg av riktige integrasjonsløsninger
 • Rådgi og bistå ledelsen slik at den totale porteføljen tar bærekraftige og fremtidsrettede valg

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse
 • Relevant arbeidserfaring innenfor integrasjons-arkitektur og -teknologi (integrasjonsplattformer, API management, hendelsesplattformer osv.)
 • Erfaring med arbeid fra store og komplekse program og prosjekt
 • Erfaring med å utvikle arkitekturføringer (målarkitekturer, prinsipper og veikart)
 • Sertifisering innenfor arkitektur, gjerne TOGAF
 • Erfaring med arkitekturmodellering
 • Relevant erfaring kan oppveie for manglende formalkompetanse
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Høy grad av faglig integritet
 • Proaktiv, løsningsorientert og strukturert
 • Ha et sterkt leveransefokus, og levere innen avtalte frister
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • God til å kommunisere komplekse budskap på en pedagogisk og lettfattelig måte

Vi tilbyr

 • Meget spennende oppgaver og godt arbeidsmiljø
 • Faglig utvikling og svært kompetente kollegaer
 • Fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for bruk av delvis hjemmekontor etter avtale
 • Konkurransedyktige betingelser

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Om arbeidsgiveren

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1600 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV , nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Sektor: Offentlig

Sted: 0275 Oslo
Bransje: IT, Helse og omsorg, Bank, finans og forsikring
Stillingsfunksjon: Arkitekt og planlegging, Annet, IT utvikling / Systemarkitekt

Nøkkelord

it, arkitekt, cloud, sky, ehelse

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling