Innkjøper

 • Offentlig administrasjon, Økonomi og regnskap, Forsvar og militær
 • 2 uker siden
 • Innlandet

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å jobbe med innkjøp i Heimevernet?

Hos oss vil du få spennende og kreative arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø i Heimevernets logistikk- og materiellseksjon som er en del av Heimevernsstaben på Terningmoen i Elverum og som leder Heimevernets distrikter.

Logistikk- og materiellseksjonen består i dag av 12 faste ansatte hvor 4 er innkjøpere. Heimevernsstaben ønsker å utvide seksjonen med en innkjøper for å styrke kapasiteten på innkjøpssiden som følge av økt kompleksitet og omfang av innkjøp.

Du må påregne noe reisevirksomhet og deltakelse på aktiviteter som utdanning, kurs og øvelser, samt eventuell overtid i hektiske perioder. Den enkelte innkjøper får som et utgangspunkt sine «egne» distrikter, men ved behov måtte avlaste de andre innkjøperne. Det må påregnes å bli disponert til andre oppgaver innenfor seksjonens portefølje.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre alle innkjøp i Heimevernet som er under kr 100.000 og som ikke finnes i Forsvarets innkjøpsportal
 • Gi faglig veiledning i Heimevernet for innkjøpsplanleggere ved Heimevernets distrikter
 • Saksbehandling innenfor seksjonens virksomhetsområde
 • Delta på trening, øving og utdanning som del av Heimevernsstaben
 • Løse andre oppgaver på seksjonen innen regnskap i SAP

Kvalifikasjoner

For å være kvalifisert for stillingen må du ha:

 • Utdanning på universitets-/høyskolenivå (14-17 år), bachelor/tilsvarende innen økonomiske- administrative fag
 • God kjennskap til bruk av ERP-systemer innen minst ett av områdene innkjøp, regnskap, økonomi eller logistikk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse

I tillegg er det ønskelig med:

 • Gjennomført førstegangstjeneste (grunnleggende soldatutdanning)
 • Kjennskap til Statens regulativ for innkjøp

Vi ber om at alle relevante vitnemål og attester sendes inn sammen med din søknad. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse eller NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Må være strukturert og nøyaktig
 • Løsnings- og resultatorientert
 • Må kunne arbeide selvstendig
 • Positiv og omgjengelig
 • Må kunne jobbe effektivt og i et høyt tempo
 • Må ha interesse for økonomi og logistikk

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr spennende og kreative arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Muligheter for fysisk trening i arbeidstiden, det er gode trenings fasiliteter på Terningmoen
 • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse

Lønn etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent, stillingskode 1408, i lønnsspenn 59-62 (for tiden kr 575 400 – 604 900) avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Heimevernet er du viktig for Forsvarets mobiliseringsstyrke. Heimevernet består av 40.000 soldater som kan stille opp på kort varsel. Lokale styrker kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker og er et viktig bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunnet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

 • Sektor:Offentlig
 • Sted:Hamarvegen 110, 2406 Elverum
 • Bransje:Forsvar og militær, Økonomi og regnskap, Offentlig administrasjon
 • Stillingsfunksjon:Kontor og administrasjon / Kontorarbeid
 • Arbeidsspråk:Norsk

Nøkkelord

Forsvaret, Heimevernet, Innkjøp, Innkjøper, Saksbehandler

Spørsmål om stillingen

 • Kontaktperson:Vie, Jon
 • Stillingstittel:Oberstløytnant
 • Telefon:48 89 64 50
 • Kontaktperson:Solholt, Roald
 • Stillingstittel:HR-rådgiver Oslofjord heimevernsdistrikt 01
motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading