Ikke alle studenter har en deltidsjobb i en hemmelig tjeneste – det kan du snart ha!

 • Politi og sikkerhet, Offentlig administrasjon
 • 2 uker siden
 • Oslo

Job Information

 • icon
  No. of Openings 5 openings

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
Stillingstittel: Informasjonskoordinator
Frist: 30.01.2023
Ansettelsesform: Engasjement

Bli kjent med Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

PSTs førsteresponssenter søker studenter til å bistå i prosjektarbeid om igangsetting av den innledende behandlingen av all informasjon inn til PST. Vi søker nå flere strukturerte, lærevillige og motiverte medarbeidere til å ivareta datakvaliteten på de mest alvorlige truslene mot Norge.

Vi ser etter deg som ønsker å jobbe deltid i 20% stilling. Du vil jobbe på dagtid, ettermiddag eller kveld, tilpasset slik at du kan kombinere jobben med din studiehverdag.

Du vil få unik innsikt i PSTs arbeidsprosesser og hvordan vi bruker moderne datahåndteringsverktøy i vårt arbeid, i tillegg til mengdetrening i disse prosessene og verktøyene. Det forventes også at du bidrar med å utvikle arbeidsprosesser og rutiner innen fagområdene enheten har ansvaret for.

Arbeidsoppgaver

Som informasjonskoordinator hos oss vil du ha ansvaret for å omgjøre innkomne data og rapporteringer til informasjon. Oppgaven er helt avgjørende for at PST skal kunne løse sitt samfunnsoppdrag på en god og effektiv måte. Arbeidshverdagen preges av stort informasjonstilfang, og våre medarbeidere må ta gode beslutninger og med høy grad av presisjon.

Dine hovedoppgaver vil være å:

 • foreta en førstehåndsvurdering av innkommen informasjon
 • registrere, indeksere og tilgangsstyre informasjon
 • journalføre og kvalitetssikre informasjon
 • sikre god datakvalitet, samt forvalte og tilgjengeliggjøre informasjon i henhold til lovpålagte krav og definerte arbeidsprosesser

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme.

Hvem kan søke?

Studenter med gode akademiske resultater fra følgende studieløp kan søke:

 • 3.årsstudenter fra bachelor i politivitenskap
 • mastergradsstudenter innen samfunnsvitenskapelige fagområder
 • mastergradsstudenter innen rettsvitenskap
 • mastergradsstudenter innen teknologiske fagområder

Vi søker studenter som liker og har erfaring med å lese, forstå og strukturere store informasjonsmengder. De som har erfaring fra etterretningsarbeid eller arkiv-/dokumentasjonsoppgaver, vil ha en liten fordel. Aktuelle kandidater må være nysgjerrige på og ha interesse for teknologi. Du må ha generelt gode IT-kunnskaper. Det er en fordel, men ikke avgjørende, hvis du har jobbet med politiets IT-systemer eller elektronisk saksbehandling tidligere.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og gode engelskkunnskaper er et krav. Ytterligere språkkunnskaper teller positivt.

Personlige egenskaper

Som person evner du å arbeide målrettet, selvstendig, strukturert og nøyaktig. Du trives med rutinearbeid og har stor arbeidskapasitet. Hvis du i tillegg liker å ha det morsomt på jobb og bidrar på eget initiativ til å skape et godt arbeidsmiljø, er det garantert deg vi ser etter!

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Vi tror du skal lete lenge etter en mer givende, interessant og meningsfull deltidsjobb. Du vil få innsikt i og mulighet til å bidra i et av Norges viktigste samfunnsoppdrag ved siden av studiehverdagen din. I tillegg får du arbeidserfaring fra kjernen av PSTs samfunnsoppdrag.

Du vil bli del av et trygt og godt arbeidsmiljø preget av høy kompetanse, tverrfaglighet og engasjement. Vi kommer til å være opptatt av din læring, og du vil motta personlig oppfølging, opplæring og kursing fra første dag.

Hos oss vil du også få mulighet til å bli kjent med og bygge nettverk med noen av de dyktigste fagpersonene i Norge innen sikkerhets- og etterretningsfag.

Du vil tilbys en administrativ ansettelse i prosjekt med varighet på 1 år. Oppstart vil være 1. august 2023. Du vil ansettes som konsulent (SKO 1065), og vil avlønnes på timebasis. Det er seks måneders prøvetid for stillingen. Det er en god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess

Søknadsbrev, CV, og kopi av aktuelle vitnemål eller karakterutskrifter sendes elektronisk via Webcruiter. Vi vurderer kun kandidater som leverer vitnemål og/eller karakterutskrifter. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til en felles seleksjonsdag med testing av fagkunnskaper og personlige egenskaper- og skikkethet. Mer informasjon om dette vil bli gitt.

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss, Vi vil tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert.

Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Sektor: Offentlig
Antall stillinger: 5
Sted: Nydalen, 0421 Oslo
Bransje: Offentlig administrasjon, Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon: Politi, Saksbehandler, Kontor og administrasjon

Nøkkelord

Student, Deltidsjobb, PST, Saksbehandling, Informasjonskoordinator

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading