Høgskolelærer/Høgskolelektor innen militær idrett

 • Forsvar og militær, Forskning, utdanning og vitenskap
 • 3 uker siden
 • Innlandet

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Bli en del av fremtidens forsvar – Form morgendagens ledere i cyber- og IT gjennom idrett og fysisk trening!

Forsvarets høgskole søker etter en engasjert og inspirerende høgskolelektor/høgskolelærer til vår nyopprettede stilling innenfor militær Idrett og trening som vil bli en nøkkelspiller i vår pedagogiske satsning. I en verden hvor teknologi og cybersikkerhet blir stadig viktigere, står Cyberingeniørskolen ved frontlinjen for å utdanne de skarpeste hodene til å møte morgendagens utfordringer. En hver dyktig cyberingeniør skal være robust fysisk og mentalt. Fundamentet bygger vår høgskolelektor/høgskolelærer i militær idrett og trening.

Cyberingeniørskolen er en del av Forsvarets høgskole og utdanner cyberingeniører til hele Forsvaret. Utdanningsavdelingen er lokalisert på Jørstadmoen cirka 10 km nord for Lillehammer, og har cirka 30 ansatte. Som ansatt vil du være en sentral bidragsyter i et ingeniørstudie med mangfoldig innhold, utfordringer og muligheter for utvikling og vekst både faglig og personlig for så vel ansatte som kadetter.

Forsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole som tilbyr blant annet bachelor- og masterstudium i militære studier, og har ansvar for høyere utdanning i Forsvaret. Kjerneområdene for FHS er undervisning, forskning, utvikling og formidling. FHS er organisert i avdelingene Fagstaben, Driftsstaben, Institutt for forsvarsstudier, Stabsskolen, Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen, Språk- og etterretningsskolen og Befalsskolen. Det er totalt ca 1400 studenter ved Forsvarets høgskole, og cirka 130 nøye selekterte og motiverte kadetter er tilknyttet Cyberingeniørskolen.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta fagtjeneste militær idrett og trening ved Cyberingeniørskolen
 • Undervise, veilede, utvikle og formidle innenfor fagfeltet militær i drett og trening. Herunder planlegge, koordinere og gjennomføre undervisning, samt individuell veiledning og tilrettelegging
 • Gjennomføre Forskning og utvikling innen fagområdet
 • Påse at fagområdet integreres i lederskap og felttjeneste
 • Sikre at kadettenes totalbelastning i tjenesten ivaretas, og påse at en nødvendig koordinering mellom faget militær idrett og trening og annen fysisk krevende tjeneste ivaretas

Kvalifikasjoner

 • Relevant bachelorgrad innen fysioterapi, idrettsfag, fysisk aktivitet og ernæring, bevegelsesvitenskap, eller liknende
 • Autorisasjon som fysioterapeut
 • Gode muntlige og skriftlige språkferdigheter i norsk og engelsk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Relevant mastergrad eller phd
 • Undervisningserfaring fra høyere utdanning
 • Annen relevant jobberfaring
 • Erfaring med forskning og utviklingsarbeid
 • Kurs i høyskolepedagogikk
 • God kjennskap til Forsvaret

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, ryddig og systematisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God formidlingsevne
 • Høy personlig integritet

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Studenter som møter opp, er aktive og engasjerte, og som bidrar til et godt skole- og klassemiljø
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden per uke når arbeidet tillater det
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som høgskolelærer (kode 1007), lønnstrinn 70 – 76, for tiden kr. 692 400- 777 900 eller høgskolelektor (kode 1008), lønnstrinn 72- 78, for tiden kr. 720 100- 821 100, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

 • Den enkelte søker vil bli vurdert opp mot avdelingens behov for mangfold, fag og teamkompetanse
 • Ansettelsesprosessen skjer i henhold til de bestemmelser som følger av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Skriftlige arbeider som ønskes vurdert skal legges ved søknaden med en liste over arbeidene
 • Søkere som ikke har kurs i høyskolepedagogikk må gjennomføre dette så snart som mulig etter tiltredelse

Om arbeidsgiveren

Forsvarets høgskole er én høgskole som består av sju utdanningsavdelinger og ett forskningsinstitutt. Hovedoppgaven for høgskolen er å utdanne alt befal og alle offiserer i Forsvaret. Som ansatt ved Forsvarets høgskole blir du en del av Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

 • Sektor:Offentlig
 • Sted:2625 Fåberg
 • Bransje:Forskning, utdanning og vitenskap, Forsvar og militær
 • Stillingsfunksjon:Undervisning og pedagogikk / Lærer/Lektor
 • Arbeidsspråk:Norsk

Nøkkelord

Undervisning, Forskning

Spørsmål om stillingen

 • Kontaktperson:Dag Einar Kjønø
 • Stillingstittel:Nestkommanderende/Stabssjef Cyberingeniørskolen
 • Telefon:48 99 49 74
 • Kontaktperson:Daniel Skundberg Fidje
 • Stillingstittel:Seksjonssjef
 • Telefon:92 69 94 34
motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading