HMSK rådgiver

 • Maritim og offshore, Offentlig administrasjon
 • 1 uke siden
 • Vestland

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Forsvaret
Stillingstittel: HMSK rådgiver
Frist: 03.06.2024
Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Karl-Erik Aalen
Stillingstittel: Nestkommanderende Sjøforsvarets baser
Telefon: 97 69 74 97

Bli kjent med Forsvaret

Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern Orlogsstasjon (HOS) er Nordens største marinebase med vernepliktige, militært og sivilt ansatte. Sjøforsvarets baser drifter Haakonsvern og Ramsund Orlogsstasjoner og understøtter Marinens og Kystvaktens fartøyer. Sjøforsvarets baser har også ansvar for forebyggende sikkerhetstjeneste for hele Sjøforsvaret.

Arbeidsoppgaver

 • Være faglig rådgiver og behandle saker innenfor sikkerhets- og kvalitetsarbeidet (HMSK) i Sjøforsvarets baser.
 • Planlegge, lede og kontrollere gjennomføringen av HMSK arbeidet i Sjøforsvarets baser.
 • Ivareta administrasjon av Sjøforsvarets baser sitt AMU og følge opp arbeidet iht internkontrollforskriften og andre relevante regelverk og standarder innen HMSK.
 • Følge opp sikkerhetsstyringsarbeidet for avdelingens fartøysdrift.
 • Utarbeide og revidere regelverk, samt ivareta samsvarsvurdering og internkontroll innenfor fagområdet.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen relevante fagområder som HMS, kvalitet, sikkerhetsstyring, risikoanalyse, ledelse eller annet. Minimum 6 års relevant arbeidserfaring innen fagområdet kan etter vurdering kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring fra HMS-arbeid.
 • Du må beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse. For informasjon om sikkerhetsklarering; se veiledning på hjemmesidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Det er i tillegg ønskelig med:

 • Erfaring fra maritim sektor.
 • Kjennskap til skipssikkerhetsloven med forskrifter.
 • Kjennskap til sikkerhetsstyringssystem for skip (ISM-koden).

Personlige egenskaper

 • Du har gjennomføringsevne
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du arbeidersystematisk og strukturert

Vi tilbyr

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med spennende oppgaver og utfordringer i et godt og positivt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden pr. uke, når arbeidet tillater det.På Haakonsvern har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med blant annet svømmehall og styrkerom. Basen har også egen barnehage med opptak hele året.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner istillingskode 1434 rådgiver ltr. 64-73 som pt. er 624 500-732 300 brutto i året. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statenspensjonskasse.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.
Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.
I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.
I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor: Offentlig
Sted: 5173 Loddefjord
Bransje: Maritim og offshore, Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon: HMS
Arbeidsspråk: Norsk

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading