Fullstack-utvikler med hovedtyngde innen .NET

 • IT - programvare, Medie -og innholdsproduksjon
 • 1 uke siden
 • Oslo

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: NRK
Stillingstittel: Fullstack-utvikler med hovedtyngde innen .NET
Frist: 29.05.2024
Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Taria Mølmann
Stillingstittel: None

Bli kjent med NRK – Norsk Rikskringkasting AS

NRK ser nå etter en erfaren fullstack-utvikler med hovedtyngde innen .NET-utvikling til spennende oppgaver i tilgjengelighetsteamet/filopplastingsteamet.

Hvem vi er

Tilgjengelighetsteamet er et nyetablert team som setter preg på hvordan NRKs logistikk og flyter for tilgjengelighet skal se ut i fremtiden. Skal vi sikre at vårt innhold og våre tjenester kan brukes av alle, uavhengig av syn, hørsel og kognitive ferdigheter, må vi også inkludere tilgjengelighet og universell utforming fra start i prosjekter, produksjon og produkter. Akkurat nå jobber teamet med å fornye flyten for undertekster i NRK. Det innebærer at nye tjenester og jobber implementeres for å optimalisere arkitektur, redaksjonelle tilgjengelighetsverktøy og arbeidsflyt.

Filopplastingsteamet utvikler en tjeneste som gjør det mulig å distribuere innhold (video, lyd, tekst) til avspilling og gjør på den måten innholdet tilgjengelig for publikum.Teamet leverer mediefiler til NRK TV, NRK Radio (lyd) og NRK.no (klipp).

Hvem vi ser etter

Vi ser etter deg som har minimum 2-3 års erfaring som fullstack-utvikler, med hovedtyngden innen .NET. Du er faglig sterk og ser helheten i teknologiporteføljen, samt evner å sette deg inn i komplekse forretningsdomener. Videre drives du av å stadig kunne forbedre deg, og brenner for å skape gode brukervennlige løsninger. Du er også nysgjerrig og løsningsorientert, og trives med å jobbe både selvstendig og tett sammen med andre utviklere, designere og systemeksperter.

For å lykkes hos oss har du minimum bachelor innen informatikk, IT eller lignende fag, samt erfaring fraintegrasjonsutvikling. Du har også gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig ogmuntlig.

For oss er det viktigst at du har erfaring med C# og/eller F#, samt kjennskap til Typescript med ett eller flere frontend-rammeverk som React og/eller Svelte. Erfaring frasystemarkitektarbeid og interesse for DevOps er et pluss, men ikke et krav.

Et utvalg av teknologiene vi bruker i tillegg til det som er nevnt over:

 • Kubernetes på internt cluster for å kjøre applikasjonene våre
 • Azure som skyplattform
 • Bygg & deploy-verktøy som GitHub Actions og Terraform
 • Dokumentdatabase som MongoDB
 • GraphQL, REST og Webhooks for å hente ut informasjon fra API-er
 • Akka.NET for å designe skalerbare, resiliente systemer
 • RabbitMQ for å støtte meldingsbasert infrastruktur

Hva du vil gjøre hos oss

Teamet er kryssfunksjonelt og autonomt, og du vil:

 • Jobbe med nyutvikling, produksjonssetting og forvaltning av applikasjoner og tjenester i et utviklingsmiljø med mange erfarne utviklere som støtter hverandre og drar i samme retning når en beslutning er tatt.
 • Ha ansvar for både kode og miljø, overvåking og alarmering for tjenestene.
 • Samarbeide tett med interessenter, med det felles mål å gjøre NRKs løsninger bedre.
 • Jobbe sammen på tvers av fagområder for å avklare, avgrense og utvikle ny funksjonalitet.
 • Bidra til diskusjon og forbedringer av teamets løsninger og arbeidsform, f.eks. innen applikasjonsdesign, teknologivalg eller testregime.
 • Oppdatere deg innenfor fagfeltet og bidra i fagdiskusjoner på tvers i NRK.

Hva vi tilbyr

Kontinuerlig kompetanseutvikling

Det skal være lett å være ny i NRK. Vi er mange som vil hjelpe deg i gang. Alle får en fadder, samt opplæring og mulighet til å hospitere i andre team. Vi setter av tid og ressurser til faglig fordypning og utvikling, slik at du selv skal få mulighet til å tilegne deg kompetanse som du mener er nyttig for jobben og karrieren din.

Hvis du vil, er det store muligheter for å representere NRK gjennom talks på konferanser eller å skrive artikler for NRKbeta. Du vil oppleve at NRK er et av de teknologiske miljøene i Norge som ligger lengst fremme når det gjelder digital produkt- og tjenesteutvikling.

Du kan også søke midler til etter- og videreutdanning.

Fleksibel og trygg arbeidshverdag

Vi er i ulike livsfaser og har ulike interesser og behov. Arbeidslivet hos NRK skal være mye mer enn bare jobben, altså har vi en rekke ulike velferdsgoder, aktivitetstilbud og sosialiseringsarenaer avhengig av hvor du jobber i landet. Som eksempler kan nevnes kunstforeningen, og et aktivt bedriftsidrettslag med over 20 interessegrupper.

Hverdagslogistikken kan være heftig, og vi tilstreber å gi alle den fleksibiliteten de trenger. På Marienlyst har vi et eget godt utstyrt og populært treningsrom. Ellers har vi gode rabattavtaler med treningsstudioer i hele landet. Som ansatt i NRK vil du være dekket av både gruppelivsforsikring og fritidsulykkeforsikring, og vi tilbyr en av landets beste pensjonsordninger. Vi har egen bedriftshelsetjeneste på Marienlyst og lokale avtaler i hele landet. NRK tilbyr svært gode permisjons- og sykelønnsordninger hvis man får behov for det.

Samfunnsoppdraget

NRK er hele Norges allmennkringkaster. Vi sørger for at alle som bor i landet får tilgang på god og sann informasjon. I tillegg skal vi samle og engasjere. Innholdet og tjenestene våre skal føre oss tettere sammen. Slik kan vi lære av hverandre og om hverandre, og utvikle oss, som mennesker og nasjon.

Hos NRK skal alle finne noe som appellerer. Noe som underholder, noe som utfordrer, som inspirerer og gjør oss litt klokere. Men alle må ikke like alt vi lager. NRK skal også favne det smale og sære; løfte stemmer som ikke alltid blir hørt.

Oppdraget er komplekst, omfattende og utfordrende. Oppgavene og løsningene er mange og ulike. Vi har ikke alltid en fasit. Men må være kreative og jobbe sammen om utfordringene. Det gjør jobben vår spennende.

En ting er likevel helt sikkert. Skal vi lykkes med oppdraget vårt, må vi som jobber hos NRK speile menneskene som bor i samfunnet vårt. Menneskene som vi er på jobb for. Slik og bare slik, kan vi forstå de mange og forskjellige behovene som finnes – og dekke dem. Altså ønsker vi oss medarbeidere med ulik bakgrunn, erfaring og forutsetninger.

Merk: For denne stillingen kan det være vi gjennomfører bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som kommer frem av CV og annen dokumentasjon. Bakgrunnssjekken blir gjennomført av et eksternt firma, etter samtykke fra søkeren. Aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Om arbeidsgiveren

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge.  Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.
Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?
NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Nettverk: LinkedIn
Sektor: Offentlig
Sted: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, 0340 Oslo
Bransje: IT – programvare, Medie- og innholdsproduksjon
Stillingsfunksjon: IT utvikling / Full stack utvikler, IT utvikling / Utvikler (generell), IT utvikling / Front-end
Arbeidsspråk: Norsk

Nøkkelord

.NET, C#, Fullstack-utvikler, Tilgjengelighet, Software developer

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading