Førsteamanuensis/professor i kommunikasjonsteknologi

 • Forsvar og militær, Forskning, utdanning og vitenskap
 • 3 uker siden
 • Innlandet

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Vil du undervise i og videreutvikle kommunikasjonsteknologi i Forsvaret ?

Forsvarets høgskole søker en ny medarbeider med teknologisk rettet førstekompetanse for forskning og undervisning innen militær anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Som medarbeider hos oss vil du bidra til at Forsvaret får tilført kritisk viktig kompetanse til å utnytte nåværende og fremtidige IKT-løsninger i fred, krise og krig.

Cyberingeniørskolen (CISK) er en underavdeling av Forsvarets høgskole med særlig ansvar for utdanning av militære ingeniører for drift, utvikling og forsvar av Forsvarets digitale infrastruktur. Skolen utdannermorgendagens ledere. En kombinasjon av lederutdanning og fagutdanning skaper gode offiserer ogspesialister med høy kompetanse. Skolen utdanner ingeniører innen data- og kommunikasjonssystemerkombinert med militær lederutdanning. CISK forsker på militære IKT-systemer, cybersikkerhet ogcybermakt. Forskning og utvikling innenfor feltet forbedrer evnen til å utnytte cyberdomenet i fred, kriseog krig.

Forsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole som tilbyr blant annet bachelor- og masterstudium i militære studier, og har ansvar for høyere utdanning i Forsvaret. Kjerneområdene for FHS er undervisning, forskning, utvikling og formidling. FHS er organisert i avdelingene Fagstaben, Driftsstaben, Institutt for forsvarsstudier, Stabsskolen, Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen, Språk- og etterretningsskolen og Befalsskolen. Det er totalt ca 1400 studenter ved Forsvarets høgskole, og cirka 130 nøye selekterte og motiverte kadetter er tilknyttet Cyberingeniørskolen.

Arbeidsoppgaver

 • Undervise, veilede, drive forskning og utvikling og formidle innen fagområdet kommunikasjonsteknologi i Forsvaret
 • Bidra til utvikling, planlegging, gjennomføring og evaluering av seksjonens leveranser innen fagområdet
 • Bidra inn i skolens øvelsesaktivitet
 • Bidra i utviklingen av emner og utdanningsprogrammer, tester og læremidler

Kvalifikasjoner

 • Relevant PhD eller førstelektorkompetanse innen IKT-fag
 • Forskningserfaring
 • Gode muntlige og skriftlige språkferdigheter i engelsk, fortrinnsvis også norsk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra teknologisk rettet forskning eller utvikling knyttet til kommunikasjonsteknologi for militær bruk
 • Undervisningserfaring og arbeidserfaring fra Forsvaret
 • Pedagogisk basiskompetanse for faglig tilsatte ved universitet og høgskoler (kurs i høyskolepedagogikk)

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, ryddig og systematisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God formidlingsevne
 • Høy personlig integritet

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Studenter som møter opp, er aktive og engasjerte, og som bidrar til et godt skole- og klassemiljø
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden per uke når arbeidet tillater det
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førsteamanuensis (1011) innenfor spennet 74- 82, for tiden kr. 745 000- 919 200
  brutto per år, eller professor (1013) innenfor spennet 82 – 86, for tiden kr. 919 200- 1 025 200 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse

Andre opplysninger

 • Den enkelte søker vil bli vurdert opp mot avdelingens behov for mangfold, fag og teamkompetanse. Prøveforelesning må påregnes
 • Ansettelsesprosessen skjer i henhold til de bestemmelser som følger av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Skriftlige arbeider som ønskes vurdert skal legges ved søknaden med en liste over arbeidene
 • Søkere som ikke har kurs i høyskolepedagogikk må gjennomføre dette så snart som mulig etter tiltredelse

Om arbeidsgiveren

Forsvarets høgskole er én høgskole som består av sju utdanningsavdelinger og ett forskningsinstitutt. Hovedoppgaven for høgskolen er å utdanne alt befal og alle offiserer i Forsvaret. Som ansatt ved Forsvarets høgskole blir du en del av Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

 • Sektor:Offentlig
 • Sted:Jørstadmovegen 600, 2625 Fåberg
 • Bransje:Forskning, utdanning og vitenskap, Forsvar og militær
 • Stillingsfunksjon:Undervisning og pedagogikk / Professor/Førsteamanuensis
 • Arbeidsspråk:Norsk

Nøkkelord

Kommunikasjonsteknologi, Datavitenskap

Spørsmål om stillingen

 • Kontaktperson:Oddbjørn Pedersen
 • Stillingstittel:Seksjonssjef cybermilitære fag
 • Telefon:90 75 90 09
 • Kontaktperson:Dag Einar Kjønø
 • Stillingstittel:Nestkommanderende/Stabssjef Cyberingeniørskolen
 • Telefon:48 99 49 74
motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading