Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor

 • Forsvar og militær, Forskning, utdanning og vitenskap
 • 3 uker siden
 • Vestland

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Unik mulighet til å gjøre en forskjell som lærer innen datateknologi

Vi søker en motivert og engasjert medarbeider med høy kompetanse innen datateknologi, informatikk eller tilsvarende, på masternivå eller høyere.

Som medarbeider ved Forsvarets høgskole, avdeling Sjøkrigsskolen i seksjonen for sjømilitær teknologi, vil du bidra til å utdanne og forme fremtidens militære ledere, spesifikt innen ingeniørfag for marineingeniører.

Sjøkrigsskolen utdanner personell til Marinen og Kystvakten. Utdanningen er en kombinasjon av leder- og fagutdanning. Den skal gi offiserer med god teknologiforståelse.

Sjøkrigsskolens forskningsaktiviteter er rettet mot det sjømilitære domenet. Det inkluderer sjømakt, sikkerhetspolitikk, maritime operasjoner og lederskap, sjømilitær teknologi og militær logistikk.

Forsvarets høgskole er en akkreditert høgskole som tilbyr bachelor- og masterstudium i flere programmer. Den har ansvar for høyere utdanning i Forsvaret. Kjerneområdene for Forsvarets høgskole er undervisning, forskning, utvikling og formidling. Forsvarets høgskole er organisert i avdelingene Institutt for forsvarsstudier, Stabsskolen, Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Språk- og etterretningsskolen, Cyberingeniørskolen, Befalsskolen, Fagstaben og Driftsstaben.

Arbeidsoppgaver

 • Undervise,veilede, drive forskning og utvikling samt formidling innenfor avdelingens og seksjonens fagfelt, med vekt på datatekniske emner som: digitalteknikk, mikroprosessor, mikrokontroller, signalbehandling, transmisjonsteknikk, høynivå-/ objektorientert programmering, databaser, IKT-sikkerhet, operativsystemer, nettverk, protokoller, kritiske beslutningsstøttesystemer
 • Engasjere foredragsholdere, timelærere og sensorer etter undervisningsbehov
 • Koordinering og veiledning av bacheloroppgave
 • Delta i helhetlig oppfølging av kadetter og elever
 • Delta i planlegging og oppfølging av øvings-og praksisarenaer
 • Videreutvikling av emner og studieprogram

Kvalifikasjoner

 • Relevant masterutdanning. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT som tilsvarende norsk
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, sertifisert nivå B2
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/ NATO SECRET før tiltredelse

Det er ønskelig med:

 • PhD eller tilsvarende i relevant fagfelt. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT som tilsvarende norsk
 • Forskningserfaring, eller erfaring fra industri
 • Undervisningserfaring fra høyere utdanning
 • Erfaring med C++ / Python
 • Erfaring med Windows og Linux operativsystemer
 • Fersk kompetanse innen kunstig intelligens/ maskinlæring
 • Erfaring med bruk av digitale hjelpemidler og studentaktive læringsformer
 • Erfaring med laboratorie- eller eksperimentelt arbeid
 • Erfaring fra arbeid med kvalitetssystemer for høgskole/universitet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • God kjennskap til Forsvaret

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Selvstendig, ryddig og systematisk
 • Pålitelig
 • Evner å formidle fagstoff til et bredt publikum
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Høy personlig integritet

Andre opplysninger:

 • Vi oppfordrer kvinner til å søke
 • Den enkelte søker vil bli vurdert opp mot avdelingens behov for mangfold, fag- og teamkompetanse
 • Søkere som ikke har dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse, skal gjennomføre kurs i universitets- og høgskolepedagogikk så snart som mulig etter tiltredelse
 • Du må regne med å gjennomføre prøveforelesning
 • Ansettelsesprosessen skjer i henhold til de bestemmelser som følger av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Søknad om opprykk til høgskolelektor dosent eller professor kan gjøres etter ansettelse
 • Den ansatte må ha helseprofil som ikke hindrer beredskapsoppgaver og beordring
 • Skriftlige arbeider som ønskes vurdert, skal legges ved søknaden med en liste over arbeidene
 • Spesifiser gjerne i din søknad hvilke av emnene du mener du kan bidra til å undervise
 • Søknadene blir vurdert av sakkyndig komite. Om du ikke tilfredsstiller sentrale krav for stillingen, kan søknaden avslås før sakkyndig komite har vurdert egnethet

Vi tilbyr

 • Fleksitidsordning
 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden per uke, når arbeidet tillater det
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som 1008 Høgskolelektor, lønnstrinn 68 – 76, per tiden kr. 667 700 – 777 900, 1198 Førstelektor eller 1011 Førsteamanuensis, lønstrinn 70 – 78, per tiden. kr. 692 400 – 821 100, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

Sjøkrigsskolen utdanner morgendagens ledere. En kombinasjon av lederutdanning og fagutdanning skaper gode offiserer med høy kompetanse.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

 • Sektor:Offentlig
 • Sted:Sjøkrigsskoleveien 32, 5165 Laksevåg
 • Bransje:Forskning, utdanning og vitenskap, Forsvar og militær
 • Stillingsfunksjon:Undervisning og pedagogikk / Professor/Førsteamanuensis, Undervisning og pedagogikk / Lærer/Lektor
 • Arbeidsspråk:Norsk

Nøkkelord

Undervisning, Veiledning, Forskning

Spørsmål om stillingen

 • Kontaktperson:Gisle Strand
 • Stillingstittel:Stedfortredende Seksjonssjef
 • Telefon:55 51 86 89
motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading