Fleet Engineer F-35

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Forsvaret
Stillingstittel: Fleet Engineer F-35 OR6
Frist: 23.06.2024
Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Singstad, Aina Therese Thoresen
Stillingstittel: Major

Bli kjent med Forsvaret

Ønsker du å jobbe med Forsvarets kanskje viktigste kampsystem F-35, og ha Luftforsvarets største base som arbeidsplass?

132 LV er en avdeling i vekst og utvikling, og Ørland Flystasjon huser en av Forsvarets viktigste strategiske verktøy, F-35. Fleet Engineer inngår i Logistic Operations Center (LOC) F-35 som har overordnet ansvar for drifts- og vedlikeholdsplanlegging av våpensystemet F-35 i 132 LV. Som Fleet Engineer vil du være med å drifte og utvikle F-35 systemet og samarbeide tett med resten av LOC, samt øvrige F-35 avdelinger.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen vil ha hovedvekt på CAMO oppgaver innenfor Airworthiness iht NOR-MIL-CAME F-35. Dette innebærer ansvar for hendelses oppfølging, Compliance Audit, Airworthiness Review, Action Request behandling og opplæring av personellet for «Pre-flight inspection» og «Ready for flight statement».

I tillegg skal man bidra og støtte på følgende oppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av deployeringer (nasjonalt og internasjonalt)
 • Administrativ drift av LOC
 • Bistå sjef LOC med utvikling, implementering og drift av LOC F-35 konsept

Kvalifikasjoner

 • Norsk statsborgerskap
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse
 • Militært utdanningsnivå GBU – Grunnleggende befalsutdanning
 • Bestå fysisk test karakter 4 på styrke og utholdenhet. Du kan lese mer om fysiske tester på forsvaret.no
 • Må ha 5 års erfaring innen kontinuerlig luftdyktighetsarbeid (flyteknisk tjeneste)

For militær tilsetting i Forsvaret kreves det også godkjent og medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet.

For tilsetting som OR6 (Oversersjant) kreves det normalt 10 års tjenesteerfaring som befal. Relevant sivil erfaring kan godskrives ved retilsetting.

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig
 • Helhetsoversikt og kunne jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Må kunne trives i et til tider hektisk miljø

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som oversersjant (OR6), Lønnstrinn 66-69, for tiden kr. 646 000 – 679 700 pr år.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.10.2024 eller etter avtale). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

132 luftving er lokalisert på Ørland flystasjon, en stasjon med stor aktivitet både nasjonalt og internasjonalt. Luftvingen består av mange avdelinger, og har både F-35 kampfly, NASAMS luftvernsystem, baseforsvar og vedlikehold- og støttekapasiteter. 132 luftving er også vertsavdeling for NATOs overvåkningsfly AWACS, redningshelikoptertjenestens SAR Queen og flere andre enheter. Ørland flystasjon er en anerkjent trenings- og øvingsbase for allierte styrker, og er under stadig utvikling.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor: Offentlig
Sted: Uthaugsveien, 7130 Brekstad
Bransje: Forsvar og militær
Stillingsfunksjon: Annet
Arbeidsspråk: Norsk

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading