Fast stilling som senioringeniør / sjefingeniør / seniorrådgiver

 • 2 uker siden
 • Oslo, Trøndelag

Jobb informasjon

 • icon
  Antall stillinger 1 stilling(er)

Jobb beskrivelse

Arbeidsgiver: Miljødirektoratet
Stillingstittel: Vil du jobbe med marine miljøutfordringer og regulering av petroleumsvirksomheten?
Frist: 04.12.2022
Ansettelsesform: Fast
Om stillingen
Petroleumsindustrien står foran store utfordringer, og det er viktig å forbedre og målrette miljøreguleringen av en bransje i endring. Det ventes at flere felt skal avsluttes de kommende årene, samtidig som nye funn vedtas bygget ut. Begge deler krever tett oppfølging fra oss som miljømyndighet. Nye havbaserte næringer er også under utvikling, og må utredes og reguleres på en god måte hvor vi ser miljøutfordringene på tvers av sektorene. Seksjon for petroleumsvirksomhet (https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/hav–og-industriavdelingen/petroleumsvirksomhet/) ser nå etter en kunnskapsrik og løsningsorientert medarbeider til en fast stilling.  Den som ansettes vil også kunne bidra på andre ansvarsområder i hav- og industriavdelingen (https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/hav–og-industriavdelingen/), avhengig av kompetanse og erfaring.Seksjonen behandler søknader om tillatelse til boring og produksjon av petroleumsressurser. I samarbeid med kolleger vil du stille krav (https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/petroleum/regulering-petroleum/) til utslipp til sjø og luft, krav til beredskap mot akutt forurensning og krav til miljøovervåking, både i tillatelser og i forskrifter. Vi jobber med digitalisering av prosesser i seksjonen. Andre viktige oppgaver er vurderinger av konsekvensutredninger for ulike faser av olje- og gassvirksomhet. Seksjonen behandler søknader om lagring av CO2 til havs (CCS), og har ansvaret for eventuell fremtidig regulering av forurensning fra mineralutvinning til havs.

Sammen med flere i avdelingen er vi tungt inne i arbeidet med det faglige grunnlaget for forvaltningsplanene for havområdene våre.

Vi samarbeider tett med andre myndigheter og bransjeorganisasjoner (Petroleumstilsynet (http://www.ptil.no/), Kystverket (http://www.kystverket.no/), Oljedirektoratet (http://www.npd.no/), Offshore Norge (https://offshorenorge.no/)), og deltar på tilsyn med operatørene både på land og offshore.

Seksjonen har 17 dyktige og engasjerte medarbeidere med bakgrunn som biologer, kjemikere og ingeniører. Vi er fordelt på Brattøra i Trondheim og Helsfyr i Oslo, og arbeidssted for stillingen er enten Trondheim eller Oslo.

Stillingens hovedansvarsområder

 • behandle søknader fra petroleumsindustrien
 • gi innspill til konsekvensutredninger ved nye utbygginger, avslutning av aktiviteter mm.
 • bidra i seksjonens arbeid med f.eks. miljøteknologi, kunnskap om og regulering av utslipp til luft, utslipp til sjø, kjemikalier, akutt forurensning og beredskap, miljøovervåking,
 • videreutvikle HMS-forskriftene

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • du har relevant naturvitenskaplig utdanning på masternivå, gjerne innen miljøteknologi
 • du er god til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk
 • du har god rolleforståelse
 • du har minimum 2 års relevant erfaring fra miljørettet arbeid i industrien og/eller offentlig forvaltning/myndighetsutøvelse
 • du har gjerne erfaring med koordineringsansvar for større oppgaver/oppdrag
 • du har gjerne digital kompetanse og erfaring med arbeid med databaser og kartsystemer

Egenskaper

 • du er god til å vurdere helhet og se sammenhenger
 • du jobber effektivt og leverer rett kvalitet til rett tid
 • du er tydelig og profesjonell i dialog med eksterne
 • du samarbeider godt med andre, men har også evnen til å arbeide selvstendig
 • du er positiv og løsningsorientert
 • du har omstillingsevne og kan tilpasse deg nye arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

 • fast stilling som senioringeniør / sjefingeniør / seniorrådgiver med lønn fra kr. 553 500 (ltr. 60) til kr 765 600 (ltr. 77) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes noe høyere.
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • unik innsikt i norsk hav- og petroleumsforvaltning
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse (http://www.spk.no)

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Ann Mari Vik Green som kan nås på telefon 92 24 74 57 eller på e-post ann.mari.vik.green@miljodir.no.

Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Grethe Solberg Mossige på telefon 41 64 88 73 eller e-post grethe.solberg.mossige@miljodir.no.

Send inn søknaden og relevante vitnemål og attester gjennom Jobbnorge.no. Skriv søknaden på norsk og last opp vitnemålene dine gjennom Vitnemålsportalen.

Stillingens referansenummer: 82-2022 HPV

Søknadsfrist: 4. desember 2022

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til personvernerklæringen (http://www.miljodirektoratet.no/no/Om-Miljodirektoratet/Personvern-pa-miljodirektoratetno/) vår.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere med redusert funksjonsevne, hull i CV og innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene i Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Dette danner grunnlaget for en anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om arbeidsgiveren

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 56 steder i landet.

Sektor: Offentlig
Sted: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Flere arbeidssteder: 0661 Oslo
Bransje: Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon: Geologi/Fysikk/Kjemi, Saksbehandler, Biolog
motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading