Er du vår nye seksjonssjef for mobil kommunikasjonsinfrastruktur?

 • Offentlig administrasjon
 • 3 uker siden
 • Viken

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: Forsvaret
Stillingstittel: Seksjonssjef MKI
Frist: 25.04.2024
Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Myhren, Patrick Lund
Stillingstittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 91 78 05 56
Kontaktperson: Risøy, Bård
Stillingstittel: Underdirektør
Telefon: 99 09 64 31
Bli kjent med Forsvaret
Cyberforsvaret er Forsvarets fremste ressurs i utviklingen mot et nettverksbasert forsvar. Cyberforsvarets
CIS-regiment (CCR) skal planlegge og gjennomføre CIS-støtteoperasjoner. Levere en helhetligtjenesteleveranseansvar innen kommunikasjonstjenester, samle fagressurser og sikre evne til å følgeteknologiutviklingen.For ytterligere informasjon om Cyberforsvaret (CYFOR) og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no

Ved Nettverksavdelingen i CCR er det ledig fast stilling som Seksjonssjef mobilkommunikasjonsinfrastruktur (MKI). Arbeidssted er Hønefoss.

Nettverksavdelingen (NVA) er en underavdeling i CCR.NVA har personell på flere lokasjoner, hvor Kolsås, Reitan og Eggemoen er lokasjon for de fleste ansatte.Avdelingen skal på vegne av Forsvaret ha evne til å levere robust, sikker kommunikasjon over satellitt, fiberog radiolinje. Dette innebærer daglig drift og vedlikehold av Forsvarets infrastruktur og CIS-systemer for åsikre at CIS-tjenester er tilgjengelig i alle faser.

Arbeidsoppgaver

 • Administrere ressurser, koordinere all aktivitet innen teknisk vedlikehold av systemene innenfor
  seksjonens ansvarsområde. Herunder ligger lokal drift av Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur ogForsvarets sikre plattformer, kryptosystemer og IKT moduler.
 • Ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunikasjons- og tekniske systemer, samt kryptosystemer ogmobile IKT moduler
 • Støtte i prosjekter som omfatter EBA og tekniske systemer
 • Utøve rollen som linjeleder herunder oppfølging av ansatte, ivaretakelse av arbeidsmiljø og HMSregelverk.
 • Kontroll med utøvelsen av tjenesten ved egen seksjon.
 • Tjenestehåndtering (SMC)-hendelse som sikrer at hendelsen håndteres i livssyklusen og gjenopprettetilgjengeligheten til IKT-tjenester for brukerne så raskt som mulig.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller tilsvarende utdanningsnivå fra universitet/høyskole innenfor relevant fagområde. Eksempler på relevant fagområde er administrasjon, ledelse, digitalisering, nettverk, digital infrastruktur og cybersikkerhet, offiser med utdanning fra Forsvarets høgskole.
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant tjenesteerfaring, kan etter vurdering kompensere formanglende formell utdanning
 • Må ha minimum 3 års ledererfaring
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig og Cosmic Top Secret før tiltredelse
 • Må bestå kryptokvalifiseringsgrad 1 innen 6 måneder etter tiltredelse
 • Førerkort klasse B
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra tjeneste i internasjonale oppdrag
 • God kjennskap til Forsvaret og forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur
 • Sertifisering fra Cisco og erfaring fra nettverksdrift
 • 1 års arbeidserfaring/tjenesteerfaring innen teknisk tjeneste

Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Avsluttede høyere utdanning gjennomført utenfor Norge,må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT. Godkjenning må dokumenteres. Bevis på førerkort klasse B må legges som vedlegg til søknad.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • God vurderingsevne og løsningsorientert
 • Evne til helhetsoversikt
 • Resultat- og serviceorientert

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden

Lønn etter Statens lønnsregulativ som seksjonssjef kode 1211, lønnstrinn 70-80, kr 692 400 – 870 900brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% lovbestemt pensjonsinnskudd til Statenspensjonskasse

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.
Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.
I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.
I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor: Offentlig
Sted: 3514 Hønefoss
Bransje: IT
Stillingsfunksjon: Ledelse, IT utvikling / IT-sikkerhet, IT utvikling / Utvikler (generell)
Arbeidsspråk: Norsk

Nøkkelord

mobil kommunikasjonsinfrastruktur, seksjonssjef, telekommunikasjon, ledelse

motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading