Er du vår nye seksjonsleder i Statens naturoppsyn?

Stillingen

 • icon
  Antall stillinger 1 Stilling(er)

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsgiver: 9. Statens Naturoppsyn (SNO)
Stillingstittel: Seksjonsleder naturtilstand fauna
Frist: 08.10.2023
Ansettelsesform: Fast
Bli kjent med MILJØDIREKTORATET

Seksjonsleder naturtilstand fauna

Om stillingen

Vi søker en tydelig og utviklingsorientert leder som brenner for å arbeide med og i norsk natur!

Statens naturoppsyn (SNO) er en avdeling i Miljødirektoratet og er direktoratets operative feltorgan. Vi fører tilsyn med at bestemmelsene i miljølovgivningen blir overholdt gjennom kontroll, informasjon og veiledning, og arbeider med registrering, dokumentasjon, skjøtsel og tilrettelegging i naturen. Avdelingen har cirka 100 ansatte fordelt over hele landet, og har i tillegg en sentral stab og ledergruppe som er lokalisert i Trondheim.

Vi søker en samarbeids- og utviklingsorientert leder som blir motivert av SNO sine arbeidsoppgaver. Lederstillingen er for seksjon naturtilstand fauna. Seksjonens hovedansvarsområder er overvåkings- og bevaringsarbeid på truede arter som villrein, fjellrev og rovfugl, bekjempelse av fremmede arter som mink og mårhund og å forebygge og avdekke faunakriminalitet.

Alle i SNO jobber multifunksjonelt og bidrar i kontroll- og oppsynsoppgaver på tvers av SNO sine ansvarsområder. Seksjonen har i underkant av 15 medarbeidere. Det geografiske arbeidsområdet for denne stillingen er hele landet. Kontorsted er på Brattøra i Trondheim. Du rapporterer til avdelingsdirektøren og inngår i avdelingens ledergruppe.

Hovedansvarsområder

 • lede og videreutvikle kompetente medarbeidere som jobber ute i felt
 • utvikle seksjonens ansvarsområder
 • styre og prioritere seksjonens oppgaver
 • skape konstruktive og gode relasjoner internt og eksternt

I denne stilingen er det nødvendig å av og til være tilgjengelig utover det som regnes som normal kontortid, og det kreves en del reisevirksomhet. Stillingen innebærer utstrakt fjernledelse av medarbeiderne.

Kvalifikasjoner

 • erfaring med å lede kunnskapsmedarbeidere, gjerne fra offentlig sektor, vil vektlegges
 • relevant utdanning på mastergradsnivå innen naturfaglig retning
 • god kunnskap om seksjonens fagområder
 • god rolle og forvaltningsforståelse
 • erfaring fra operativt feltarbeid eller oppsynsarbeid, inkludert erfaring med HMS-arbeid, vil bli tillagt vekt
 • erfaring med media er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du er tydelig og trygg i lederrollen og bidrar til å gjøre andre gode.
 • Du kommuniserer godt og har evnen til å motivere og engasjere.
 • Du har god evne til samarbeid og å opparbeide gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt.
 • Du takler stressende situasjoner og perioder med høyt arbeidspress på en god måte.
 • Du er opptatt av i utvikling, forbedring og effektivisering.
 • Du arbeider selvstendig, strukturert og målrettet i en hektisk hverdag.
 • Du er opptatt av helhet og ser sammenhenger på tvers av fagfelt.

Vi tilbyr

 • fast stilling som seksjonsleder
 • en spennende og utfordrende lederjobb
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et godt og bredt nettverk av kollegaer i Miljødirektoratet
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som seksjonssjef fra kr. 777 900 (ltr 76) til kr. 966 300 (ltr 84) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Har du spørsmål?

Kontaktperson for stillingen er avdelingsdirektør Morten Kjørstad, tlf. 977 30 830 eller e-post morten.kjorstad @ miljodir.no.
Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til HR-rådgiver Gunn Hilde Garte på telefon 477 51 389.
Ved henvendelser, oppgi referansenummer 46-2023 SAF.

Generelle opplysninger

Du søker på stillingen via Jobbnorge.no. Du skriver søknaden på norsk, og legger ved relevante attester og vitnemål for utdanning tatt i utlandet. Vitnemål for utdanning tatt i Norge må du laste opp fra Vitnemålsportalen.

Søkerlistene blir offentlige når søknadsfristen har gått ut. Ønsker du å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, så må du begrunne hvorfor. Vi tar kontakt med deg dersom vi ikke tar ønsket ditt til følge, og du får mulighet til å trekke søknaden din.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi innkaller minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om dette på Statens arbeidsgiverportal (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0). Avkrysningen brukes også til anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.

Mer informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg som søker, kan du finne i personvernerklæringen (https://www.miljodirektoratet.no/personvernerklaring/) vår.

Om arbeidsgiveren

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine rundt 60 lokalkontor.SNO er Miljødirektoratets feltapparat.

Sektor: Offentlig
Lederkategori: Leder
Sted: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Bransje: Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon: Biolog
motta ledige jobber på epost

Få e-postvarsling

Uploading